Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 ger sig på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 255,49 H 2 255,53 L 2 213,72) + 2,78 %

OMXS30 fortsätter sin långsiktigt positiva trend, där den senaste toppen 2 258 kom in den 19 april. Den följdes av en rekyl under 15 dagar, vilket är en normal tidsåtgång för en första fas nedåt eller som nu en tillfällig nedgång. Vi klassar den som tillfällig om index den närmaste tiden lyckas hålla sig över 2 250. Då ökar sannolikheten för en fortsättning till nya rekord.  

Om det blir verklighet får vi inrikta oss på att rekordet 2 285 ska testas och troligen också brytas. Vi har tidigare sagt att värdet 2 285 inte platsar in som en perfekt topp (matematiskt) och vill därför ha nya värden på högre nivåer. Ett sådant värde är 2 322, där index har ett motstånd av betydelse om vi får ett test av den nivån. I dagsläget är det 3 procent upp till denna nivå, vilket är fullt nåbart under maj månad. Nu är 2 322 inte det enda perfekta värdet utan det finns naturligtvis högre nivåer som tar över om 2 322-nivån bryts. Till detta får vi återkomma om det skulle bli aktuellt.

Vi har tidigare identifierat en period som ser ut att kunna åstadkomma signaler som kan ge oss ytterligare information om hur vi ska tolka fortsättningen. I och med att detta troligen ligger på ett geopolitiskt plan får vi invänta utvecklingen fram till i början av kommande vecka för att se hur marknaden väljer att reagera.

Vi har under våren haft flera längre cykler som fullbordats med starka reaktioner i vissa aktier. Vi syftar då bland annat på ett flertal teknikaktier, där Tesla, Apple, Alibaba, Netflix är några om vi plockar dem från New Yorkbörserna. Detta har visat sig relativt tydligt i Nasdaq Comp index sedan början av året fram till nu, där detta index fladdrat fram och tillbaka i ett brett intervall.

Den förväntade avstämningen via cykeln som fullbordas den närmaste tiden kan bli som vid en del andra reaktionspunkter. Cykeln inverterar och skapar en kort nedgång för att sedan fortsätta trenden uppåt. Detta har redan skett vid flera tillfällen sedan våren 2020, vilket historiskt sett är mycket ovaligt. Av den anledningen vill vi ha in tydliga signaler innan vi vänder från en positiv trend till en negativ trend.

Det var den 16 mars 2020 som index landade på 1 261, vilket ger oss 81,2 procent som mest fram till rekordet den 19 april och det under endast 13 månader.      

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt i stigande och framförallt är värdena över den viktiga nivån 80, vilket är en grund till i en fortsatt positiv tolkning långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 94,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka efter det senaste indexrekordet 2 258 den 19 april. Klassandet som fallande är i detta läge mer en signal till beredskap, då vi vill se båda värdena under 80 innan vi blir negativa i ett medellångt perspektiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 94,2 fallande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha vänt nedåt efter den 19 april. Denna indikator brukar kunna vara fallande under 1-3 veckor för att sedan vända uppåt igen. Nu blev det 2 veckor i fallande innan vi fick se en vändning till stigande under onsdagen.   

Kort sikt: Dagsstochastic 37,0 och 36,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 ger sig på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.