Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 avvaktar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 363,12 H 2 372,94 L 2 353,46) + 0,20 %

OMXS30 noterade sitt senaste rekord de första handelsdagarna på 2022. 2 467 är toppvärdet och rekordet från den 4 januari. Index föll sedan snabbt tillbaka när rytmen på 3 år avslutades under inledningen av januari. Då för 3 år sedan kom botten in på 1 378 den 2 januari ville nu påverkade utvecklingen med sin rytm. 3-åringen är en klassiker i börssammanhang även om den inte alltid blri så exakt som denna gång.  

Senar under innevarande vecka börjar årsrapporterna för 2021 presenteras. EQT den 19 januari och Investor den 21 januari. Vi förväntar oss stora reaktioner i de flesta aktier när bolagen lägger fram sina rapporter. Det handlar i huvudsak om bolagen kan leverera rapporter som motsvarar marknadens förväntningar. Över träffas förväntningar med råge är en fortsatt uppgång aktuell. Vi vet samtidigt att i denna fas av uppgången index nu är i kan bolagen komma med starka rapporter. Vissa aktörer har redan innan rapporten beslutat sig för att sälja, när rapporten presenterats. Mer tydligt blir det om rapporterna blir en besvikelse med efterföljande nedgång med varierande kraft.  

2022 är enligt många cykler på flera områden utsatt att bli dramatiskt i vissa delar. Det handlar dels om stigande inflation och förväntade ränteuppgångar under året och de kommande åren. Konflikter i olika regioner ligger också på agendan, där Ukraina är ett aktuellt område att bevaka utvecklingen kring under framförallt första halvåret.

Ryssland har redan förberett sig på flera plan, där landets finansminister redan i somras aviserade att man avvecklat USD i sin valutareserv.  Då fanns EUR, CNY och Guld kvar i deras reserver. Under hösten och upptrappningen av konflikterna mellan Ryssland och EU har man minskat sina EUR placeringar radikalt. Normalt agerande när men går in i en konflikt. Ryssland förväntar sig en flykt från EUR från stora aktörer om det hela trappas upp ytterligare. Detta är en ”spel” som vi måste hålla under bevakning framförallt när det gäller utflödet av euro (EUR) till andra valutor, så som CFR och USD.

USA:s storhet byggdes i samband med första världskriget, när stora kapitalmängder flydde från Europa till USA och lade grunden för stora innovationer och positiv utveckling i landet. Inte minst börsen i New York rusade i höjden under denna tid fram till en extrem topp den 3 september 1929, följt av en krasch.

1942 ser vi att New Yorkbörsen drog i väg uppåt på nytt efter krisen under 30-talet. Mönstret sågs även i samband med andra världskriget, när stora kapitalmängder flyttade till ”Den säkra hamnen”.     

Stora kapitalmängder har redan flyttat till USA de senaste åren. Då i första hand på grund av obefintlig eller extremt låg avkastning på statsobligationer i Europa. Vi ser detta inte minst på börsen i New York som pressat uppåt med kraft under lång tid.

 

Investeringarna i fastigheter i de sydliga staterna Florida och Texas har rusat i höjden, när stora investmentbolag mer eller mindre damsuger marknaden på de fastigheter som kommer ut på marknaden. Låg eller ingen fastighetsskatt är en bidragande orsak till valet av stat att investera i. New Jersey med flera stater har extremt höga fastighetsskatter, vilket bidrar till att styra kapitalflödena mot de med ingen eller låg fastighetsskatt.

 

Hela utvecklingen med ökande osäkerhet ger oss anledning att dels räkna med att Stockholmsbörsen generellt kommer att svänga en hel del, vilket vi i och för sig redan sett och då kallat det sektorrotation. Framöver kan vi förvänta oss mer generella reaktioner nedåtför index under året in mot sen höst. Därefter kan utvecklingen se ut att stabiliseras och ge en grund för nya rallyt mot nya indexhöjder.  Men innan dess ska vi följa indexutvecklingen under flera månader under mer eller mindre stor dramatik.  (IC)

 

Stochastic                     

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Bilden via denna indikator är fortsatt positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 86,2 och 85,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har nu fallit tillbaka på nytt efter indextoppen i början av januari. Indikatorn bryter därmed en pågående uppgång och får i första hand ses som en varningssignal inför förestående rekyler i ett senare skede. I slutet av nästa vecka kommer merparten av rapporter och bör kunna bli avgörande för utvecklingen under februari månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 63,3 och 76,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,4 och 47,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2022

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2022: den 10 januari       på 2 347

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

2003 den 11 mars           på 430Graf av OMXS30 avvaktar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.