Axier.se

För bättre aktieaffärer

Bankerna väntar på att vinsterna skall rusa i höjden

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), en av de börshandlade fonder som investerar i finansiella företag, till exempel banker, har varit under luppen de senaste veckorna. Finanssektorn utgör den näst största sektorvikten i det amerikanska referensindexet S&P 500 och kommer att påverkas av rapporterna för det fjärde kvartalet 2016.

Det förefaller som vissa marknadsbedömare fortfarande väntar på att bli imponerade av sektors resultatrapporter. Finanssektorn har stärkts efter att flera banker har avlämnat starka kvartalsrapporter och i sina bokslutskommunikéer uttryckt en optimism för det kommande bokföringsåret.

Enligt Thomson Reuters så förväntas det resultatet för de företag som ingår i S & P 500 ha stigit med 6,2 procent under det fjärde kvartalet, främst beroende på förbättrade resultat i den finansiella sektorn. Finanssektorn har varit bland de bästa sektorerna sedan det amerikanska presidentvalet, KBW Bank Index har stigit med 23 % sedan den 8 november efter det att aktieköparna spekulerade i att högre amerikanska räntor och en potential avvecklingen av finansiella nedgångseran regleringen skulle stärka sektorn.

Bankernas resultat förbättrades under kvartalet till följd av en högre handelsaktivitet, förbättrade räntemarginaler, bättre kostnadskontroll och lägre kreditkostnader, dock är tillväxten på lån, till exempel billån fortsatt svag, vilket kan hindrar en resultatförbättring. För bankerna kommer högre räntor medföra att de kan komma att ta ut mer av sina kunder på de lån som bankerna har beviljat.

XLF har levererat en av sina bästa årliga prestationer sedan den globala finanskrisen Medan sektorn för finansiella tjänster, den näst största sektorn i S & P 500, har några tvivlare efter förra årets imponerande rally, finns det en del marknadsbedömare som tror att sektorn kan fortsätta att utvecklas högre i år.

Förutom XLF, den största börshandlade fonden som replikerar utvecklingen för finanssektorn finns också SPDR S & P Bank ETF (NYSEArca: KBE) och SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), börshandlade fonder avsedda för bankaktier so har rusat sedan början av november.

De ETFer som investerar i banker gynnas av spekulationerna om att FED kommer att höja räntan flera gånger under 2017. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kommer bankerna att få förbättrade nettoräntemarginaler, vilket ger en förbättrad lönsamhet eftersom de finansiella företagen lånar kort och lånar ut på lång sikt.

En ökad handelsaktivitet efter det amerikanska presidentvalet har hjälpt till att driva tillväxten för kapitalmarknaderna vilket har gynnat de fem stora globala handels och universalbankerna, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley. Resultat ökade med 20 % jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!