Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 bröt tillbaka nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMXS30 index

(C 2 352,73 H 2 415,91 L 2 346,57) – 2,01 %

OMXS30 gick in i 2022 med ett köptryck i ryggen efter vändningen den 20 december. Som så softa förr kom en reaktion efter 15 dagar. Den 4 januari var index upp till 2 467 och satte ett nytt rekord. I och med att den viktiga rytmen på 3 år var iblandad vid årsskiftet fick den index att reagera. 3-åringen inledde sin rytm från den viktiga lågpunkten 1 378 den 2 januari 2019. Toppen i början av januari i år blev därmed viktig för index och en hel del aktier, som snabbt vände nedåt.

Säljsignalerna har en tid mer eller mindre haglat i flera aktier efter vitiga toppar under november 2021 och lägre toppar i slutet av året. I och med att index noterade sin topp den 4 januari var det viktigt att bevaka den tidigare motståndslinjen vid 2 385 i uppgången från december. Denna bröts under måndagen och index fortsatte till 2 347, som lägst under dagen.

Genombrottet innebär en starkt negativ signal som leder oss mot betydligt lägre nivåer om vi ser utvecklingen över de kommande 6 månaderna. 2022 har länge aviserat signaler om turbulens med stora svängningar under året. Vi har tidigare identifierat första kvartalet 2022 som en viktig period och förberedelse inför nedgångarna. Den andra period som visat på dramatik ur ett cykliskt perspektiv är tiden kring halvårsskiftet i år. Hösten har också sin brutala period men den väntar vi med att identifiera till dess vi ser utfallet under de kommande 5-6 månaderna.

Federal Reserve har aviserat tre räntehöjningar under 2022 och även fortsatta räntehöjningar under 2023. Inflationen är här för att stanna några år framöver och det är den som ska både få börserna att tveka och sedan driva på upp igen när väl reaktionerna i form av omplaceringar är gjorda.

Vi har under 2021 sett hur kapital i allt större mängd lämnat euron till förmån för i huvudsak dollarn. Centralbanken i Europa (ECB) brottas med olika alternativa åtgärder för att hindra kapitalflykten. En åtgärd kan vara att man som Turkiet tvingar exportföretag att ta hem en stor del av intäkterna i EUR. En åtgärd som man sannolikt väntar in i det sista med är att låta medborgarna betala via olika skatter på kapitalflytt. Vi har under lång tid sett hur EU försökt att förbereda för en ny EU-skatt utöver det varje land redan betalar till EU.  Listan på alternativ kan göras lång men det är till sist agerandet från ECB som visar vid som kommer att gälla. Men det vi kan vara säkra på är att det inte gynnar de med kapital oavsett banktillgodohavande, aktier eller andra tillgångar.

Lägger vi sedan till upptrappningen mellan Ryssland och Nato/EU angående Ukraina ser det inte roligt ut innan men hittat en lösning framöver.  

Mitt upp i detta kollapsar regeringen i Kazakstan när befolkningen gör revolt inför kraftigt höjda energi- och gaspriser. Polis och militär agerar initialt mot befolkningen men vänder sig sedan mot systemet. Viss likhet med när Sovjet en gång i tiden föll. Kazakstan är enormt rikt på olja och gas men även en stor exportör av uran. Vi följer prisutvecklingen på råvarorna och den fortsatta utvecklingen i landet för att se hur det påverkar på olika nivåer i omvärlden.      

OMXindex ser närmast ut att kunna stiga till 2 385-2 390 i en motreaktion. En stängning över motståndet eliminerar kortsiktigt de negativa signaler vi fått in så här långt. Men för att bli positiv igen behövs uppgångar till nya rekord. Möjligt, men inget vi förväntar oss efter de negativa signaler som kommit in de senaste dagarna. Mer troligt är då att vi över tiden får inrikta oss på lägre nivåer. Den allra viktigaste stödnivån återfinns vid 2 190-2 220. Så länge den håller handlar det fortsatt om en utdragen toppformation, där kapitalet fortsätter att rotera mellan olika branscher på samma sätt som vi sett sedan april 2021. (IC)

 

EWT-vågor

Ser vi på vågorna ur ett Elliott perspektiv är den för oss dominerande tolkningen att index noterade en topp den 13 augusti för att sedan gå in i flera a-b-c-vågor. Detta alternativ stärks av att nedgången från den 13 augusti till 6 oktober sker i 5 vågor. 5 vågor nedåt är aldrig slutet utan klassas oftast som en A-våg. Motreaktionen i en B-våg har lett till toppen den 4 januari. Detta värde kan möjligen få en ersättare via en högre topp. När B-vågen är bekräftat på plats handlar det om en C-våg nedåt med alla sina 5 vågor med indexvärdet 2 200, som det mest positiva alternativet.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande och har e0n bra bit kvar till negativa signaler. Denna indikator är trög i sina rörelser och därmed viktig när det gäller att förstärka en trend. Det betyder vidare att när index via andra signaler gått i en fallande fas kan denna indikator vara fortsatt stigande. Men när, den med fördröjning, byter riktning blir de tidigare signalerna från andra indikatorer betydligt starkare.

Lång sikt: Månadsstochastic 85,7 och 84,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men den har tvekat en hel del medan index rört sig i en toppformation. Vi är nu vaksamma på om indikatorn faller tillbaka och leder oss i en fallande trend. Detta blir aktuellt efter en tillfällig motreaktion uppåt för index efter måndagens lågpunkt. 

Medellång sikt: Veckostochastic 76,3 och 72,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att vänt nedåt efter toppvärden nära 100 den 4 januari. Vi följer indikator nedåt under de kommande veckorna för att se när den ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt under 1-2 veckor. Inom ramen för den påbörjade nedgången ryms alltid några dagar med positiv utveckling för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 67,4 och 87,5 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 13 aug på 2 413

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2016 den 27 juni             på 1 241

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 bröt tillbaka nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.