Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 drar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 286,41 H 2 293,28 L 2 273,79) + 0,28 %

OMXS30 har rört sig i sidled under de senaste drygt två månaderna. Index var upp till 2 285, som högst den 19 april i år. Nästan två månader senare är index på samma värde via stängningen på 2 286, onsdagen den 16 juni.

Under denna långa sidlänges rörelse har vi fått in ett nytt rekord vid 2 300 så sent som den 14 juni. Det ger oss en positiv bild av fortsättningen med en stigande trend i grunden. I denna positiva bild ser vi ett flertal aktier som redan toppat och sedan 2-3 månader tillbaka håller på att skapa toppformation. Svängningarna i dessa aktier innebär att ett ökande antal aktörer minskar sina innehav till förmån för andra aktier och aktiegrupper.

Vi ser detta bland annat i de aktier som inte hängt med i uppgången utan tidigare fallit tillbaka. En sådan grupp som fått allt mer uppmärksamhet, sedan början av mars månad, är fastigheter.

Bland enskilda aktier syns, Tele2, Essity. SOBI med flera, som vaknat till liv efter en lång utdragen period i fallande trender alternativt utdragna bottenformationer.  

Även om index tvekar en del efter senaste rekordet finns det anledning att sikta högre över tiden, där vi jobbat med 2 322, som ett viktigt motstånd under försommaren. Nu är detta värde inte avlägset och får då ses som ett delmål tills vidare.

Utvecklingen angav tidigare maj månad som en kritisk period. Med facit på hand rörde sig index i sidled i ett brett intervall under våren och försommaren. Enskilda aktier tappade 15-20 procent.

Nu inriktar vi oss på nästa period under året som signalerat för reaktioner av betydelse. Där ligger augusti på topp för att skapa nya svängningar och framförallt sätta en press nedåt. I detta sammanhang blir delårsrapporterna för andra kvartalet i år viktiga när de presenteras under andra halvan av juli månad. Troligt är att vi får se stora rörelser i de bolag som presenterar sina rapporter. Det gäller positiva och negativa körare. Sluteffekten ser ut att bli en nedgång för index under augusti månad och möjligen även en bit i in september månad.

Inflationen har nu fått en bredare uppgång, när även konsumentpriserna börjar stiga allt mer. Tidigare har inflationen i huvudsak orienterats till aktie- och fastighetsmarknaderna. När det gäller fastighetsmarknaden får vi utöver villor även ta med bostadsrätter.

Centralbankerna håller ned inflationsförväntningarna. USA´s centralbank Federal Reserve kommunicerar låga inflationsförväntningar till marknaden. Men deras agerande är det omvända, när man minskar likviditeten i marknaden. Ränteuppgången i USA och dess 10-åriga ränta har stigit sedan augusti 2020. Nu sedan mitten av mars har denna uppgång tagit en paus för att bygga för nästa större ränteuppgång.

Brasilien har under onsdagen höjt sin styrränta till 4,25 procent. Detta för att försöka hållas tillbaka inflationen som nu tar fart i landet. Inflationen är till stor del en frågan om brist på varor mer än ren spekulation.

Aviserade skattehöjningar på förmögenheter är ytterligare en faktor som hämmar berörda länder, där Sverige och USA påverkar vår börs mest.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är alltjämt stigande. Positiva signalerna rullar vidare.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,6 och 94,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi ser antydningar till en avtagande aktivitet men inte så att det leder till negativa signaler.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 90,5 stigande     

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan faller tillbaka efter har stigit under cirka 3 veckor in till början av juni månad. Sannolikt får vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för denna indikator i det att index fortsätter att svänga en hel del.

Kort sikt: Dagsstochastic 77,0 och 78,9 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.