Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Företagspresentation Ripasso Energy

Ripasso Energy presenterades sig på ProHearings den 17 november 2017. Ripasso är just nu högaktuella med sin Stirlingmotor som har fått aktiekursen att rusa under hösten 2017.

Stirlingmotorn har funnits i bruk sedan 1988, men då i ubåtar. Ripasso har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att använda sig av denna motor för att tillvarata restgaser, något som gör att vissa elintensiva branscher kan komma att bli helt självförsörjande.

I syfte att säkerställa Ripassos ekonomi till dess att bolaget är kassaflödespositivt kommer Bolaget att genomföra en nyemission. Du hittar mer info om denna på Tecknaemission.se.

Ripassos presentation

Aktiekväll med Jultallrik, julglögg och pepparkakor

Tisdagen den 28 november, kl 17.15 - 20.00
Frimurarna, Johannessalen, 1tr, Frimurarholmen, Örebro


Framgångsrika investmentbolaget Svolder, noterat på Nasdaq OMX, Stockholm presenteras av VD Ulf Hedlundh vilket blir kvällens final.

Bolagen Axelot/miljö-/vattenteknologi och Obstecare/unik metod inom
AFL-förlossningsvård inleder.

Kvällens program
17.15 - 18.00 Inledande förtäring med jultallrik

18.00 - 18.10 Information från Aktiespararna

18.10 - 18.35 Presentation från Axolot Solutions
Axelot utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi, i form av storskalig rening av industrivatten. Bolaget avser att göra en nyemission och noteras därefter på Nasdaq OMX First North.
Presentatör är Lennart Holm, bland annat ordförande i Billerud Korsnäs.

18.35 - 19.10 Presentation från Obstecare
Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn. Bolaget kommer att noteras på AktieTorget. Presentationen görs av bolagets VD, Johan Itzel.

19.10 - 19.30 Fruktpaus inkl Grythyttan Vins Skogsglögg o pepparkakor

19.30 - 20.30 Presentation av investmentbolaget Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Svolders VD Ulf Hedlundh kommer att presentera bolaget, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Bolaget har haft en mycket fin börsutveckling under de senaste åren.

Svolders Investeringsstrategier
- Överordnat mål är att. med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Return Index (CSRX).
- Investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
- Utdelningspolicy: "Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Solders löpande förvaltningskostnader".
- Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

Centrala krav på portföljbolag
- Kvalitet - Noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB
- Storlek - Noterade bolag med börsvärden understigande 15 000 MSEK
- Karaktär - Etablerade affärsmodeller
- Finansiellt - Utdelningskapacitet och utdelningsvilja
- Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm
- Svolders bildades 1993

Avgift
Medlemmar och övriga gäster 20 kronor.

Anmälan
För mer information och anmälan - klicka på länken nedan.


Välkommen!
Aktiespararna Örebro

Quickbit företagspresentation

Reinhold Konnander, VD för Quickbit presenterar bolagets verksamhet på Eminovas Bolagskväll i november. Quickbit som delvis ägs av investmentbolaget Abelco har för avsikt att genomföra en nyemission under det sista kvartalet 2017. Därefter är tanken att aktierna i Quickbit skall tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

 

Bolagspresentation Metacon

Metacon presenterade sig den 8 november 2017 på Eminovas Bolagskväll i Stockholm. Metacon förbereder en nyemission, som skall följas av en listning på NGM Nordic MTF. Emissionen beräknas påbörjas i januari 2018.

Lockande emission i Ripasso

Gällande konvertibelemissionen så beslutades den och var 100% garanterad redan i början av augusti, se pressmeddelande.

Aktiekursen stod då i drygt 2kr och detta var det klart bästa alternativet för att säkra det kapitalbehov bolaget fram till mitten på nästa år. Att den upplevs komma nu har att göra med att bolaget ville se till att Ripassos kring 4.000 mindre aktieägare fick samma möjlighet att deltaga om det ville. Det blir då en företrädesemission och storleken på denna gör att det krävs att prospekt skrivs och att detta godkänns av Finansinpektionen. Detta tar dessvärre den tid det tagit.

Under tiden har produkten PWR BLOK lanserats och bolagets tro på denna produkt beskrivs väl i pressmeddelande.

Det talas både om de marknader som bearbetats (främst Kina och Sydafrika) samt bolagets förväntningar på framtida order: “Ripasso Energy har mottagit flertalet offertförfrågningar gällande PWR BLOK 400-F från ferrokromindustrin både i Sydafrika och Kina, men har i dagsläget inga bindande beställningar. Ripasso Energy bedömer sannolikheten för en order i närtid som god.

I filmen nämner Gunnar Larsson en totalmarknad för PWR BLOK globalt enbart inom ferrokromindustrin på över 8 miljarder kronor samt möjliga bruttomarginaler över 40%.

Det nämns också att det förmodligen är fullt möjligt att hitta liknande möjligheter i andra liknande masugnaprocesser men att denna marknad ännu inte börjat bearbetas eller testats då ferrokromindustrin räcker gott för att bygga upp riktigt goda volymer och vi har god förståelse för, och kontakter inom, den industrin.

Den senaste nyheten gäller nyemissionen av stamaktier som görs tidigare än förväntat.

Bakgrunden till detta beskrivs i pressmeddelande
och film från Finwire.


Citat från pressmeddelande om skälet:

“Den goda responsen från marknaden gällande PWR BLOK gör att Ripasso Energy nu fokuserar på det produktområdet och stärker upp balansräkningen för att täcka garantiåtaganden, öka försäljnings- och marknadsinsatser, stärka leveransförmågan och genomföra kostnadsbesparande åtgärder på stirlingmotorn.”


Citat från samma pressmeddelande gällande timingen:

“Vi hade kunnat vänta med denna emission men såg att vi snabbare kan nå våra mål med att göra den redan idag. Vi kommer nu inte behöva kompromissa alltför mycket när vi växer. Att det med stor sannolikhet leder oss till kassaflödespositivitet var av stor vikt när vi beslutade om tidpunkten”, säger Sven Sahle, Styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB.

Denna emission har redan i samband med att den beslutades om (mandat för denna söktes och beslutades om på årsstämman i våras) teckningsförbindelser för 58 miljoner kronor eller 63% av det totala beloppet. Jag har noterat i forumet en oro för att en stor mängd nya aktier kommer till marknaden men även de som känner till att bolaget har en relativt liten free-float.

Att exakt bestämma hur stor free-floaten är går inte då många aktier är förvaltarregistrerade. Klart är dock att ingen insider sålt aktier samt att i de emissioner som gjordes då Ripasso listades på NGM i november förra emitterades ca.7,4 miljoner aktier på 4kr/aktie. Detta kan vara ett bra estimat på vad som utgör free-float. Dessa aktier ägs av ca.4.000 olika ägare och de får nu teckningsrätter för 2,2 miljoner nya aktier på 5kr dvs. totalt ca.11 miljoner kronor.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!