Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 byter trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 274,88 H 2 294,45 L 2 373,44) + 0,11 %

OMXS30 var ned till 2 257, som lägst under måndagen för att sedan ge en motreaktion uppåt till 2 294 under tisdagen. 37 punkters uppgång, vilket gav 1,6 procent som mest. Logiskt med en lågpunkt under inledningen av denna vecka med tanke på att tidigare bottnar sedan maj månad i år kommit in 20-21:a.

Detta betyder att så länge 2 257-nivån håller finns det en möjlighet till en tillfällig motreaktion uppåt. I och med att index skapat en lägre topp den 17 september vid 2 361 finns det anledning att sikta på en fortsatt nedgång under hösten. Om index skulle stiga över 2 361 innebär det att en ny lägre topp kan infinna sig lite högre.

Index bygger för en fortsatt nedgång över tiden. Sedan återstår att se när nya kraftiga sättningar tar vid. 

Den turbulenta perioden förväntas fortsätta under de kommande veckorna, där index förväntas dra sig nedåt över tiden. Det som blir allt mer intressant att bevaka är de aktier som toppade redan i våras och under försommaren. Nedgångarna för många av dessa aktier är 20-25 procent och i vissa fall över 30 procent så här långt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,9 och 94,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,9 och 69,8 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,0 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   Trenden är därmed fallande.

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 38

Vecka 38 inleds med måndagen den 20 september. Oljepriset har nu 17 månader sedan botten vid 16,0 dollar den 22 april 2020. Alternativet och nästa reaktion förväntas till 17,2 månader och därmed ytterligare nästa vecka, den 28 september.

Under vecka 38 har vi det årscykliska datumet 21 september, som många gånger gett tydliga reaktioner vid eller kring detta datum. Vi förväntar oss att en del aktier väljer att skapa sina reaktioner kring detta datum. Då speciellt de aktier som toppade i våras/försommaren och som fortfarande är i fallande trender.Graf av OMXS30 byter trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.