Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,24 H 1 900,29  L 1 881,23) + 0,58 %

OMXS30 var ned till 1 883, som lägst både under torsdag och fredag, 16-17 juni. Måndagen den 20 juni gav sedan en marginellt lägre notering på 1 881. Det viktiga stödet vid 1 900-1 910 är brutet och index har nu stängt tre dagar i rad under detta stöd.

Det indikerar på en fortsatt nedgång framöver även om det inte sker omgående. Bilden blir lite blandad om man ser på till exempel fastighetsaktierna börjar förbereda motreaktioner uppåt. Bankerna ser ut att kunna vända uppåt efter lågpunkter i början av juli.

Vissa investmentaktier ser ut att vara på gång med lågpunkter innan midsommar men andra aktier i gruppen ser ut att vilja dröja till 4-6 juli innan det är läge att vända uppåt.  

Sammantaget ger det oss anledning att förvänta att index svänger en del den närmaste tiden med 1 835 som stöd och 1 990, som motstånd. Över tiden får vi inrikta oss på ett test av stödnivån 1 700-1 720. Denna nivå bör inte testas den närmaste tiden utan får stå på väntelista till ett senare skede i år, när en ny sväng nedåt blir aktuell.

Tidsmässigt har vi tätt mellan reaktionspunkterna nu efter den 16-17 juni. Närmast är det 22 juni följt av 27 juni och på dessa följer 4-6 juli.

 

Stochastic  

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande. Nu är det snart 6 månader sedan indikatorn vände nedåt och visade på en långsiktigt fallande trend under ett flertal månader. Det signaler vi fått under nedgången tyder på att vi tidigast kan förvänta oss en stabil lågpunkt under senare delen av hösten, vilket betyder 4:e kvartalet.

Lång sikt: Månadsstochastic 18,6 och 40,8 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan deras uppgång bröts i början av juni månad. Trenden ger oss anledning att invänta möjliga positiva signaler en bit in i juli månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 12,3 och 33,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och nere på mycket låga värden. Detta bekräftar den svaghet i marknaden vi sett sedan den lägre indextoppen den 3 juni. Vi är beredda på att indikatorn kan dröja en kortare tid innan det är läge att vända uppåt igen.  

Kort sikt: Dagsstochastic 3,6 och 5,4 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.