Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Kindred Groups händelserika börsår

Det var minst sagt ett händelserikt börsår 2021 för Kindred Group, spelföretaget som bland annat annat bakom nätcasinona Unibet, Storspelare och Maria Casino. Året började med uttalanden från företagets VD Henrik Tjärnström om en positiv förväntan för 2021. Det var inledningsvis en lovande utveckling där aktien lyfte med 130 %.

Satsningen på den amerikanska spelmarknaden har tagit fart och spås kunna leda till en stor tillväxtpotential. Bolaget tecknade avtal med delstaterna Arizona och Kalifornien, för att sedan även få licens i Virginia vilket lyfte förhoppningarna. Satsningen fortsatte sedan under året där bolaget även slöt avtal med Pittsburgh Steelers i Pennsylvania. Dessutom har vadhållning i Iowa introducerats och Unibet är nu lanserat i Arizona.

Trots fördelaktiga avtal och progressiva satsningar svajade aktien en hel del under året. Förvärvet av de resterande 66,6 % av aktierna i Relax Gaming gav direkt en positiv effekt på börsen och aktien lyfte. Däremot blev många spel- och bettingbolag påverkade negativt när det tillkännagavs att OECD-länderna hade kommit överens om att det skulle införas en global minimiskatt på 15 % för aktiebolag. Även en del försäljningar gjorda av personer på höga positioner ledde till att aktievärdet har rört sig mycket.

Försäljning och återköpsprogram påverkar aktievärdet

Bolaget rapporterade redan i juli att Kindred Group skulle genomföra ett återköpsprogram gällande högst 6 000 000 aktier/SDB. I ett pressmeddelande från 20 december förkunnades att programmet var avslutat efter att totalt ha förvärvat 942 000 aktier. Syftet med återköpet var att låta överskott av likvida medel återföras till företagets aktieägare. Beslutet initierades av bolagets styrelse och genomfördes enligt Maltas lagstiftning, EU:s marknadsmissbruksförordning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Första oktober kom en redovisning om att sammanlagt 2 250 000 aktier/SDB har återköpts av Kindred. Målet var att återköpa aktier till ett värde av 600 000 miljoner svenska kronor. En anledning till detta kan givetvis vara att det amerikanska bolaget Capital Group har kopplat ett grepp om bolaget. De äger idag över 15,3 % av aktierna. 

Utvecklingarna under 2021 skapade flera stora rubriker och påverkat aktievärdet. Framför allt i samband med rapporteringar om att Kindreds grundare Anders Ström hade sålt en miljon aktier, något som Ströms och investeringsbolaget Veraldas rådgivare Thomas Gür senare dementerade. Men det orsakade direkt ett ras av aktievärdet med 9 %.

Licensansökning och rykten om penningtvätt påverkar

Kindred Group hade under året 2021 även det ganska turbulent med anklagelser från den danska spelmyndigheten om att bolaget inte följt penningtvättsregler. Men spelmyndigheten rapporterade i december månad att de valt att inte vidta några åtgärder i fallet. Även Nederländernas ökade krav för att kunna erbjuda spel i landet har gjort att företaget nu jobbar hårt för att få licensen godkänd i landet. Tillsvidare har de stoppat allt spel för personer i Nederländerna.

Kindred Group under 2022

I Sverige är Kindred Groups olika varumärken extremt välkända. Unibet är störst, men även Storspelare och Maria Casino är stora varumärken. Särskilt Maria Casino har fått bra betyg i flera utförliga recensioner. Samtidigt är den svenska marknaden något mättad. 

Även inom Europamarknaden har det varit några orosmoln. Den hårdare regleringen i Nederländerna, anmälan från Danmark om penningtvätt och granskning från svenska Spelmyndigheten om att bolaget inte har följt regleringen av minsta insättning har givetvis påverkat värdet på aktien på börsen under 2021. 

Framöver ser satsningen på USA-marknaden och introduceringen av Unibet där ut som ett stort plus. Det finns också en tilltro på aktiemarknaden för Kindred Group trots att regleringar inom Europa sätter käppar i hjulet. Dessa beslut påverkar inte bara enskilda bolag utan hela spel- och bettingsektorn, där Kindred Group anses ha ett stabilt fundament i egenskap av sin storlek och rika historia. 

 

Allt du bör veta om en finansiell rapport

Inom företagsvärlden finns det en hel del uttryck och begrepp som kan vara svåra att förstå sig på. Det alltså både för de som själva är delaktiga i branschen, men framförallt för de som kanske är nya i branschen eller de som inte själva är så involverade. Ett av alla uttryck som kan vara bra att hålla koll på är finansiell rapport. Det är kanske inte ett så svårt uttryck i sig, men det kan vara svårt att hålla koll på vad finansiell rapport innebär.

