Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 inkl länk till youtube video

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 674,84 H 3 707,71 L 3 636,87) + 0,22 %

S&P 500 föll till 3 637 som lägst i fredags, vilket är lägsta notering för 2022. 4 178 den 2 juni blev den lägre topp som satte igång reaktionen nedåt. Det ger ett fall på 12,9 procent på denna korta tid av 15 dagar.

Sannolikheten är nu hög för att vi har en motreaktion uppåt i antågande, där index kan falla ytterligare i början av veckan, 21-22 juni. Men en motreaktion bör initialt bli intensiv när den väl inleds. I nuläget kan vi inte se annat än att det handlar om en tillfällig motreaktion uppåt på 2-3 veckor. Nästa viktiga reaktionspunkt ger oss den 25 juni, vilket innebär att vi får inrikta oss på måndagen den 27 juni för en avstämning.  

Vi följer utvecklingen dag för dag för att se vilken/vilka signaler marknaden ger oss löpande.

Viktigt stöd vid en avslutande urskakning ligger vid 3 500. Denna nivå måste inte testas men den utgör nu och i framtiden ett viktigt stöd. Stödet redan vid 3 600 är också av betydelse och ser mer rimligt ut att kunna hålla. Men vi låter marknaden visa oss vad som är på gång.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 61 (2x61=122) Motstånd: 3 720 och 3 845 Stöd: 3 600 och 3 470

 

Högsta noteringar

2022 är 4 819 från den 4 januari (gällande rekord)

2021 är 4 809 från den 30 december

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

Lägsta noteringar

2022 är 3 637 från den 17 juni

2021 är 3 663 från den 4 jan

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

 

Länk till Youtubeanalys den 18 juni

https://youtu.be/YeeaT2Kw0VA Graf av S&P 500 inkl länk till youtube video

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.