Axier.se

För bättre aktieaffärer

En lånefond med fokus på likviditet

En lånefond med fokus på likviditet

Seniorlån och de relaterade ETFerna som investerar i dessa kan möta de stormar som skapas av stigande räntor samtidigt som en fast inkomstprofil upprätthålls. Det finns några likviditetsproblem som går samman med detta hörn av obligationsmarknaden. Denna gång tittar vi på en En lånefond med fokus på likviditet som kan erbjuda en lösning på det problemet.

Highland / iBoxx Senior Loan ETF (NYSEArca: SNLN) prioriterar seniorlån med robust likviditet. SNLN följer Markit iBoxx Liquid Leveraged Loan Index.

Seniora säkerställda lån med låg ränta ses som ett sätt för ränteinvesterare att upprätthålla avkastningsgenerering medan de säkrar kursrisken. Seniora säkrade räntebärande lån har, som namnet antyder, en rörlig räntekomponent som fluktuerar med marknadsräntorna. Eftersom räntorna typiskt återställs en gång per kvartal har äldre lån vanligtvis låga löptider. Eftersom de högre lånen har räntor som justeras regelbundet erbjuder de rörliga räntorna också investerare ett alternativt sätt att tjäna avkastning samtidigt som ränterisken mildras.

SNLN & likvida Seniora Lån

Ett seniort lån är ett privat lån som ett företag tar från en bank eller ett syndikat av långivare. Lånen är också säkrade genom att de backas av låntagarnas tillgångar, vilka fungerar som säkerhet. Om låntagaren hgörar default, har långivarna ett högre anspråk på defaulternas tillgångar.

SNLN har 100 av de största och mest likvida seniorlånen.

Lån som är berättigade till upptagning i fonden är "mätta av antalet aktiva marknadsaktörer som handlar med säkerhet och dollarns ansvarsbelopp för utestående seniorlån som emitterats", enligt emittenten. "Lån som är berättigade till införande i det underliggande indexet mäts efter typ, storlek, likviditet, spridning, kreditvärdering och minsta löptid."

SNLN har en löptid på 6,04% och en genomsnittlig dag till återställning av 30,1 dagar. Fondens vägda genomsnittliga kupongränta är 4,93%.

Medan seniora lån klassificeras under investment grade, har standardräntorna på seniorlån historiskt sett varit något lägre än för högavkastnings- eller skräpobligationer. Vidare är investerare i större utsträckning sannolikt att återkräva förluster, vilket kan göra tillgångskategorin mindre riskabel än högavkastande, spekulativa obligationer. SNLNs 30-dagars SEC-avkastning är 5,92%.

Jämför privatlån hos lånfinans.se

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!