Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 347,16 H 2 362,88 L 2 341,36) – 1,29 %

OMXS30 steg till 2 398 den 6 september och satte en topp där. Den 7:e och 8:e september gav ett fall på 57 punkter (-2,4%) som mest. 2 341 blev lägsta notering under onsdagen.

Vi har en stödlinje som sammanbinder bottnarna den 19 juli och 19 augusti i år. Extrapolerar vi denna linje fram till den 9 september får vi värdet 2 336. Det betyder att detta värde utgör stöd idag om nedgången fortsätter. Linjen stiger med i stort sett 1 punkt per kalenderdag, vilket ger oss 2 340, som stöd kommande måndag förutsatt att linje håller den närmaste tiden.

Det är alltid negativt om föregående månads lägsta notering bryts via en stängningskurs under dess värde. Lägst under augusti var 2 314 från den 19 augusti. Vi räknar inte med att nivån ska testas nu men den kan vara bra att ha i beredskap vid möjliga nedgångar in mot senare delen av oktober och början av november, när/om de negativa signalerna pressar på.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. För att detta ska bidra till en mer negativ utveckling krävs att båda värdena ska vara under 80. Nu har vi värdena, som vi ser nedan, 73,7/83,1 efter onsdagen. Det blir därför viktigt att kombinera denna indikator med ett genombrott av den ovan relaterade stödlinjen.     

Rekordet 2 314 kom in den 13 augusti och en lägre topp 30 dagar eller mer därefter är alltid betydelsefull och inte minst negativ. Därför är det mycket viktigt att bevaka index under kommande vecka och framöver för att bevaka om marknaden åstadkommer en lägre topp.

Om en lägre topp bekräftas får vi börja räkna på de alternativ som står till buds som stöd under hösten.

Vi får ha alla blickar riktade mot New Yorkbörserna i mitten av nästa vecka och följa utvecklingen minutiöst då. 

Vi håller på att gå igenom en större grupp aktier inom olika branscher, där flera finns inom Health Care, som vi kommer att fortsätta presentera löpande under hösten när de förväntas bottna under de kommande veckorna in mot början av november månad. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,3 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,1 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 68,8 och 73,4 stigande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 9 september)

Nu faller topparna på plats för allt fler branscher och enskilda aktier. Den första gruppen kom in redan i våras och de har inte kommit tillbaka mer än tillfälligt, självklart med en del undantag. Under sommaren var det först 26 juli och sedan 5 augusti, som vi hade under bevakning. Nu en dryg månad senare ser vi hur fallen accelererat för ett flertal av dessa aktier.

Intressant var sedan den 19-20 augusti som var utsatt reaktionspunkt på flera marknader och gav tydliga reaktioner. Sedan kom 30 dagar efter toppen den 5 augusti in och visade sig med all tydlighet måndagen den 6 september med nya reaktioner då och de efterföljande dagarna. 3-6 september är klassiska reaktionsdagar genom börshistorien. Självklar inte varje år men det skadar inte att skärpa sinnena när tiden närmar sig. Förra året var det den 2 september som gav den viktiga reaktionen, då tydligast på New Yorkbörsen men även i Stockholm. För två år sedan (2019) var det den 4 september, som visade sig med en tydlig reaktion, då speciellt i fastighetsaktierna.

Tydligaste reaktionen genom börshistorien är toppen i New York den 3 september 1929. Toppen detta datum var inledningen på börskraschen som hade sin intensivaste del fram till den 8 juli 1932. Men nedgången var inte klar förrän i april 1942. 90 år senare är en viktig reaktionspunkt för oss. Det var den rytmen som gav 4 september 2019. I år är det 92 år. Antalet år är inte utstickande utan det är antalet veckor, som blir 4 800 veckor. Matematiskt är detta tal i sig alltid av vikt oavsett om det handlar om dagar eller som i detta fall veckor. Även om reaktionen i år inte förväntas bli i närheten av nedgången efter toppen 1929 är det ändå läge att vara vaksam på de aktier som skapar negativa signaler och den gruppen är redan nu flera till antalet.

Vi har andra rytmer som vill vara med under nästa vecka och skapa reaktioner, där mittpunkten för dessa rytmer ligger i mitten av nästa vecka. New Yorkbörsen signalerar för att vilja gå först då.  Graf av OMXS30 lade en lågpunkt efter 85 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.