Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 har nu stigit - Motstånden på plats

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 399,18 H 2 405,00 L 2 374,59) + 0,84 %

OMXS30 fortsatte till 2 405, som högst under onsdagen. Lågpunkten från i måndags den 10 oktober blev 2 347. Det ger oss 58 punkter (+2,5%) av uppgång så här långt. Vi vet ju att de 2-3 första dagarna av uppgång många gånger domineras av kortsiktiga aktörer. Dels de som vänder sina negativa positioner och dels de som går in i bullpositioner. Oftast infinner sig en viss tvekan efter andra dagen efter lågpunkten. Tredjedagen skapar då en första topp, inte alltid, men tillräckligt ofta för att vara beredd på detta.

Hela nedgången från 2 467 blev 120 punkter som mest och det ger oss 60 punkter som halva beloppet och därmed 2 407, som motstånd. Inför onsdagen satte vi ut 62-realtionen av vedgången vilket innebar 2 421, som motstånd. Detta motstånd gäller även i fortsättningen efter att vi fått ett genombrott av 2 407-nivån.

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 85,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,2 och 73,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,1 och 71,2 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499Graf av OMXS30 har nu stigit  - Motstånden på plats

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.