Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 fastnade på 1552

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 
OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 
Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 
I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande
Tidscykler på börsen 
 (Uppdaterad 11 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 
Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   
Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 
Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  
Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

OMX S30 index 

(C 1 548,38 H 1 551,37 L 1 540,83) 

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen. Vårt motstånd vid 1 552 testades i det närmaste då högsta notering under dagen blev 1 551. Index bör tveka här vid 1 552-nivån och ge en dragning nedåt innan det kan bli aktuellt med en fortsättning till 1 562, som är nästa viktiga nivå. 

Tidsmässigt har vi tiden kring den 21 juli under bevakning. Det handlar om två månader från den toppen 1 635 den 21 maj. 21 juli är en lördag, vilket ger oss fredagen den 20 juli och måndagen den 23 juli att bevaka för en reaktion. Den 23 juli ligger samtidigt i läge för en reaktion 6 månader efter toppen 1 648 från den 23 januari i år. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ger utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid även om vi får en tillfällig tvekan och dragning nedåt först. 13 månade från 1 659 den 20 juni 2017 ger ytterligare stöd för att något är på gång kring den 21 juli. 

I och med att de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande är vi inställda på att index kommer tillbaka i en ny reaktion nedåt efter att den aktuella uppgången från 1 512 den 6 juli är klar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 35,8 och 42,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 46,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 43,1 och 31,5 stigande

 

Tidscykler på börsen 

 (Uppdaterad 11 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en fin vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

   Den 5 juli i år var det 28 år sedan toppen och rekordnoteringen 232 den 5 juli 1990. Från den toppen inleddes en nedgång som sedan pågick under 27 månader eller 118 veckor och gav ett fall på 48,1 procent. 28 år är det samma som 336 månader och 1 461 veckor. Den 6 juli fick vi lågpunkten vid 1 512 och en reaktion uppåt inleddes med hjälp av denna rytm som visar sig tillsammans med 24-månadersrytmen från lågpunkten den 6 juli 2016. Den blev så viktig som det fanns anledning att förvänta sig. 

Kortare rörelserna ger bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med när det gäller denna längd ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna.   

Det har varit ”rörigt” under en längre tid med ett flertal kast i kurssättningen, som gett en bild av irrationella kurssättningar. Inte ovanligt när flera tunga rytmer sammanstrålar under en kort period. Den 20-21 juni var vi uppe i 860 dagar från den 11 februari 2016 och det låg därmed i läge för att få ett antal reaktioner i marknaden tiden därefter. Nedgången under måndagen den 25 juni var inte helt oväntad, då tiden nu ”slocknat” efter att 860:e dagen också kom i mål. Rytmen på 28 månader (852-860 dagar) ger ofta tydliga reaktionen. Senast fick vi in indextoppen den 21 maj efter 28 månader från den 20 januari 2016. Index landade med en lägre topp den 14 juni vid 1 592. 

Sandvik väntade ut sin 28-månadersrytm från den 20 januari 2016 och lågpunkten 64,55 kronor. 21 maj kom in på 164,60 kronor efter en uppgång på 100 kronor. Det dröjde sedan ytterligare 40 dagar (CCE) till dess vi fick in en lägre topp den 29 juni och allt var klart.  

Den 20 juni 2017 gav index en topp vid 1 659. Det var i år 12 månader sedan denna topp. Rytmen bidrog med ett flertal toppar eller lägre toppar för många aktier innan midsommarhelgen i år. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - StödGraf av OMXS 30 fastnade på 1552

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.