Axier.se

För bättre aktieaffärer

Genomgång av Toworks Q2-rapport

Intervju och genomgång av Toworks Q2-rapport Fredag den 19 Augusti 2011. VD Anders Landelius svarar på nedanstående frågor framtagna för Axier av Mikael Jacobson.

1. Towork har sedan hösten 2010 gjort en större satsning inom bemanningsområdet. Är detta ett affärsområde ni har för avsikt att fortsätta växa inom?

Svar: Vi kommer ha fortsatt fokus inom bemanning. Förnärvarande kommer vi växa inom segmenten Ekonomi & IT.


2. Towork har växt kraftigt den senaste tiden. Finns det planer på att ge ut någon form av incitamentprogram för att behålla kompetent personal?

Svar: Det finns Inga planer på det för närvarande. Dock deltog merparten av de anställda i vinterns nyemission och på så sätt är de delägare i bolaget.


3. Vad har Towork för målsättning för resterande del av 2011? Fokus på fortsatt kraftig exansion eller konsolidering?

Svar: Vårt primära mål kommer vara att fortsätta växa med vår befintliga organisation. Vi ska öka volymerna inom våra respektive kärnområden och öka antalet uthyrda konsulter.


4. Vilket lönsamhetsmål har Towork på lång sikt förutsatt att den positiva utvecklingen går som planerat?

Svar: Jag vill inte gå ut med någon exakt siffra men målsättningen är att ha en högre vinstmarginal jämfört med de stora jättarna i branschen.


5. I kvartalsrapporten går att utläsa att Anders Landelius tagit över VD-rollen och att Anders Lundström blivit ny styrelseordförande. Varför har ni gjort denna ändring?

Svar: Då Anders Lundström valt att pga tidsbrist inte fullgöra sin tjänst har jag gått in som VD tills vidare. Anders Lundström kommer däremot med sin branschkompetens och som storägare fortsatt att stötta bolaget på bästa sätt i sin nya roll som styrelseordförande.


6. Under det senaste året har konjunkturen för bemanning samt rekryteringstjänster varit väldigt god, inte minst här i Stockholmsområdet. Är detta något ni märkt av?

Svar: Detta är något som vi helt klart känner av. Nu för tiden är det nästan svårare att hitta lämpliga kandidater än att hitta nya uppdrag…


7. I samband med att konjunkturen är stark ökar även konkurrensen. Hur lyckas ni attrahera och behålla personalen?

Svar: Genom att erbjuda ett spännande och utmanande jobb med fokus på vissa kärnområden. Vår personal blir specialiserad inom ett visst segment och bygger på så sätt snabbt upp ett kontaktnät inom det specifika området.


8. Den senaste ägarlistan per 30/6 visar på att bolagets 10 största ägare nästan sitter på 80% av totala antalet aktier. Vad har du för inställning till detta och finns det någon plan på tex en aktieägarspridning?

Svar: Jag ser det enbart positivt i dagsläget att vi har ett fåtal riktigt stora aktieägare som verkligen tror på bolaget. Det underlättar vid beslutsfattande och är en fördel i det läge som Towork befinner sig i idag. 


9. Nyemissionen som avslutades i början av året stärkte kassan avsevärt. Finns det planer på att även skaffa en ytterligare kredit hos tex bank eller huvudägare?

Svar: Kassan är tillfredställande så jag ser inga behov av ytterligare kapitaltillskott eller lån i dagsläget.


10. Hur bedömmer ni möjligheterna till eventuella förvärv alternativt uppköp?

Svar: Det här är en löpande process/frågeställning för styrelsen. Det är dock många pusselbitar som ska falla på plats och det måste kännas rätt på många olika sätt, tex måste vi ta hänsyn till eventuella kulturskillander mellan bolagen samt hur ägarkonstelationerna ser ut. 

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!