Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 358,29 H 2 383,50 L 2 356,00) – 1,65 %

OMXS30 tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagen och var ned till 2 356, som lägst under dagen. 2 347 från den 10 januari är lägre än fredagens lägsta notering, som kan ses som ett stöd. Får vi en tillfällig motreaktion uppåt inom kort kan vi sedan se fram mot en ny fas nedåt i ett senare skede.

Svängningarna under första kvartalet är nyckfulla och svåra att fånga i förväg. Det var i första hand den 3-årigarytmen från den 2 januari 2019, som skulle ge en reaktion. Därefter skulle vi få ledtrådar på vad som skulle följa in mot rapportperioden från den 20 januari och en bit in i februari månad.  

Vi ser hur många av de tidigare raketerna under hösten 2021 nu släpper på nedåt i det att deras rytmer är på plats bland annat per den 16-22 november. Andra hade 27-30 december 2021 och än fler låg med 3-5 januari i år som utlösande reaktionsdatum. Resultatet vi ser och har sett är att de aktier som drivit hårt uppåt rundar av sina uppgångar och faller tillbaka. Med kraft om topparna kom in under senare delen av november.

Den grupp som visar positiva förtecken består i hög grad av aktier som skapade viktiga toppar under perioden, senare delen av mars till första halvan av maj. Efter sina toppformationer föll de tillbaka, oftast under 6 månader. En del tog 7 månader på sig för att vara klara på nedsidan under hösten. Det är denna grupp av ”pånyttfödda” aktier vi hittar de objekt som fortfarande är i stigande trender. Denna senare grupp skapade toppar våren 2015 för att 6 år senare, våren 2021, ge sig in i rekyler. Nu är denna grupp av aktier på väg med sina rytmer på 7,0-7,2 och 7,5 år från våren 2015. Vi får inrikta oss på dessa framförallt under mars och perioden in mot deras rapporter för första kvartalet 2022.  (IC)

 

Stochastic                     

Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 84,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,0 och 72,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,4 och 55,5 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430

 

Reaktionspunkter V2 

Vecka 2 inleddes med måndagen den 10 januari. Index skapa de förväntade svängningarna efter den starka avslutningen på 2021. Den 4 januari gav en topp och index föll sedan till den 10 januari. Motreaktion uppåt med som det visade sig svag utveckling med ”bara” 1 205 under veckan. Efter torsdagens (13 jan) topp föll index tillbaka igen under fredagen, där startar vi  vecka 3

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 19 januari 2022 – 19 juli 2021  

9 månader – 19 januari 2022 – 19 april 2021 

18 månader – 21 januari 2022 – 21 juli 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 19 januari 2022 – 19 augusti 2021

1 månader – 20 januari 2022 – 20 december 2021              

13 månader (1Y1M) ­– 21 januari 2022 – 21 december 2020

7 månader – 21 januari 2022 – 21 juni 2021     

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

2 månader – 17 januari 2022 – 16 november 2021 (lågp)

8 månader – 19 januari 2022 – 19 maj 2021 (lågp)

4 månader – 20 januari 2022 – 20 september 2021 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 375 och 2 424 Stöd: 2 327 och 2 280Graf av OMXS30 fortsätter att reagera på 3-åringen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.