Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 föll till 2 229

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 241,66 H 2 273,99 L 2 229,50) - 1,35 %

OMXS30 föll till 2 229, som lägst under tisdagen den 30 november. Läge för en tillfällig motreaktion uppåt när tiden rullat in på 13 månader från lågpunkten 1 709 den 30 oktober 2020.

Index är i en fallande trend efter den lägre toppen den 19 november. Det betyder att motreaktionerna uppåt ska ses som tillfälliga för att sedan ge en fortsatt nedgång.

När tisdagens lågpunkt 2 229 bryts via en stängningskurs under denna nivå har vi nästa steg nedåt att förvänta i den redan fallande trenden. Viktigt stöd ligger sedan vid 2 189-2 205. Detta bör kunna hålla för ett första test men med tiden får vi inrikta oss på ett genombrott även av den nivån.

När index sedan stänger under 2 189 har vi en starkare säljsignal som ska kunna leda index ned mot intervallet 1 960-1 975 över tiden. Hur stegen utvecklas beror naturligtvis på hur marknaden hanterar utvecklingen. Blir det panikartade reaktioner går det snabbare. Vi följer utvecklingen nedåt och ser sedan hur varje stöd och steg utvecklas vid de tidszoner vi redan har inprogrammerat i det cykliska systemet.

Flertalet verkstadsaktier som bottnade under perioden 20 september till 6 oktober har stigit relativt kraftigt en tid. Många i denna grupp har även skapat högre bottnar och därmed klassats varande i en stigande trend. De aktier som endast stigit i en a-b-c-våg sedan bottnarna kommer nu med hög sannolikhet att bryta nedåt och gå in i en nedgångsfas. Vi följer upp och bevakar berörda aktier för att fånga upp de olika signalerna som faller på plats under december månad.

Tyskland har byte av förbundskansler på måndag den 6 december. Olaf Scholtz ska då ersätta Angela Merkel och vi kan förvänta oss att det blir relativt hårda tag via ”lockdown” mm, som kommer att påverka den tyska ekonomin kraftigt.

Planerna för detta är redan i full gång. Vi ser sedan en tid tillbaka att det internationella kapitalet flyttar från Europa och då tydligt från Frankfurtbörsen. De stora kapitalförvaltarna har en längre tid sett vad som är på gång inte bara i Tyskland utan även större delen av EU. Man har inte enbart nöjt sig med att lämna olika börser utan man flyttar även från EUR i första hand, där USD är en valuta som tar emot kapitalflödet. Detta syns tydligt i valutagraferna under november månad.

Vi kan inte se att detta kapital går in på börserna i New York ännu utan parkerar i valutor. En del flödar in i fastighetsmarknaden i USA och då företrädesvids i de södra delstaterna.

Nedgången för OMXS30 efter toppen 2 413 den 13 augusti i år avverkade ett första steg nedåt till den 6 oktober och 2 204. Motreaktionen uppåt som följde tog sig till 2 389 den 19 november för att där skapa den kritiska lägre topp. Den visade sig vara signalen till det trendbrott, som nu ser ut att kunna rulla på in mot mars månad 2022. Möjligen längre och då in mot maj/juni. Under vägen mot mars i första hand får vi följa upp utvecklingen löpande för att se i vilken mån vi behöver korrigera det hela, när vi väl får de olika vågorna på plats.

Vi förväntar oss även en och annan motreaktion uppåt under resans gång då vi kan inrikta oss på att marknaden i vissa stunder tycker att nedgången gått för snabbt. Vi ser efter tisdagen i New York att Dow Jones index stängde under den viktiga stödnivån 34 700. I och med att november avslutades med en negativ signal får vi inrikta oss på att det kommer mer på nedsidan för Dow. 33 230 är därmed nästa stöd att bevaka för Dow.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 88,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 42,3 och 58,8 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 9,5 och 22,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 föll till 2 229

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.