Axier.se

För bättre aktieaffärer

Allt du bör veta om en finansiell rapport

Inom företagsvärlden finns det en hel del uttryck och begrepp som kan vara svåra att förstå sig på. Det alltså både för de som själva är delaktiga i branschen, men framförallt för de som kanske är nya i branschen eller de som inte själva är så involverade. Ett av alla uttryck som kan vara bra att hålla koll på är finansiell rapport. Det är kanske inte ett så svårt uttryck i sig, men det kan vara svårt att hålla koll på vad finansiell rapport innebär.

 Är man själv delaktig i företagsvärlden på ett eller annat sätt kommer man nämligen med största sannolikhet att stöta på begreppet både titt som sätt, och då underlättar det ju om man vet vad det syftar till!

Vad är en finansiell rapport?

Det absolut första man bör ha koll på är ju vad en finansiell rapport är. Kort sagt kan man säga att en finansiell rapport är en typ av rapport där man visar företagets (eller organisationens) ekonomiska hälsa. Det genom att man i den finansiella rapporten redovisar en detaljerad samling av alla de finansiella transaktioner som företaget gjort under en tid.

Varför gör man en finansiell rapport?

Detta är i sin tur information och uppgifter som man kan använda sig av och utgå ifrån om ett företag ska bilda partnerskap, om man ska låta andra företag eller organisationer på något sätt involvera sig i verksamheten, om man ska ta in ytterligare finansiering, eller då man vill skapa ett större förtroende från kunderna.

Hur ofta ska man göra en finansiell rapport?

I och med att en finansiell rapport består av uppgifter som ger en tydlig bild av företagets ekonomiska hälsa är det något man bör (och ska) upprätthålla kontinuerligt. Närmare bestämt är det vanligt att ett företag slutför en finansiell rapport en gång om året, det ofta i samband med annan redovisning och bokföring.

Vad ska ingå i en finansiell rapport?

Beroende på vilket företag eller vilken organisation det gäller kan den finansiella rapporten se något varierande ut. Vad som däremot är normalt är att det i den finansiella rapporten ingår både resultaträkning och balansräkning – summering av företags intäkter och tillgångar och summering av företagets skulder – från företaget i fråga.

 Utöver resultat- och balansräkning ska det i den finansiella rapporten även ingå delar som förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och noter. Detta för att man ska få en så övergripande och sammanfattad bild som möjligt av företagets ekonomi i det stora hela.

Hur gör man en finansiell rapport?

Att sammanställa en finansiell rapport för ett företag behöver inte alls vara särskilt svårt. I många fall är det till och med så pass enkelt som att den finansiella rapporten speglar företagets ekonomiska hälsa genom att man jämför intäkterna med utgifterna.

Det finns dock en hel del parametrar som ska räknas in och som man därmed måste ha koll på. Det är inte helt ovanligt att ett flertal av dessa är sådana som inte gör företagets ekonomiska hälsa lika självklar, så som tillgångar som företaget inte själva har. Gör man det på rätt sätt behöver det dock inte vara så svårt och kan bli väldigt tydligt

Vilka ska ha tillgång till informationen?

För företag som inte är noterade eller tillgängliga för handel på en öppen marknad är det egentligen bara företaget i fråga, samt de myndigheter som använder sig av informationen, som har rätt att få tillgång till informationen. Om det däremot gäller ett företag som är noterat på en reglerad marknad ser det hela lite annorlunda ut.

 Om företaget i fråga är noterad på en reglerad marknad inom EES, samt har Sverige som hemmedlemsstat, finns det en lag som säger att de finansiella rapporterna ska offentliggöras och rapporteras till FI. Här är det lagen om värdepappersmarknaden som bestämmer. Dessa offentliga uppgifter är fördelaktigt för den som vill investera i ett noterat bolag.

 

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!