Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 jobbar med motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 325,15 H 2 328,07 L 2 307,54) - 0,05

OMXS30 noterade 2 329, som högst under tisdagen, den 19 oktober. Reaktion var budskapet om vi ger rytmerna på 30 dagar tilltro. Denna rytm har tidigare gjort avtryck under varje månad sedan apriltoppen.

Index har nu efter den 19.e oktober dragit sig ned till 2 304, som lägst. Vi får vara beredda på att det kan bli mer innan en motreaktion uppåt tar vid.

Om de positiva signalerna som infann sig den 12 oktober fortsätter att skapa ljuv musik kan index fortsätta uppåt. Så länge 2 361-nivån håller klassas den längre trenden som fallande och vi får då inrikta oss på en sväng nedåt framöver.

Skulle index med tiden bryta 2 361-nivån och etablera sig bestående över denna finns det utrymme för en fortsättning mot högre nivåer

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 92,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,2 och 38,6 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 95,7 och 88,9 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Index har rullat in med en topp vid 2 329 den 19 oktober. Tidsmässigt är det 6 månader sedan toppen den 19 april kom in på 2 285. Torsdagens stängningskurs på 2 320 ligger bara 35 punkter (1,5%) högre. Toppen i april var slutet på en lång uppgångsfas för index och många aktier. Sedan april har index varit inne i en 6 månader låg toppformation eller om vi så vill en ackumulationsfas.  

Under denna fas har index skapat tydliga reaktioner med 1 månadsmellanrum och då orienterat till 19-20:e i varje månad. Därför blev toppen vid 2 329 den 19 oktober intressant när vi ännu en gång fick anledning att vara vaksamma på vilka aktier, som i första hand byter riktning.  Graf av OMXS30 jobbar med motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.