Axier.se

För bättre aktieaffärer

Enzymatica – medicintekniska pionjärer

Enzymatica rapportuppdatering maj 2012De som eventuellt började tvivla på ledningens dedikation till bolaget efter förra årets insiderförsäljningar till investeringsgruppen Montpeiler Nordic, kunde nog se förtroendet återställt igen efter både styrelse, ledande befattningshavare och ett antal större placerare förvärvat samarbetspartnern Zymetechs aktiepost på 1 250 000 aktier för att ge det isländska bolaget kapital att använda till forskning på den patenterade enzymteknologin. Axier har emellertid aldrig tvivlat på ledningens dedikation till bolaget och i samtal med ledningen går det nästan att höra hallelujakörerna viska i bakgrunden när frågor rörande bolagets ambitioner och målsättningar klargörs.


Axier bedömer att ett logiskt nästa steg i forskningen på Island är att ta fram en kommersiellt hållbar metod för att framställa enzymet på kemisk väg i laboratorium, och således undanröja den risk det innebär att vara beroende av landets fiskeindustri. Det bör emellertid nämnas att torsken i dagsläget inte är utrotningshotad på Island och det finns väl fungerande lagar för att preservera landets naturresurser. Enzymatica uppger att den nuvarande produktionsanläggningen beräknas räcka 18 månader efter att de första medicintekniska produkterna lanserats.


Elitidrottare har testat ColdZyme Munspray under ett års tid och gett mycket uppmuntrande feedback. En bättre testgrupp finns knappast då elitidrottare känner sina kroppar mycket väl och har god förmåga att identifiera hur diverse hjälpmedel påverkar deras hälsa.

Efter att ColdZyme registrerats hos läkemedelsverket kommer Enzymatica kunna skriva: "ColdZyme®Munspray reducerar risken att få en förkylning och/eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen genom att skapa en barriär bestående av en tunn skyddande film på slemhinnan i svalget" på förpackningen vilket tydligt avskiljer munsprayen från de symtomatiska och immunförsvarsstärkande naturläkemedel som dominerar marknaden idag. Om ColdZyme Munspray kommer vinna marknadens hjärta eller inte återstår att se, klart är i alla fall att Enzymatica har en unik möjlighet att bli globala pionjärer på en marknad värd över 30 miljarder USD.

Aktien
 Enzymatica kursutveckling maj 2012


Aktiekursen bröt i början av maj upp ur en lång konsolideringskanal i intervallet 6-7 kronor, och handlas nu uppe på 9 kronor vilket innebär en avkastning på hela 165% på ett års tid för bolagets aktieägare.


Förutom intågandet av Montpeiller Group har verkamheten utvecklats relativt förutsätbart och enligt plan, vilket delvis tyder på att introduktionskursen på 3,40 kronor var ett attraktivt erbjudande för aktiemarknaden, men det kan också betyda att placerare ser Enzymatica som ett högriskbolag business as usual betraktas som lysande nyheter och belönas med aktieuppgångar. Både risk och rimlig marknadspotential är som vanligt svårt att kartlägga i bioteknikbolag, och för den insatta investeraren kan detta presentera ett lukrativt risk/reward-förhållande.

Framtiden

Dagens försäljningssiffror är knappast något att hurra för, men samtidigt har bolaget inte lagt många kronor på marknadsföringen utöver två mindre kampanjer hos Life och Hälsokraft. Nu när PeriZyme är registrerat och snart även ColdZyme, kan Enzymatica börja diskutera affärer med apotekskedjor och andra seriösa distributörer runt om i Europa, och när väl produkterna finns på plats lär det dyka upp gott om reklamkampanjer på TV och i diverse välrenomerade tidningar.
Den riktade fulltecknade riktade emissionen i storleken 11,5 Mkr samt företrädesemissionen om 8,2 Mkr som inleds i dagarna, kommer möjliggöra fortsatt forskning och produktutveckling samt marknadslansering av PeriZyme Tuggummi och ColdZyme Munspray. Tillsammans med en ökad försäljning framgent bedömer styrelsen att tre år ska räcka för att realisera en stor del av potentialen i bolaget.


Under andra halvan av 2013 är det rimligt att nya globala samarbetsavtal börjat betala sig i tillräcklig grad för att fullfjädrat kunna finansiera bolagets övriga projekt med PenZyme som aktiv komponent. Utöver PeriZyme och ColdZyme finns en handfull övriga projekt. De offentligt kommunicerade är: Två topikala produktformuleringar för sårbehandling och rengöring för plastikkirurger och tandläkare, en salva mot herpes munsår, ett MRSA-projekt samt en produkt mot halsfluss vilket bolaget har för avsikt att licensera ut efter att proof-of-concept uppnås.

*Axier Equities har av styrelsen i Enzymatica anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.

Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Enzymatica Samtliga eventuella förändringar av innehav i Enzymatica kommer att rapporteras löpande.


Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!