 Är man själv delaktig i företagsvärlden på ett eller annat sätt kommer man nämligen med största sannolikhet att stöta på begreppet både titt som sätt, och då underlättar det ju om man vet vad det syftar till!

Vad är en finansiell rapport?

Det absolut första man bör ha koll på är ju vad en finansiell rapport är. Kort sagt kan man säga att en finansiell rapport är en typ av rapport där man visar företagets (eller organisationens) ekonomiska hälsa. Det genom att man i den finansiella rapporten redovisar en detaljerad samling av alla de finansiella transaktioner som företaget gjort under en tid.

Varför gör man en finansiell rapport?

Detta är i sin tur information och uppgifter som man kan använda sig av och utgå ifrån om ett företag ska bilda partnerskap, om man ska låta andra företag eller organisationer på något sätt involvera sig i verksamheten, om man ska ta in ytterligare finansiering, eller då man vill skapa ett större förtroende från kunderna.

Hur ofta ska man göra en finansiell rapport?

I och med att en finansiell rapport består av uppgifter som ger en tydlig bild av företagets ekonomiska hälsa är det något man bör (och ska) upprätthålla kontinuerligt. Närmare bestämt är det vanligt att ett företag slutför en finansiell rapport en gång om året, det ofta i samband med annan redovisning och bokföring.

Vad ska ingå i en finansiell rapport?

Beroende på vilket företag eller vilken organisation det gäller kan den finansiella rapporten se något varierande ut. Vad som däremot är normalt är att det i den finansiella rapporten ingår både resultaträkning och balansräkning – summering av företags intäkter och tillgångar och summering av företagets skulder – från företaget i fråga.

 Utöver resultat- och balansräkning ska det i den finansiella rapporten även ingå delar som förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och noter. Detta för att man ska få en så övergripande och sammanfattad bild som möjligt av företagets ekonomi i det stora hela.

Hur gör man en finansiell rapport?

Att sammanställa en finansiell rapport för ett företag behöver inte alls vara särskilt svårt. I många fall är det till och med så pass enkelt som att den finansiella rapporten speglar företagets ekonomiska hälsa genom att man jämför intäkterna med utgifterna.

Det finns dock en hel del parametrar som ska räknas in och som man därmed måste ha koll på. Det är inte helt ovanligt att ett flertal av dessa är sådana som inte gör företagets ekonomiska hälsa lika självklar, så som tillgångar som företaget inte själva har. Gör man det på rätt sätt behöver det dock inte vara så svårt och kan bli väldigt tydligt

Vilka ska ha tillgång till informationen?

För företag som inte är noterade eller tillgängliga för handel på en öppen marknad är det egentligen bara företaget i fråga, samt de myndigheter som använder sig av informationen, som har rätt att få tillgång till informationen. Om det däremot gäller ett företag som är noterat på en reglerad marknad ser det hela lite annorlunda ut.

 Om företaget i fråga är noterad på en reglerad marknad inom EES, samt har Sverige som hemmedlemsstat, finns det en lag som säger att de finansiella rapporterna ska offentliggöras och rapporteras till FI. Här är det lagen om värdepappersmarknaden som bestämmer. Dessa offentliga uppgifter är fördelaktigt för den som vill investera i ett noterat bolag.

 

Hur avgörande är företagets redovisning för dess värdering?

Att värdera företag är inte helt enkelt. Det är många olika faktorer som väger in i resultatet, och för att man ska få ett rimligt sådant är det viktigt att man både har kunskap om ämnet och att man har koll på dessa olika faktorer. Man måste även vara medveten om när de olika faktorerna spelar olika stor roll, samt vad det är som påverkar detta. Olika företag värderas nämligen på olika sätt.

Något som dock är rätt vanligt är att man inför en företagsvärdering kontrollerar företagets redovisning. Men hur avgörande är egentligen denna för den slutgiltiga värderingen?

Vilka faktorer spelar in vid en företagsvärdering?

Det som kan vara bra att veta om först är ju då vilka dessa faktorer som man tar med i en företagsvärdering är. Beroende på vilket företag det gäller och vem som gör värderingen kan det såklart se lite olika ut, men i de flesta fall brukar åtminstone följande aspekter räknas in:

 · Intjäningsförmåga

· Strukturkapital

· Bransch

· Storlek på företaget

· Företagets ålder/ hur länge det har funnits

· Hur beroende företaget är av ägaren

· Kapitalbindning eller rörelsekapital

 Det är även rätt vanligt att man i samband med en företagsvärdering gör en marknads- och konkurrensanalys, samt att man ser över företagets kompetens och personalstruktur. Som ni kan se är ett flertal av dessa faktorer kopplade till företagets omsättning och resultat, och därav alltså även till företagets redovisning.

