Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 böt riktning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 290,72 H 2 292,88 L 2 252,04) + 2,19 %

OMXS30 föll 2 229, som lägst den 30 november. Tiden hjälpte till att skapa en motreaktion 13 månader efter lågpunkten den 30 oktober 2020. Det var som att marknaden väntade in sista dagen i denna rytm för att sedan få reagera med kraft uppåt. Så blev det i och med att index tog sig till 2 293, som högst under dagen. Det ger en uppgång på 2,9 procent som mest. Vi får utgå från att många av de som tagit position för nedgång vände sina positioner under onsdagen och bidrog till kraften.

Index är sedan tidigare i en fallande trend efter den lägre toppen 2 389 den 19 november. Det betyder att nedgången till och med onsdagen blev hela 160 punkter. 38-realtionen är det vanligaste i denna typ av motreaktioner. 38 procent av 160 ger 61 punkter som vi lägger på 2 229 och det ger 2 290, som motstånd. Nu fattades det en del under onsdagen till denna nivå men den får utgöra första motstånd.

Den tvära vändningen nedåt i New York under onsdagen efter stängningen i Stockholm blev nästan 3 procent. Högsta noteringen för bland annat S&P 500 kom in 10-15 minuter innan stängningen i Stockholm. Det gör att vi får vara vaksamma på OMXS30-stödet 2 229 fram över. Om detta bryts via en stängning under detta är nästa fas nedåt på gång för OMXS30.

Vi har det allra viktigaste stödet vid 2 189-2 190. Det är om detta bryts i ett senare skede som vi får nästa tryckare nedåt även om det skulle dröja innan det blir aktuellt.

Det viktigaste för oss är att bevaka bankerna och fastigheterna. Dessa båda grupper befinner sig fortfarande i stigande trender. När trenden bryts för respektive grupp börjar det bli mer allvar i rekylfasen. Nu är vi inte där ännu men vi måste följa det hela löpande för att fånga in de olika signalerna som marknaden levererar.

Oljerelaterade aktier slog i taket kring den 25 oktober och början av november månad. Denna grupp har lämnat den positiva trend som de hade under sommaren och inte minst hösten fram till att oljepriset toppade den 25 oktober.

Nato har haft ett toppmöte i Riga under två dagar, där Ukraina och Ryssland naturligtvis var på agendan. Retoriken ökar stegvis och det sker på vanligt upptrappnings vis när man vill skapa osäkerhet och få ut olika budskap. De som oroar i detta sammanhang är att J Biden har allt lägre förtroende på hemmaplan med en nation (ca 70 % av tillfrågade) som anser att USA är på väg i fel riktning. Risk ökar för att Ryssland tar för dem viktiga steg om någon/några månader. En kall vinter i Europa skapar grund för viss upptrappning via gasleveranserna från Ryssland. Naturligtvis inget som är aktuellt i denna stund men Bidens agerande inger inte den trygghet man vill se och speciellt inte efter hanteringen av utträdet ur Afghanistan tidigare i år.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,4 och 92,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,3 och 81,6 fallande       

Kort sikt: Dagsstochastic 25,0 och 28,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 böt riktning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.