Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 har backat i tre dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,81 H 2 283,99 L 2 269,55) - 0,59 %

OMXS30 har sin topp och sitt rekord vid 2 300 noterat måndagen den 14 juni. Index har tappat marginellt sedan dess men enskilda aktier trycker på nedåt med kraft. Den splittrade bilden fortsätter och det genererar fortsättningsvis svängningar i index.

Bankaktierna lyfte med kraft under torsdagen och dess index bröt ett viktigt motstånd. Fastighetsaktierna och dessa index gick åt andra hållet, när de tog en paus i sin intensiva uppgång de senaste månaderna.

Index har två viktiga stödnivåer där 2 189 ligger först och därefter kommer stödet 2 150. Det är det senare stödet som är viktigast. Det lär dröja ett tag innan det blir aktuellt för ett test men det kan vara på sin plats att ha värdet i minnet för att kunna agera när det bryts. Möjligen kan detta ske först under augusti men vi låser oss inte tidsmässigt för detta utan är beredda om vi får en nedgång innan dess.

Just nu är det stora omplaceringar som sker på många fronter. De ädla metallerna utsätts för stort säljtryck. Även oljepriset ska få en mindre beskärd del av reaktioner. Mining företagen pressas hårt sedan topparna tidigare under försommaren. AstraZeneca kör en klassiker i repris och stiger när de klassiska företagen backar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,4 och 94,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 90,3 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 72,8 och 77,8 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 juni)

Plockar vi upp rytmen på 2 månader (60-62 dagar) från den 19 april i år handlar det närmast om 19 juni. Vi vet ju att det många gånger (inte alltid) är en rytm på just 2 månader som går från topp till topp, där även en lägre topp räknas som topp. En rytm från topp till lågpunkt på 2 månader finns också med för en del aktier. För index är sannolikheten för att detta ska denna gång cirka 45 procent.

2 månader från den 19 april ger oss den 19 juni, som är en lördag, vilket ger oss anledning till avstämning redan fredagen den 18 juni (60 dagar) för berörda aktier, inklusive index. Kring detta datum har vi sedan också 15 månader sedan bottnarna 16-23 mars 2020, vilket ger tidpunkten extra energi kring kommande helg.

Till detta plockar vi på nytt upp lågpunkten 1 703 från den 30 oktober 2020. Det är 227 dagar sedan dess fram till den 14 juni. 225 dagar är som vi vet 5x45 och 5x45,6 är 228 dagar. Även denna rytm är med och påverkade index till en topp den 14 juni, då vi jobbar med tidsintervallet 225-228 dagar. Ingen dramatik i sig men väl ännu en bland många reaktioner som skapar ytterligare och fortsatta svängningar i kurssättningen.

Vidare ger detta oss anledning att räkna med fortsatta svängningar för index, där undertonen är fortsatt positiv till dess toppformationen är klar. När sedan de negativa signalerna infinner sig för index inriktar vi oss på en förväntad lågpunkt under sensommaren och tidig höst.

Vi ser en mängd aktier som redan skapat fallande trender via först toppar under mars och april. Lägre toppar har sedan fallit på plats under maj månad och fram till mitten av juni.Graf av OMXS30 har backat i tre dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.