Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 går mot ....

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %

S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.

3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda tid.  

Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den 10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december 2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.  

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 går mot ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.