Axier.se

För bättre aktieaffärer

En introduktion till daytrading med optioner

Historiskt sett har inte optioner varit ett traditionellt instrument för daytraders. Detta håller emellertid på att förändras. I dag finns det många företag som erbjuder sina kunder att handla med optioner, och de har i sin tur upptäckt hur de på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av klassiska daytradingtekniker för att köpa och sälja optioner. Att daytrada med optioner kan vara en av de strategier som ger investeraren den lägsta kostnaden samtidigt som den ger handlaren en möjlighet att snabbt köpa och sälja sina optioner, i flera fall snabbare än vad det är möjligt att handla med till exempel aktier, obligationer eller fonder.

En av de stora fördelarna med optioner är att de kostar mycket mindre än att köpa den underliggande tillgången (såsom aktier) direkt. Så istället för att köpa eller sälja aktier kan handlaren helt enkelt köpa en option och kontrollera samma antal aktier för mycket mindre pengar.

En option är ett finansiellt derivat. Det är ett juridiskt avtal som ger köparen rätt att köpa eller sälja ett värdepapper (eller annan finansiell tillgång) till ett visst pris under en viss tidsperiod eller på ett visst datum (lösendagen). Säljaren har också en skyldighet att uppfylla transaktionen, vilket är att sälja eller köpa, om köparen väljer att utnyttja sin option innan förfallodagen.

Vad är ett optionskontrakt?

Ett optionsavtal ska ange följande:

  • Typ av option (köpoption eller säljoption)
  • Underliggande tillgång
  • Enheter som omfattas (till exempel antal aktier)
  • Lösenpris (Det pris till vilket optionen kan utnyttjas)
  • Lösendatum (Det datum som är det sista datumet optionen kan utnyttjas)


Många av de daytraders som handlar med terminskontrakt har också börjat handla med optioner eftersom dessa två instrument har stora likheter. De baseras till exempel ofta på samma underliggande tillgångar och påminner om varandra i sina avtalsstrukturer.

Det finns emellertid också skillnader, till exempel sättet som optioner handlas på skiljer sig väldigt mycket från det som terminer handlas på.

Det finns mycket större utbud av optioner, och reglerna för handel är också annorlunda. Optioner kan köpas på börsindex liksom på enskilda aktier. Alternativ kan handlas för sig, eller de kan köpas i kombination med terminskontrakt eller aktier, för att bilda en typ av försäkring på handeln, en strategi som kallas covered calls.

Optioner erbjuder investeraren en hävstång och förmågan att säkra och begränsa förlusterna. Utan ordentlig förståelse och korrekta handelsstrategier kan emellertid optioner klassas som riskfyllda investeringar, och detta rykte skrämmer ofta nya aktörer.

Trading med binära optioner är en typ av daytrading som det råder blandade åsikter om, under kontrollerade former är det dock en helt legit handelsform som till och med finns på NASDAQ. Idag finns det guider och varningslistor om du är intresserad av att hitta mäklare där det går att handla binära optioner med bra villkor.

Utmaningar för den som daytradar med optioner

Daytraders kommer att stöta på ett par problem vid användning av optioner, men inget av dem är oöverstigligt.

Prisrörelserna kan komma att dämpas på grund av tidsvärdet, en del av optionspremien, framförallt när det avser at-the-money optioner. Även om det inneboende värdet stiger i takt med den underliggande tillgången kan denna värdeökning begränsas något av förlusten av tidsvärdet. Förändringen av tidsvärdet under dagen är i allmänhet begränsat, i alla fall intill den sista veckan av optionens löptid.

Den så kallade spreaden, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen är oftare procentuellt större för optioner än vad den är för till exempel aktier. Detta beror framförallt på den lägre likviditeten på optionsmarknaden. Spreaden kan vara så pass hög att den kommer att begränsa vinsterna i en typisk daytrade.

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!