Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testar viktiga nivåer.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 268,80 H 2 275,75 L 2 259,44) + 0,19 %

OMXS30 fortsatte uppåt under onsdagen och noterade 2 276, som högst. I det läget var det bara 9 punkter kvar till rekordet 2 285. Vi fick en reaktion nedåt efter 2 276, där vi fortsättningsvis klassar trenden som stigande.

Vi har nu närmast den 3 juni och 4 juni. Datumen återkommer ofta som reaktionsdatum i våra tabeller nedan (för er som har de ingående i prenumerationen) och ger oss därmed anledning att bevaka framförallt de enskilda aktier som börjar tveka efter fulbordade vågor.

Svängningarna och kasten i kursrörelserna förväntas fortsätta även under nästa vecka, där vi fortsätter att behålla en positiv grundsyn med en möjlighet för marknaden att testa 2 322 framöver.

Index har nu tagit sig ur den viktiga och intressanta perioden 24 mars till 31 maj, där vi fått många, ovanligt många toppar för enskilda aktier. Den grupp som backa tillbaka under denna period och tappat allt från 6 procent till upp mot drygt 20 procent. Reaktionerna finns där i enskilda aktier medan index endast tappat 4,2 procent som mest under perioden.

Detta har nu lett till att de aktier och sektorer som backa under våren/försommaren börjat röra sig uppåt på ett positivt sätt. (Fastigheter, verkstad, bank) Vi har också en del aktier som ser ut att gå mot en paus inom kort. Den bredare marknaden ser ut att kunna få nästa ”spännande” utveckling först i samband med halvårsskiftet. Det är vanligt med stora omplaceringar i tunga portföljer inför och efter att halvårsskifte. Det ger oss en ny intressant period från den 21 juni in mot fredagen den 9 juli.

Genom historien har vi kunnat se viktiga vändningar 27 juni (brexit 2016) och sedan 5-8 juli återkommer till och från. Hur det blir i år bör vi kunna se när vi passerat mitten av juni.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 94,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,5 och 87,8 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 84,9 och 74,3 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593


  Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

12 månader – 4 juni 2021 – 5 juni 2020

15 månader – 16 juni 2021 – 16 mars 2020  

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

6 månader – 21 juni 2021 – 21 december 2020  

3 månader – 19 juli 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 4 juni 2021 – 4 september 2019

1 månader – 11 juni 2021 – 11 maj 2021              

11 månader – 21 juni 2021 – 21 juli 2020 

7 månader – 25 juni 2021 – 25 november 2020     

5 månader – 28 juni 2021 – 28 januari 2021

14 månader – 30 juni 2021 – 30 april 2020

13 månader (1Y1M) ­– 8 juli 2021 – 8 juni 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

10 månader – 3 juni 2021 – 3 augusti 2020 (lågp)

20 månader – 3 juni 2021 – 3 oktober 2019 (lågp)

8 månader – 12 juni 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 16 juni 2021 – 16 april 2021 (topp)

4 månader – 16 juni 2021 – 16 februari 2021 (topp)

25,8 månader (112W) – 19 juni 2021 – 25 april 2019

26 månader (2Y2M) – 20-25 juni 2021 – 25 april 2019 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 testar viktiga nivåer.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.