Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Boliden ser ingen ljusning

Boliden (323.2)


Ikon analys

Boliden 323,20

Boliden tog vi även upp i torsdagens OBBT, då aktien nu är i en fallande trend efter den lägre toppen den 11 juni. Nedgången har gått snabbt efter toppnoteringen 362,20 kronor den 10 maj.

Stödet vid 321 kronor testades under torsdagen via 322,20 kronor som lägst. 321-nivån kan hålla någon dag men när nivån bryts tar vi sikte på 312 kronor. Över tiden finns det också anledning att ha med 303 kronor som stöd även om det skulle ta flera veckor innan aktien är där.

Uppgången från botten 137,15 kronor den 16 mars 2020 tog 420 dagar att fullborda. Vi har alltid hög vaksamhet efter 420 dagar, då det fram till 432 dagar ofta är något på gång. 420 dagar är det samma som 60 veckor. Talet 60 är bekant och ett känt tal i våra sammanhang. 425-426 dagar är det samma som 14 månader. Även det ett tal som vi ofta har med i vårt laborerande med rytmer.

16 mars till 30 oktober 2020 gav oss 7,5 månader. Möjlig mittpunkt i en större rytm, vilket gav oss frågan var ligger den dubbla rytmen på 15 månader från mars 2020. Svaret blev den lägre toppen 353,30 kronor den 11 juni i år. Inte på dagen exakt men alla rytmer bar till reaktion nu i juni. Där är Boliden nu i en fallande trend efter att ha fullbordat ett flertal rytmer. Nu ska det bli intressant att se var vi kan fånga upp Boliden under andra halvan av augusti, då det gått cirka 524 dagar från botten i mars 2020.   Graf av Boliden ser ingen ljusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.