Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P ger oss mer

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 4 124,66 H 4 151,69 L 4 120,87) - 0,41 %

S&P 500 fortsatte sin uppgång under innevarande vecka och noterade det senaste rekordet 4 152, så sent som under onsdagen den 14 april. Index inledde sin uppgång den 23 mars 2020 från 2 192. Under nästa vecka är det dags för en avstämning 12,9-13,0 månader senare. Det innebär perioden 20-23 april. Om index skapar nya toppar under denna period finns det anledning att sedan vara beredd på en inledande toppformation och en förestående rekyl under en tid.

Biden administrationen har inlett militära upptrappningar mot Ryssland och Kina. Det handlar dels om Ukraina och dels om Taiwan. Redan tidigare i år har nya baser etablerats i Syrien. Beskedet om att dra tillbaka trupper från Afghanistan efter upp mot 20 års närvaro är i sig ett glädjande besked.

Med dessa militärer upptrappningar som skett sedan Biden tillträdde har vi sett hur aktier relaterat till krigsmaterial stigit under de senaste tre månaderna. Index för denna grupp av aktier har börjat röra sig starkt uppåt.

    Nu lär det inte leda till någon större konflikt i detta läge men det syftet med konflikten kring Ukraina ser mer ut att handla om att få stopp på byggandet av gasledningen Nordstream 2 från Ryssland till Europa. Mängder av rör har under flera år legat ibland annat Sassnitz hamn i väntan på att installeras. Projektet har förskjutits hela tiden.

För S&P 500 blir det intressant att se och bevaka kapitalströmmarna till och från USA, där vi ser detta ibland annat rörelsen för USD i relation till EUR och JPY i första hand. För vår del i Sverige kommer vi naturligtvis att kunna avläsa detta via USDSEK men det är i ett större sammanhang marginella rörelser. Men självklart kommer den svenska kronan att påverkas.

Högsta noteringar

2021 är 4 152 från den 14 april (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P ger oss mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.