Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappade 18 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 233,20 H 2 246,43 L 2 231,62) - 0,78 %

OMXS30 lade sin topp 2 250 under fredagen den 9 april. Rekylen som följde på detta rekord tog index ned till 2 232 under måndagen, vilket innebar ett fall på 18 punkter (-0,80%), som mest. Naturlig rekyl med tanke på att index sedan den 26 februari stigit 249 punkter (+12,4%) från 2 001 till 2 250 och det på endast 42 dagar (6 veckor). Det gjorde dessutom att måndagen den 12 april utgjorde dag 45 sett från den 26 februari, vilket i sig ofta är en anledning till att index hackar en del.

Den längre trenden är stigande och det finns anledning att sikta högre över tiden även om index svänger en del nu i april. På agendan finns rytmen på 6 månader från 1 703 den 30 oktober. Den avstämningen den 30 april ger oss inledningen på en spännande vecka med de första 10 dagarna av maj som bygger upp energi för att i bästa fall ge oss nya signaler.  

Det vi ser nu när en del av de tunga aktierna tar en paus i sina uppgångar är att fastigheter och banker får en del av det frigjorda kapitalet.  

Index har ett viktigt stöd vid 2 150, vilket kan testas under april men samtidigt finns motståndet vid 2 270-2 272 på plats. Om index tar en mindre paus och sedan tar sig till 2 270 för att sedan falla mot 2 150 eller om svängningarna inom intervallet 2 150-2 272 tar en annan form är i nuläget svårt att avgöra. Det som verkar troligt är att vi får en del svängningar en tid i väntan på att de större bolagen kommer med sina delårsrapporter. Atrium Ljungberg kommer med sin rapport på fredag, den 16 april och den lär inte påverka index speciellt mycket men väl övriga fastighetsbolag och dess index. Av större vikt är Sandviks rapport i nästa vecka och då inför den 20 april.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 97,1 och 92,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,7 och 97,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 93,8 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9 april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 april)

Index gav 2 250 som högst under fredagen den 9 april. Måndagen den 12 april gav en nedgång till 2 232, som lägst.  Index är i ett läge för avstämning efter 56 veckor sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om 12,9-13,0 månader att bevaka efter 392 dagar. Det ledde oss till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker ut som en period där vi kan förvänta reaktioner av någon grad från mindre på någon procent till upp mot 4-6 procent. Speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner.     

Tar vi sedan också tiden från 1 703 den 30 oktober 2020 fram till den 9 april handlar det om 161 dagar (=23W=5,3M). Vi är mer vana vid att 162:a dagen visar sig med reaktion i berörda aktier. Nu blir detta lördagen den 10 april och frågan var då om det blir fredagen den 9 april, som ger toppen eller om det blir måndagen den 12 april, som får inleda reaktionen på denna rytm.  Nu vet vi att index toppade fredagen den 9 april. Medan ett antal aktier (bl.a Evolution Gaming) fortsattte till nya toppar under måndagen innan en reaktion sedan tog vid.

Vi får inrikta oss på att veckan kan skapa en del svängningar innan vi sedan får färdriktningen in i nästa vecka.   Graf av OMXS30 tappade 18 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.