Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

DOW Jones på fall

Dow Jones


Ikon analys

Dow Jones Industrial index

(C 33 290,08 H 33 622,70 L 33 271,93) - 0,62 %

Dow har skapat en lägre topp efter den 10 juni. Rekordet 35 092 kom in den 10 maj och därmed har vi nu en lägre topp på plats och den är bekräftad. Trenden är fallande, vilket naturligtvis är en negativ signal. De veckobaserad tekniska indikatorerna har trillat över kanten och är också fallande och förstärker de negativa signaler.

Lägger vi sedan till att index stängde veckan under den viktiga stödnivån 33 400 har vi ytterligare en negativ signal på plats. Detta leder oss in mot lägre noteringar över tiden. Nästa viktiga signal är sista noteringen för juni månad som på månadsbasis innebär en stängning under 33 400. Om det sker förstärks de negativa signalerna ytterligare.

De negativa signalerna från Dow betyder att inflödet av kapital till de ingående 30 ingående bolagen minskar. Detta samtidigt som vi ser att dollarna stärkts mot både EUR och SEK den senaste tiden.

Vart tar kapitalet vägen? Det vi ser är at det landar i första hand i valutan USD men vi ser också att stora fondbolag damsuger fastighetsmarknaden i Florida och i vissa städer i Texas. Utflyttningen från Kalifornien, New York och vissa stater i norra delen av USA ger en flyttström till Florida och delar av Texas, vilka har är en annan beskattning än de delstater som har stora ekonomiska problem. Aviserade skattehöjningar och förväntade skattehöjningar i flera delstater med ekonomiska problem ökar utflödet av kapital och personer med högre inkomster.

Utflytningen bagatelliseras av vissa stater men statistiken talar ett annat språk. EDtt flertal större banker och företag lämnar New York och New Jersey, där man befarar stora skatte höjningar och inte minst regleringar.  

När nu Blackrock och andra företag dammsuger marknaden på fastigheter till rimliga priser skapar man en prisspiral uppåt på denna marknad. Blackrock med flera söker en högre avkastning än vad man kan få på statsobligationer med extremt låga räntor.

Denna process som inkluderar allt mindre förtroende för den sittande regeringen och dess skatteambitioner urholkar förtroende alltmer för Biden med administration.

Vi inriktar oss på risken/möjlighen av en fortsatt nedgång för Dow Jones index under de kommande veckorna och möjligen månaderna. Ett viktigt avgörande har vi vid kommande halvårsskifte, som jag relaterar till ovan.   

 Toppnoteringar för åren

2021 är 35 092 från den 10 maj (gällande rekord)

2020 är 30 638 från den 31 december (tidigare rekord 2020)

2019 är 28 702 från den 27 december  

2018 är 26 952 från den 3 oktoberGraf av DOW Jones på fall

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.