Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,69 H 2 384,80 L 2 357,84) + 1,37 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 2 385 under fredagen. Det gamla rekordet från den 15 juli löd på 2 365. Den 19 april kom det första rekordet in på 2 285. Tidigare har vi varit inne på att den sidlänges rörelse som inleddes efter toppen i april skulle kunna fortsätta och rulla ut i en toppformation. Alternativet var en avslutande körare uppåt i en euforisk utveckling. Uppgången de senaste dagarna får dels ses som en reaktion på några starka rapporter. Till detta får vi foga sannolikheten för att de aktörer som gått in i bear positioner täckt dessa när man hamnade snett. Detta har då bidragit till att lyfta index. Index har nästa motstånd efter 2 365 vid 2 408. Till detta motstånd är det endast 1 procent räknat från fredagens stängningskurs. Vid motståndet om detta bryts tar vi sikte på 2 451, som nästa alternativ. Trenden är trots allt stigande och vi måste som alltid invänta signaler som ger andra besked.   

Tidsmässigt är det senare i veckan 9 månader sedan lågpunkten 1 703 den 30 oktober 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,9 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,4 och 86,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 84,5 och 62,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 23 juli på 2 385 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 26 juli)

Vi är nu mitt uppe och nära de viktiga topparna från den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp dessa reaktionspunkter den närmaste tiden i mot månadsskiftet. Anledning nog att vara extra vaksam på större rörelser nedåt under sensommaren och inledningen på hösten, nu när tungviktarna är aktiva.

Vårt eget index slog i det viktiga taket vid 1 682 den 6 november 2017. Lägger vi på 45 månader på detta datum landar vi, om vi räknar exakt, på den 6 augusti 2021. Det leder oss att hålla tiden kring den 6 augusti i minnet, där vecka 32 inleds med måndagen den 9 augusti.        

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 29

Vecka 29 inleddes med måndagen den 19 juli. Ser vi tillbaka på utvecklingen de senaste 3 månaderna har den 19 april skapat en topp (2 285) och rekord vid den tidpunkten. Rekylen därefter ledde till en lågpunkt den 19 maj (2 189). Uppgången som följde på denna lågpunkt gav först en topp den 14 juni för att sedan falla tillbaka till en högre botten (2 227) måndagen den 21 juni. Den 19 juni var en lördag och därmed ser vi måndagen den 21:a som 2 månader från den 19 april. Måndagen den 19 juli gav lågpunkten 2 281, vilket är 3 månader från 19 april. Reaktionen under måndagen den 19 juli blev intensiv med ett kraftigt fall.

Vecka 30

Vecka 30 inleds med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från index lågpunkt 1 703 från den 30 oktober 2020. Intressant avstämning för berörda aktier och därmed även index.

  Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.