Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - STödet håller ett tag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,27 H 2 286,21 L 2 255,36) + 1,34 %

OMXS30 har gått in i en fallande trend. Rekordet 2 413 kom in den 13 augusti i år. Den lägre topp som nu är bekräftad har vi den 19 november vid 2 389. Efter den lägre toppen har index fallit till 2 242, som lägst i fredags den 26 november. Motreaktion uppåt efter det kraftiga fallet under fredagen. För att bryta den fallande trenden måste index ta sig över 2 390 och dessutom stänga över den nivån. Misslyckas det är den fallande trenden intakt.

Vi inriktar oss den närmaste tiden på en del svängningar och tillfälliga uppgångar men att index fortsätter att dra sig nedåt över tiden. Under nästa vecka bör vi få en ny press nedåt och troligen då in mot fredagen den 17 december alternativt den 20 december, som är måndag i följande vecka.

Dow Jones index och tyska DAX-index ger också negativa signaler och det ger oss anledning att behålla en negativ bild en tid med tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.

De negativa signalerna ser ut att ligga på fram till senare delen av februari men troligen även en bit in i mars månad. Den 16 mars 2020 kom index in med lågpunkten 1 261, vilket ger oss en avstämning av den rytmen på 2 år när vi kommer så långt fram i tiden.

2022 har länge gett indikationer på att bli ett turbulent år på många områden och då inte minst börsen. Vi tar även in valutarörelser och ränteutveckling, där vi förväntar oss obligationsmarknaden i framförallt Europa får en hel del problem när större kapitalförflyttningar sker i första hand till förmån för dollarn.  

Index har ett betydelsefullt stöd i intervallet 2 190-2 205. Så länge detta stöd håller är ingen större dramatik att vänta men med en stängning under 2 190 kan v förvänta en fortsatt nedgång över tiden ned mot 1 965-1 980. Det finns alternativ på lägre nivåer också men vi dramatiserar inte del helt i nuläget utan en toppformation och inledningen av en nedgång är ofta en process under flera månader. Den aktuella toppformationen inleddes den 19 april i år när index steg till 2 285. Toppformationen under de följande 7 månaderna har skapat högra toppar inkluderat ett rekord vid 2 413. I dagsläget är index under toppen från april och med tiden efter fullbordad toppformation inriktar vi oss på ett möjligt genombrott av 2 190-nivån.      

 

Det finns långa cykler på det mesta. Väder och klimat är en cykel som är extra intressant, då de längre cyklerna nu fulltbordet en varmare period. Detta signalerar för en kallare period på norra halvklotet och en ovaligt kall vinter 2021/2022. Detta är ur vår börs synvinkel intressant då det påverkar energipriserna på inte bara el utan också olja och gas. Detta i sin tur ger oss anledning att bevaka utvecklingen i Ukraina och den gas som levereras från Ryssland till Europa via Ukraina. I det sammanhanget har vi även Nordstram I och II att följa utvecklingen kring leveranserna av gas den vägen in i norra Tyskland. Europas agerande mot Ukraina under början av 2022 blir extra intressant att följa.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att klassas som fallande, vilket i sig är en negativ beskrivning men det krävs att båda värdena är under 80 för att vi ska inrikta oss på en bestående långsiktig nedgång. Denna indikator fångar inte de extrema topparna eller bottnarna utan det handlar om den längre trenden. För att fånga rörelserna på 3-4 månader handlar det om att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan.

 Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 89,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande igen efter en period med stigande. Högsta värdet för denna indikator kom in kring den 19 april i år, då index toppade på 2 285.

De indextoppar som skapades under sommaren in mot högsta noteringen 2 413 den 13 augusti motsvarades av lägre toppar för denna indikator. Tydliga förvarningar på kommande nedgångar. Detta mönster är vanligt under en toppformation och det innebär att det är vår beskrivning av utvecklingen. Nu när index skapat en lägre topp den 19 november. Lägre än den från den 13 augusti innebär det att vi för index räknar med en nedgångsperiod i olika steg. Det första steget nedåt bör vara avklarat senas i mitten av mars 2022. Efter en mellanliggande motreaktion uppåt för index kan vi sedan sikta in oss på en andra nedgångsfas. Detta är den bild vi jobbar med nu efter den 19 november. Bilden kan korrigeras en del beroende på intensiteten i nedgång vid olika tidpunkter. 

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 59,8 fallande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Indikatorn beskriver rörelsernas riktning under 2-4 veckor. Index bottnade den 6 oktober och indikatorn följde sedan med uppåt till indextoppen den 25 oktober. Innebärande 19 dagar i den rörelsen. Rekyl följde och en ny uppgång för index den 29 kronor. Toppen kom sedan in den 19 november, vilket gav 21 dagar för indikatorn att jobba uppåt. Nu efter den 19 november handlar det på nytt om 2-4 veckor, som ett grovt riktvärde, som vi jobbar med i det aktuella steget nedåt.          

Kort sikt: Dagsstochastic 15,6 och 32,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - STödet håller ett tag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.