Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 fortsätter segertåget

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 387,66 H 2 392,76 L 2 375,11) + 0,12 %

OMXS30 har kommit igång med kraft efter ett kort och intensivt fall på 3,6 procent mellan den 15 och 19 juli. Lågpunkten den 19 juli blev 2 281 och uppgången har nu gett 4,9 procent och nytt rekord till och med den 26 juli. 2 393 är nu gällande rekord efter den 26 juli. Vårt motstånd vid 2 408 är nu endast 0,8 procent bort om vi räknar från måndagens stängningskurs.

Vi kan förvänta oss en viss tvekan kortsiktigt utifrån att index stigit intensivt under de senaste 7 dagarna. Även om 2 408 håller tillfälligt är trenden sedan lång tid tillbaka stigande, vilket är det viktigaste. Det är som alltid först efter lägre toppar eller någon annan viktig signal i marknaden som trenden kan brytas. Under delar av våren och försommaren har vi fått in negativa signaler från många enskilda aktier, som haft en negativ utveckling sedan dess. Under denna negativa period har andra aktier tagit över och drivit index uppåt.

Många enskilda aktier har under sina negativa perioder tappat 15-20 procent medan index under försommaren föll endast 4,2 procent som mest, vilket i sig är en imponerande styrka i marknaden.

En anledning till uppgångarna på världens börser är coronatider som dels skakat om i olika branscher och skapat en bred osäkerhet. Normalt sett i orostider söker sig stora kapitalmängder till statsobligationer, som traditionellt setts som en ”säker hamn”. Under flera år har räntan och avkastning på dessa obligationer varit mycket låg och i vissa fall till och med negativ.

Det har lett till att många mycket stora aktörer stannat kvar i aktiemarknaden alternativt legat likvida i olika valutor. De riktigt stora internationella aktörerna agerar endast i de 30 aktier som ingår i Dow Jones index på New Yorkbörsen. Den osäkerhet som dessa stora aktörer kände av under försommaren kunde vi avläsa i detta index, som toppade den 10 maj och sedan drog sig nedåt. Det är först nyligen under andra halvan av juli som Dow Jones index kommit tillbaka och skapat nya rekord.

 

Delårsrapporterna för andra kvartalet 2021 för bolagen på Stockholmsbörsen har generellt varit starka med några undantag. Det har lett till att de aktier som föll tillbaka under försommaren nu kommit tillbaka i en ny uppgångsfas i samband med rapportperioden under andra halvan av juli. Vi har några tunga rapport kvar att invänta nu i slutet av juli, vilka kan bidra till indexutvecklingen.

 

Måndagens indexrekord 2 393 ger oss anledning att först bevaka motståndet vid 2 408. Bryts detta höjer vi ”ribban” till nästa motstånd 2 451. Index inledde en viktig andra fas uppåt den 30 oktober 2020 från 1 703. Vår bedömning är att denna fas är inne i sitt avslutande steg inför en förväntad paus och rekyl i den långsiktiga utvecklingen. Vi förväntar oss tre steg i denna avslutande fas, vilken inleddes antingen den 19 maj eller den 21 juni. Ett försiktigt alternativ ger oss då en möjlig topp i intervallet 2 408-2 451. En mer normal eller normal tolkning av vågorna ger oss intervallet 2 451-2 494. Vi får spara det intensiva och överdrivet positiva alternativet till dess det kan bli aktuellt.

 

Tidsmässigt kan vi kortsiktigt förvänta oss en viktig avstämningspunkt under nästa vecka som inleds med måndagen den 2 augusti. Ytterligare nästa punkt baserat på tiden ligger under senare delen av augusti kring månadsskiftet augusti/september. När vi gick in i 2021 pekade försommaren på sin betydelse med centrum i maj. Den allra viktigaste perioden under hela året pekade mot augusti och de följande veckorna in mot början av november. Nu när vi kommit så här långt har vi inte fått några indikationer på att detta mönster har förändrats. Augusti har genom åren fått stor betydelse vid flera tillfällen. Vi minns botten den 15 augusti 2019, som en viktig avstämningspunkt inför den avslutande uppgången då. Den som drev index till topparna i januari och februari 2020. I år söker vi tidpunkten för nya reaktioner och då handlar det om toppar och toppformationer. Lite kuriosa i sammanhanget är att det var den 3 augusti 1990 som Sadam Hussein invaderade Kuwait. Vårt index skapade den gången en lägre topp för att sedan falla tillbaka. Även om det är 31 år sedan dess är det intressant att ha orsaken till nedgången för index i minnet. Inte sällan är det en oväntad händelse som får marknaden att agera. Vi hade senare coronaviruset, som skapade toppen i februari 2020, när marknaden då var som mest positiv i sin tolkning.  

Den riktigt långsiktiga uppgången på börserna pekar mot en positiv börs fram till 2024, som nästa intressanta period i den långsiktiga utvecklingen in mot 2027. På detaljnivå ska vi nu stämma av utvecklingen under tredje kvartalet 2021 och den fas som inleddes den 30 oktober 2020. På fredag har den pågått under 9 månader eller om vi så vill 39 veckor.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och uppe på höga värden. Värdena har så här långt varit över 80 under hela 2021. Fortsatt positiva signaler med andra ord. 

Lång sikt: Månadsstochastic 96,7 och 95,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha varit fallande ett tag innan halvårsskiftet. Men båda värdena var aldrig under 80, vilket är förutsättningen för att vi ska ändra tolkningen från positiv till negativ på medellång sikt.

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 89,0 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att visat på en kortsiktigt negativ utveckling under andra halvan av juni och en kortare period i mitten av juli månad. Utvecklingen i nuläget andas optimism ytterligare ett tag. Svängningarna i denna indikator sker snabbt då index faller tillbaka under några dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 68,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 fortsätter segertåget

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.