Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - På väg testa motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 311,84 H 2 316,12 L 2 298,75) + 0,66

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen för att nå 2 316, som högst under dagen. Sett från den 12 oktober och lågpunkten 2 205 var fredagen dag 3 efter denna lågpunkt. Det vanliga, om än inte alltid, infinner sig en tvekan och en dragning nedåt efter tredje dagen. Ibland inleds rekylen redan under dag 3. Om mönstret upprepas denna gång får vi inrikta oss på 1-2 dagar av reaktion nedåt efter den 15:e oktober.

Det ger oss anledning att bevaka utvecklingen nu i början av vecka för att se, i första hand, vilka enskilda aktier som följer detta mönster. Den grupp som stigit en hel del i denna motreaktion uppåt är naturligtvis extra intressant. Det handlar då om bland annat investmentbolagen med EQT, som ett exempel. Kinnevik valde marknaden att ge en uppgång under 2 dagar, vilket innebar att fredagen blev dag 1 i rekylen för Kinnevik. Ett fall på 18,80 kronor (-5,8%) som mest från torsdagens toppnotering till lägsta notering under fredagen.

Index har sedan tidigare levererat sin 62-realtion av nedgången från 13 augusti till 12 oktober, vilken ger motståndet vid 2 333-2 335. Nedgången på 60 dagar (2 mån) känner vi igen som en egen rytm, vilket oftast går från topp till topp med en sannolikhet på 55-60 procent. Det betyder att resterande 40-45 procent ger en rörelse från topp till lågpunkt, som i detta fall.

Utöver 62-realtionen av 208 (2 334), som var hela nedgången har vi den lägre toppen den 17 september med värdet 2 361 att ha koll på framöver. Om 2 335-nivån bryts är det sedan 2 361 som måste brytas för att den aktuella fallande trenden ska brytas.

Nu går marknaden in i en intensiv rapportperiod denna vecka, vilket förväntas ge en hel del utslag i kurssättningen för enskilda aktier. Bilden för index kan förväntas att fortsättningsvis ge tvära kast i kurssättningen, som en av flera orsaker dominerat av rapporterna. Då speciellt i senare delen av veckan när många tunga bolag levererar sina rapporter.

Intressant är att vi inte fått in några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar veckorna innan rapportperioden. Det får tolkas som att bolagen kommer att leverera nära marknadens förväntningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 92,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,8 och 43,2 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 74,9 och 44,8 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 18 oktober)

Den 11 och framförallt den 12:e oktober gav lågpunkter i förra veckans viktiga rörelser. Lågpunkten 2 205 den 12:e innebar dels ett fall på 208 punkter räknat från rekordet 2 413 fredagen den 13 augusti. Dels också en rörelse på 60 dagar (2M). Rytmen känner vi igen då den har upprepats regelbundet sedan i våras och då framförallt i index.

11-12 oktober var också viktiga datum, när botten skapade hösten 2002. Sedan kom dessa datum att vara av stor betydelse 5 år senare när New Yorkbörserna toppade den 11-12 oktober 2007. Från dessa dagar föll New Yorkbörserna handlöst under finanskrisen som sedan följde under 17 månader. Vårt OMXS30 skapade en lägre topp då (11-12 oktober 2007) och gav oss den första säljsignalen i det som sedan blev finanskrisen och dess förödande kraft i nedgången som pågick till våren 2009.

Nu gav den 11-12 lågpunkter i många aktier och då speciellt i de aktier som fallit kraftigt sedan upp till 10 veckor tillbaka med 5 augusti som dominerande toppdag.  

Rullar vi rytmerna på 5 år från oktober 2002 kan vi även utöver 2007 plocka in 2012 och 2017. Vi minns ju hur index toppade den 6 november 2017 för att sedan rulla utför in mot den 2 januari 2019. 5 år efter 2017 är den tidpunkt vi till och från refererar till när nästa år bli mycket intressant, när det dessutom är val till senaten i USA, november 2022.Graf av OMXS30 - På väg testa motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.