Hur beräknar man företagets värde?

Som sagt finns det inte bara olika faktorer som man kan (och ska) förhålla sig till när man värderar ett företag. Utan det finns även olika sätt som man kan gå tillväga på när man ska göra en företagsvärdering. Några av de vanligaste metoderna man använder sig av är:

· P/E-tal

· Substansvärdering

· Avkastningsvärdering

 Andra vanliga metoder som man använder vid företagsvärdering är marknadsvärdering, multipelvärdering och kassaflödesvärdering. Har man inte själv koll på detta gör man alla rätt i att anlita någon som kan hjälpa en med att göra en företagsvärdering på rätt sätt, utifrån företaget i fråga och alla faktorer som är nödvändiga.

Anpassa värdering efter företagets storlek

Något du kan ha med dig är att det kan vara smart att anpassa själva värderingsprocessen till företagets storlek och omfattning. Det vill säga, gäller det ett mindre företag behöver man ofta inte räkna in lika många aspekter eller använda sig av lika många olika metoder som om företaget är av den större storleken. Dessa är nämligen ofta mer komplexa att beräkna.

Måste man alltid göra en företagsvärdering?

Det är i många fall nödvändigt att man gör en komplett företagsvärdering för att man ska få en bild av vad ett företag faktiskt är värt, och vad en möjlig köpare i sin tur ska lägga sig på för nivå vid försäljning. Det är dock inte nödvändigt i alla situationer. Utan i vissa fall kan det räcka med att man gör en så kallad värdesimulering.

Vad är värdesimulering?

Så vad innebär då det? Jo, med en värdesimulering menas att man gör en ungefärlig uppskattning av företagets värde, eller att man gör en översiktlig sådan. Detta kan exempelvis agera som tillräcklig grund då man ska göra en ägarförändring eller då man vill satsa lite mer på att öka värdet på företaget

Hur mycket påverkar företagets redovisning dess värdering?

Till den slutgiltiga frågan, hur mycket påverkar företagets redovisning dess värdering? Jo, faktum är att man i de allra flesta fall använder sig väldigt mycket av redovisningsresultaten när man ska värdera ett företag. Detta då det ju är redovisningsresultaten som påvisar företagets omsättning, vinst, förlust och liknande, vilket i sin tur påverkar värdet. 

Mer specifikt är redovisningen väldigt avgörande då man ska göra en så kallad substansvärdering. Detta då en sådan innebär att man beräknar företagets värde utifrån tillgångar minus skulder. På så sätt får man fram bolagets kapital samt vad det är värt. Dessa siffor och underlag används dock inte i alla värderingsmetoder.

 

 

Hur fungerar snabblån och vilka risker finns det?

Om du någonsin har varit i akut behov av pengar långt ifrån din nästa lön kanske du har övervägt ett snabblån. Dessa kortfristiga lån, som oftast består av mindre belopp, kan ses som en omedelbar finansieringskälla när det krisar. Men att låna pengar har ju också sina nackdelar.

Snabblån klassas som rätt riskabla alternativ för låntagare. Räntorna är oftast otroligt höga och därmed kan det bli svårt för den personen som lever från lön till lön att återbetala pengarna i tid. Men är du en av de många svenskar som inte har råd med en plötslig nödutgift kan ett snabblån kännas som ett bra alternativ.

Snabb utbetalning, kort löptid

Som namnet antyder kännetecknas snabblån av den snabba utbetalningen. Från det att du ansöker om lånet hos en långivare och får det beviljat behöver du generellt sätt inte vänta mer än någon timme på att lånet utbetalas. Just därför är det ett alternativ för dig som plötsligt står där och inte kan betala en större utgift. Men snabblån ska också återbetalas inom en väldigt kort tidsram. Konventionella banklån brukar ha en löptid på månader och år, medan snabblån normalt ska återbetalas inom en månad. Detta kan göra dem riskabla för personen som lever från lön till lön.

Låga belopp, höga räntor

Ett annat element som kännetecknar snabblånen är de små beloppen. När man ansöker om ett snabblån gör man oftast detta för att finansiera en mindre utgift, som en räkning man inte kan betala eller en väska man drömmer om. Inte för att finansiera ett hus eller en bil. Billig snabblån kan därför vara smart för den som endast behöver ett litet tillskott i sin personliga ekonomi. Men, bakom de låga beloppen gömmer sig tyvärr väldigt höga räntor. Många gånger kan avgifterna kring snabblånen motsvara en effektiv årsränta på 700–800%! Detta är betydligt större än räntan på exempelvis hus- och billån.

