Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på banan igen?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 379,19 H 2 387,13 L 2 365,11) + 1,12 %

OMXS30 föll 120 punkter (-4,9%) efter toppen och rekordet 2 467 den 4 januari. Nedgången pågick i de vanliga 3 dagarna efter toppnoteringen. 3:e dagen var den 10 januari och där landade index på 2 347.

Oftast inleds en uppgång på två dagar därefter innan det hela ska bestämmas. Men med tanke på att måndagens nedgång blev kraftig hamnar uppgången under tisdagen som en ”inside day” när den inte lyckas passera måndagens högsta notering.

 

Nedgången på 120 punkter får då per automatik sin 62-relation vid 2 421 (74+2347). Relaterat till tisdagens stängning innebär det en uppgång på ytterligare 1,8 procent för att testa denna nivå och motstånd. Under onsdagen är det den nivå vi håller ögonen på. En stängni9ng över 2 421 innebär en positiv signal och möjlighet att fortsätta högre.

 

Under de senaste två månaderna, sen den 16 november, har vi fokuserat på motståndet/stödet 2 390. Motståndet bröts 27 december och skapade den positiva signal som sedan ledde till rekordet 2 467 den 4 januari. I nedgången bröts stödet 2 390 under måndagen och gav en negativ signal i och med stängningen under denna nivå.

 

Under tisdagen bröt index tillbaka över 2 390-nivån och stängde över denna nivå. Det är bland annat denna typ av rörelser som gör att vi alltid använder oss av benämningen bestående genombrott för att vi ska se ett genombrott som bekräftat över tiden.  Den 27 december blev genombrottet bestående men inte den 10 januari.

 

2 390-nivån har nu blivit en svängdörr, vilket gör att vi tonar ned dess betydelse i fortsättningen. Nu närmast handlar det om att se hur marknaden hanterar den ovan relaterade nivån 2 421. Får vi en stängning över denna ökar sannolikheten för en fortsatt uppgång mot rekordet 2 467. Om det sker poppar 2 580 på nytt upp som en möjlighet. Nu har amplituden i svängningarna ökat och svängningarna ser ut att fortsätta i den tolkning vi gör av de kommande veckorna. Vi får därmed vara beredda på mer eller mindre det mesta en tid.

 

Anledningen till svängningarna är bland annat den rotation vi ser mellan olika branscher och aktier. Fastigheterna har som grupp tappat en hel del efter de generella topparna i mitten av november 2021 (22 nov). Nedgången för fastighetsindex är som mest 16,1 procent på 50 dagar till och med den 11 januari. Utvecklingen fram till nu ger oss anledning att se en motreaktion uppåt som mycket sannolik för denna grupp efter tisdagen. Den längre trenden är fallande och med den ökar risknivån och blir högre än i en stigande trend.

 

Med tanke på index signaler på fortsatt svängningar är kommande rapporten en tydlig anledning till att vi bör och kan få stora kursförändringar i berörda aktier och naturligtvis påverka index i båda riktningarna.  

 

Sett över tiden och första kvartalet 2022 handlar det om ett flertal avstämningspunkter. Kommande vecka (17:e-21:a) med måndagen den 17 januari har sedan lång tid tillbaka stått ut i beräkningarna. Även de sista 3-4 handelsdagarna av januari har kommit in med signaler på relativt stora rörelser.

 

Sammantaget får vi ta allt stegvis för att tolka utvecklingen löpande under rådande läge med en bred optimism får olika håll och flertalet cykler som vill vara med och påverka via reaktioner under några dagar.  

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 85,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 73,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,3 och 79,6 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 2

Vecka 2 inleds med måndagen den 10 januari. En del råvaror är i läge att skapa tillfälliga reaktioner under veckan, där oljepriset ser ut att bli först ut med en reaktion. Vetepriset ska senare i veckan visa på fortsatt nedgång. Silver och Guld aviserar viktiga reaktioner lite senare och då först under vecka 3.

När det gäller index ser veckan ut att kunna skapa en hel del svängningar närmast efter den starka avslutningen av 2021. 

Vecka 3

Vecka 3 har en längre tid visat på sin vikt och betydelse. Det handlar då om flera rytmer som sammanstrålar, där bland annat rytmen från bottnarna i mars 2020 ska ge avtryck under denna vecka.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 424 och 2 473 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 på banan igen?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.