Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 bjuder in till överraskningar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 397,96 H 2 405,24 L 2 386,56) - 0,05 %

OMXS30 fick en starkt positiv injektion i slutet av 2021, där den 20 december blev inledningen på ett rally som nådde rekordet 2 467 den 4 januari.

Rekylen som följde på rekordet tog index på en minusresa på 120 punkter fram till måndagen den 10 januari och 2 347. Motreaktionen uppåt som följde tog de första normala dagarna i ett lyft för att sedan tveka. 2 405 blev högsta notering under både onsdagen och torsdagen. 50 procent av nedgången på 120 är 60 punkter som från 2 347 ger 2 407, som motstånd.

I och med att vi har haft tydliga rotationer mellan olika branscher, egentligen sedan våren 2021, har vi sett hur bland annat verkstads/industriaktier lyft under fjärde kvartalet 2021. Under samma period har vi sett hur fastighets – och investmentbolagsaktierna toppat ur och vänt nedåt i fallande trender. Vissa av aktierna inom denna senare grupp har mer eller mindre rasat kraftigt. Detta ser ännu inte ut att vara klart på nedsidan för denna grupp som helhet.

Omvänt ser vi starka positiva rörelser för verkstad/industri även om det som alltid finns en del undantag. Denna senare grupp blir nu mycket intressant att följa när årsrapporterna presenteras under andra halvan av januari och en bit in i februari.

Vi får räkna med både positiva och negativa överraskningar, där vi kommer att fokusera på den pågående trenden för respektive bolag vi tar upp.

Kommande vecka handlar det i första hand om EQT (19 jan), Sandvik och Avanza (20 jan), Investor (21 jan).  

Utvecklingen på New Yorkbörserna blev starkt negativ om vi ser till S&P 500 (-1,42%) och Nasdaq Comp (-2,51%) i första hand. Nedgången tilltog i båda dessa index efter att börsen i Stockholm stängt. Vi får därmed inrikta oss på en negativ reaktion för vårt OMXS30. De aktier som redan är i fallande trender, enligt ovan, är i läge att fortsätta falla och då procentuellt mer än index.

I nedgången från den 4 till den 10 januari kunde vi konstatera att en grupp aktier föll marginellt medan index tappade hela 4,9 procent. Det var denna starka grupp som sedan fick utrymme att lyfta vidare när det blev positiva dagar tidigare i veckan. Boliden var en av dessa. Det blir lika intressant den närmaste tiden att se vilka aktier som påverkas mindre av de negativa rörelserna för index. Det är i denna typ av nedgångar vi kan sålla ut de aktier som har mer att ge på uppsidan. Omvänt gäller för de aktier som redan är i fallande.

Motreaktionerna uppåt blir generellt mindre för att sedan dra på nedåt ytterligare när den breda marknaden faller tillbaka. Vi såg redan under torsdagen, i Stockholm, hur en del av dem gav sig iväg söderut. Getingen, Sinch och Kinnevik stack alla tre ut lite extra med fall på över 3 procent för de två första. Detta medan index stängde marginellt ned.

SKF, SCA och Boliden stack ut på den positiva sidan under torsdagen genom att stiga 1,5 procent eller mer under dagen.

Det beskrivna är ett sätt att sortera ut ”agnarna och vetet” framförallt under den fas när börsen som helhet håller på att skapa en toppformation inför en bredare nedgång i ett senare skede. Nu har toppformationen för den bredare marknaden pågått sedan mitten av april 2021 och är nu uppe i 9 månader med rotationer mellan olika branscher. Tidsmässigt kom indextoppen in i mitten av augusti och nu söker marknaden den prismässiga toppen för att förbereda för den dramatik vi anar håller på att byggas upp in mot försommaren och sommaren. Under tiden fortsätter vi sortera ut olika grupper aktier för att se när respektive aktie ger nya signaler. (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 85,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 82,1 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 64,0 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 bjuder in till överraskningar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.