Enkelt att få beviljat, lätt att bli skuldsatt

En annan fördel med snabblån är att de är relativt enkla att få beviljade. På större, traditionella lån som hus- och billån måste man vanligtvis ge något materiellt till banken som säkerhet. När man ansöker om ett snabblån innebär det att man lånar utan säkerhet. Därav den höga räntan. 

Men bara för att man lånar pengar utan säkerhet betyder det inte att långivaren inte ställer krav på låntagaren. Det görs fortfarande en kreditupplysning där de kikar på din kreditvärdighet, och här har de ting som betalningsanmärkningar och månatlig inkomst i åtanke. Ens kreditvärdighet behöver dock inte vara ultimat för att få ett snabblån beviljat.

Snabblån är således enkla att få beviljade, vilket som också betyder att det är lätt att bli skuldsatt. Just därför är det så viktigt att du noggrant väger för- respektive nackdelarna med snabblån mot varandra innan du ansöker om ett. Har du verkligen förutsättningarna som krävs för att återbetala lånet i tid, eller finns det en risk för att du blir satt i en djup skuldfälla som är svår att ta sig ur?
 

Streaming tar över världen

De stora streamingtjänsterna för underhållning växer fortsatt världen över. Vi har under de senaste åren kunnat se hur bolag som Netflix och Spotify växt något kolossalt. Fler ansluter till tjänsterna för enkelheten och valmöjligheterna, vilket gjort att större aktörer som HBO och Amazon under de senaste åren lanserat sina egna världsomfattande sidor för streaming. Det har minst sagt blivit en succé för streamingtjänsterna i sig, med miljontals betalande tittare över hela världen.

 Källa: Pixabay

Jättarna växer 

 Om man kikar på storbolagens aktier kan man se att Amazon, Netflix och Spotify växt i säker takt under de senaste åren. Ta till exempel nät-jätten Amazon (NASDAQ: AMZN) vars aktie växt från ca 760 USD (Dec. 2016) till ca 3,300 USD i dagens läge.

 I december 2016 lanserade man Prime Video för hela världen att åtnjuta och succén var oundviklig. Man kan se en liknande värdeökning när vi kikar på Netflix aktien (NASDAQ: NFLX), från runt 100 USD under 2016 till dagens värde på 503 USD, vilket är en femdubbling på bara fem år.

Succén sprider sig vidare

Succén från deras serier och filmer har varit så stor att det smittats till andra branscher, vi kan se hur serier som Hell’s Kitchen och Jumanji blivit så populära att det utvecklats en stor fanbase till serierna. En sida bland många som utnyttjat detta och till och med presenterar casinospel baserat på serierna är spela.com/sv

Under året som passerat har dock de båda aktierna stannat upp lite i utvecklingen, men uppåt går de än även om det inte går riktigt lika fort som innan. Kanske beror det på att allt fler aktörer ger sig in på marknaden och utmanar, till exempel har Discovery utvecklat både Dplay och Disney+ för att ta tillbaka en bit av marknaden. Flera TV-jättar satsar nu mer på dessa streamingtjänster och det är något vi även ser i Sverige.

Även i Sverige blir streaming allt vanligare

 I Sverige var det många som höjde ett ögonbryn när Telia köpte upp Bonnier Broadcasting, inklusive TV4 samt C More. Med en så stor del av marknaden tyckte många att det kunde slå ut konkurrensmöjligheterna. Fallet åkte upp i EU-domstolen där det till slut friades och fick gå igenom.

Med C More har även Telia gett sig in i allvar på denna streamingmarknad. Deras aktie (OMX STHLM:TELIA) har dock inte gått upp det senaste året, från nästan 45 SEK till dagens 36.23 SEK har vi sett en stadig minskning. Men med ett så stort köp kanske det är mycket som måste ordnas innan vi ser det positiva resultatet på deras aktier. 

 

 

Vi har även under det gångna året sett flera svenska sammanslagningar på TV-fronten, Viasat och Canal Digital har valt att gå ihop och skapa det nya bolaget Allente medans Tele2 har gått ihop med COM HEM och skapat ”Nya Tele2”.

Vad det innebär för tittarna återstår att se, färre aktörer att välja mellan men kanske med större utbud för ett bättre pris får vi hoppas. Streamtjänsten hos Allente är sedan tidigare Viaplay, men med sammanslagningen får vi se ett större utbud med även Canal Digitals tidigare rättigheter, något som är välbehövligt om de ska ha en chans att konkurrera med Netflix och Amazon.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!