Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - på gång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,18 H 2 279,56 L 2 341,65) – 4,00 %

OMXS30 skapade ännu en gång en reaktion den 19:e. Denna gång i november med värdet 2 389. 7 månader tidigare kom toppen den 19 april i år in på 2 285 och får ses som inledningen för den toppformation som index skapat allt sedan dess. Nu har vi fått en lägre topp bekräftad per den 16:e och 19:e november. Vi behöver alltid några dagar efter en lägre topp för att se att utvecklingen verkligen bekräftas. Detta är nu gjort och därmed klassar vi trenden för index som fallande.

Det enda som kan ändra på denna bild är en bestående notering över 2 390. Möjlighet, men sannolikheten för detta är låg. Nästa fråga blir då var har index sina stödnivåer. Första viktiga nivå finns i intervallet 2 190-2 205. Det var den 6 oktober som index noterade 2 204, som lägst, vilket leder oss till nästa intressanta reaktion 2 månader senare.  

Får vi en stängning under 2 190 framöver oavsett om det sker inom kort eller om det dröjer till efter den 20 december kan vi inrikta oss på en betydligt större nedgång in mot mitten av mars månad 2022. I och med att vi förväntar oss en hel del turbulens på många plan under 2022 finns det all anledning att vara vaksam på alla signaler och indikationer på börsen, inte minst. Men även valutamässigt då det är ökande valutarörelser över globen vi sett en tid och dessa ser ut att kunna öka när allt fler större aktörer drar sig bort från Europa och då inte minst statsobligationer och den ”default” som länge varit smygande.

Regeringarna i större delen av Europa behöver andra områden att lägga fokus på för att dra bort uppmärksamheten på dessa begynnande kapitalrörelser, vilka egentligen varit pågående en längre tid,  men som nu börjat öka. Intressant i detta sammanhang blir också att följa Frankfurtbörsen och dess DAX-index. Vi bör kunna få ytterligare information om sakernas tillstånd via dess utveckling från nu och in mot i första hand julveckan. Men vi har även mitten av januari som vi följer upp.         

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,1 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 61,6 och 61,3 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 16,7 och 45,8 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - på gång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.