Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Nasdaq Comp i fallande trend

Övriga Index


Ikon analys

Nasdaq Comp

(C 14 942,83 H 14 953,85 L 14 530,23) + 0,05 %

Nasdaq noterade sitt rekord redan den 22 november 2021. Detta gäller fortfarande efter 46 dagar om vi räknar fram till i måndagen den 10 januari. I och med att det nu gått mer än 30 dagar sedan rekordet var vi vaksamma på en möjlig lägre topp efter 30 dagar, den 22 december. Den 28 december kom 15 901 in som en lägre topp och denna bekräftades sedan den 4 januari och nedgången låg framför oss. Det betyder att vi sedan den 4 januari klassar den längre trenden som fallande. Utvecklingen är i sig logisk när marknaden förväntar sig räntehöjningar under 2022, vilket förväntas drabba techbolagen, som dominerar i detta index.   

Tidigare bottnar i slutet av 2021 kom in i intervallet 14 860-14 930. Intervallet utgör därmed ett viktigt stöd. I och med lägsta noteringen 14 530 under måndagen bröts detta intervall tillfälligt, då index stängde inom intervallet. Det ger utrymme för en motreaktion uppåt men samtidigt är detta en signal till fortsatt nedgång i ett senare skede.

När sedan 14 860-nivån bryts via en stängning under densamma innebär det en starkt negativ signal och utrymme för mycket mer på nedsidan in mot sommaren i första hand och sedan får vi se om det behövs ännu en lägre notering under hösten innan det öppnar för en ny uppgång. Den stigande MA 200-kurvan ligger strax under 14 860-nivån och bör kunna förstärka stödet den närmaste tiden.   (IC)

Toppnoteringar åren

2022: 15 833 från den 3 januari 

2021: 16 212 från den 22 november (gällande rekord)

2020: 12 931 från den 28 december

2019: 9 052 från den 27 december

2018: 8 133 från den 30 augusti

Lågpunkter åren

2020: 6 631 från den 23 mars  

2018: 6 190 från den 24 december

2017: 5 383 den 2 januari

Ingemar Carlsson  Graf av Nasdaq Comp i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.