Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - 13 månader på väg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 228,16 H 2 246,04 L 2 223,52) - 0,85 %

OMXS30 fortsätter sin stigande trend, där uppgången inleddes den 16 mars 2020 från 1 261. Nu 13 månader senare har index varit upp till 2 250, som högst. Detta värde noterades både den 9 april och 13 april. Det ger en uppgång på 78,4 procent som mest under denna tid.

Relaterar vi uppgången i stället till toppkursen 1 906, som kom in den 20 februari 2020, innan raset in mot marsbotten, är uppgången 18,0 procent. Även detta får ses som en stark utveckling historiskt. Det handlar om en uppgång under nästan 14 månader.

För oss är det nu närmast en viktig period av avstämningar. Det handlar i första hand om en avstämning efter 13 månader från den 16 mars 2020. Även 14 månader från den 20 februari 2020 hamnar under andra halvan av april i år och skapar anledning till bevakningar av de aktier som under de kommande två veckorna börjar visa svaghet. Lägger vi sedan till att det nu under april är 6 år sedan topparna under andra halvan av april 2015. Då skapade framförallt flera verkstadsaktier toppar under perioden 14-16 april.

Index satte sedan sitt rekord 1 720 vid den tiden, som var den 27 april 2015, vilket gör kommande månadsskifte extra intressant. Med andra flera viktiga reaktionspunkter de närmaste två veckorna. Lägger sedan även till alla de aktier som presenterar sina delårsrapporter för första kvartalet 2021 har vi en mycket intressant period framför oss med stora kursrörelser i båda riktningarna för berörda aktier. Om vi förväntar oss en positiv utveckling för index måste vi först få en stängningskurs över 2 260, som är en mycket viktig nivå. Om den delen faller på plats finns det utrymme för en fortsättning till 2 320-2 325. Upp till denna nivå är det 4,4 procent räknat på onsdagens stängningskurs. Om utfallet av rapporterna för de indextunga aktierna blir positiva kan uppgången bli verklighet.

Om index inte orkar stänga över 2 260 får vi inrikta oss på rekyl med 2 150, som ett mycket viktigt stöd. Detta får inte brytas om vi ska behålla en positiv bild in över maj månad.       

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och på höga nivåer, mycket höga nivåer. Vi har sett höga värden under hela 2021, så här långt. Detta ger en fortsatt positiv bild av utvecklingen på sikt.

Lång sikt: Månadsstochastic 97,0 och 92,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu under onsdagen vänt från stigande till fallande. Detta ger ingen större negativ signal i nuläget utan betyder i första hand att index är i en tillfällig rekyl. Vi såg trots allt det nya indexrekordet så sent som under tisdagen den 13 april. Det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska förvänta oss en mer bestående nedgång, vilket i nuläget kan dröja någon/några veckor. Men då får index under tiden inte stiga till nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 97,2 och 97,3 fallande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta efter att index den senaste tiden tappat tempo och intensitet i uppgången. Just nu ser vi detta som en tillfällig rekyl under en kortare tid. Om båda värdena fortsätter att falla efter innevarande vecka finns det anledning att börja söka andra negativa signaler. I nuläget är det mest troliga att index söker sig till nya rekord under den avslutande delen av april.  

Kort sikt: Dagsstochastic 85,6 och 92,6 fallande   

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 9:e och 13:e april på 2 250 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 april)

Index noterade 2 250 som högst under fredagen den 9 april och även tisdagen den 13 april. Index är i nu ett läge för avstämning efter 56 veckor (52+4W) sett från botten 1 261 den 16 mars 2020. Det handlar om att bevaka 12,9-13,0 månader efter att 392 dagar avverkats. Det ledde oss först till måndagen den 12 april. Till detta lägger vi 13 månader som är 396 dagar och det ger den 16 april. Intervallet 12-16 april sticker därmed ut som en period där vi kan förvänta oss reaktioner av någon grad från mindre reaktioner på någon procent till upp mot 4-6 procent. Detta speciellt i enskilda aktier som rullar med den beskrivna rytmen och redan inlett sina reaktioner i flera fall och då redan skapade toppar den 7-9 april.     

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 - 13 månader på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.