Axier.se

För bättre aktieaffärer

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion där fiskuppfödning kombineras med tomatodling. Principerna har under de första åren utarbetats i en mindre testanläggning,

Utifrån Pecka Nygårds erfarenheter utvecklar Bolaget större odlingsanläggningar för regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Under 2017 påbörjades bygget av en ny anläggning på 4000 kvadratmeter utanför Härnösand. Både bygget och produktionen genomfördes enligt plan och den 28 december 2017 plockades de första mogna tomaterna. I slutet av januari 2018 startades distribution av Bolagets produkter till COOP och ICA-butiker i regionen. Den höga kvalitén och prissättningen på tomaterna accepterades av kunderna.

Tomater

Peckas Tomater uppskattas av kunderna och idag säljs allt som växthuset kan producera.

Leveranserna av Peckas Tomater har resulterat i mycket goda betyg från kunderna, stort mediaintresse och stark försäljning. Trots att produktionsanläggningen beräknas ge 100 ton tomater under uppstartsåret 2018 är efterfrågan från kunder i regionen större än tillgången. Peckas Naturodlingar har därför beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax.

Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Tomater

Under 2018 tar Peckas Naturodlingar nästa steg och utökar verksamheten i Härnösand.

Anläggningen i Härnösand ska nu byggas ut från dagens 3 200 kvadratmeter till ca 7 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under andra kvartalet 2018 och den nya växthusdelen beräknas vara klar att tas i drift i början av 2019. Bygget sker på mark som redan disponeras av Peckas Naturodlingar och där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns. Investeringen beräknas fördubbla tomatproduktionen.

Kostnaden för att fördubbla kapaciteten beräknas uppgå till cirka 15 mkr. Utöver detta kommer Bolaget förbereda för en tilläggsfinansiering om cirka 7 mkr för eventuella energieffektiviseringar och andra oförutsedda kostnader i samband med utbyggnaden. Bolaget avser att i första hand att vända sig till nuvarande lånefinansiärer Almi och Norrlandsfonden för det fall att detta behövs. Investeringen är en del i företagets strategi att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling i Sverige för odling av tomater och regnbåglax. Investeringen bedöms också vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Med en fördubblad produktion kan inte bara en växande efterfrågan den regionala marknaden tillgodoses.

Peckas Naturodlingar avser även växa ytterligare inom HoReCasegmentet (hotell, restaurang, catering), och att prova marknaden för Peckas Tomater i Stockholm.

Verksamheten i Härnösand fortsätter att utvecklas som en pilotanläggning för att täcka efterfrågan i, i huvudsak, Norrland och Västernorrland. Samtidigt utvecklar Peckas Naturodlingar sitt varumärke och ökar sin nationella närvaro, bland annat genom större projekt i södra Sverige som planeras inom en snar framtid. För marknader utanför Sverige är konceptet att vara en leverantör av lösningar och anpassa Bolagets kunskaper och erfarenheter till andra länders förutsättningar och behov.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Vid full teckning tillförs Bolaget 15,4 Mkr innan emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 0,5 Mkr. Emissionslikviden skall, i sin helhet, finansiera den utbyggnad av produktionsanläggningen i Härnösand som genomförs i syfte att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter.

Tomater

Europas största kretsloppsodling på 4000 kvm. Första skörden tomater levererades januari 2018.

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Peckas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 15,4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 880 000 aktier.
Pre-money värdering: 46,2 Mkr
Pris per aktie: 17,50 kr per aktie av serie B
Teckningstid: 30 maj - 15 juni 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckningsrätter: Aktien är noterad och du kan köpa aktien via börsen.
Du kan även teckna utan företräde och du blir då bli tilldelad av styrelsen de aktier som ej tecknats med teckningsrätter.

Teckna dig

Framtidsutsikter

Det har knappt gått ett år sedan Peckas lade grunden för växthuset i Härnösand. Hösten 2017 planterade vi de första tomatplantorna och den 28 december fick vi vår första skörd.

I sommar kommer anläggningen att nå full produktion, ändå överskrider intresset vår kapacitet, vilket är otroligt roligt. Vi har alltså haft ett fantastiskt år bakom oss och vi på Peckas ser detta som ett kvitto på att vårt koncept fungerar i kommersiell skala.

Under första delen av 2018 har vi tagit flera viktiga steg framåt, vilket vi är väldigt glada för. Vi har bland annat blivit en pålitlig leverantör till flera COOP och ICA-butiker i regionen och varje månad läggs fler försäljningsställen till listan. Vi har också byggt upp en egen distribution och börjat leverera inom det lokala HoReCa-segmentet. Det allra senaste är att vi tagit fram en plastfri förpackning till tomaterna. Detta är något vi fått mycket fin respons på och som gör att vi kan spara 5 ton plast varje år.

När Peckas Naturodlingar startades var ambitionen att bli en aktör inom hållbar livsmedelsproduktion. Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater, även mitt i vintern. Produkterna ska vara odlade på ett resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt sätt. Efterfrågan på våra produkter är idag större än vad vi klarar av att producera och hela vår nuvarande produktionskapacitet är slutsåld.

Konsumenterna och marknaden har alltså visat att intresset för våra produkter finns. Det ger oss möjligheten att bygga inför framtiden!

Lax

Regnbågslax är en perfekt fisk för att ingå i en kretsloppsodling.

Under 2018 tar vi därför nästa steg och utökar vår verksamhet i Härnösand. Det är effektivt att expandera lokalt där våra nuvarande kunder finns och ger oss stöd och betydelsefull inspiration i vårt arbete. Genom satsningen fördubblas vår kapacitet. Bygget sker på mark som redan ägs av Peckas Naturodlingar och där vi har en väl fungerande infrastruktur för vår verksamhet. Investeringen är en del i den långsiktiga strategin och satsningen att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling för hållbar produktion av tomater och regnbågslax i Sverige.

När det gäller framtida etableringar utomlands fortsätter intresset för oss och vår teknik att vara stort. Parallellt med vår produktion arbetar vi med utveckling av vår affärsmodell för internationalisering. Vi förbereder för att kunna växa ytterligare och förhandlar med internationella partners för gemensamma projekt.

Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag som består av människor med god kompetens och stor innovationskraft. I Härnösand kan vi visa upp en färdig och helt unik kretsloppsodling med en produktion i drift.

Vi har en spännande tid framför oss och hoppas att du vill vara med.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld!

Elena Petukhovskaya

Elena Petukhovskaya,
Vd Peckas Naturodlingar

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Peckas Naturodlingar AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!