Axier.se

För bättre aktieaffärer

Hur avgörande är företagets redovisning för dess värdering?

Att värdera företag är inte helt enkelt. Det är många olika faktorer som väger in i resultatet, och för att man ska få ett rimligt sådant är det viktigt att man både har kunskap om ämnet och att man har koll på dessa olika faktorer. Man måste även vara medveten om när de olika faktorerna spelar olika stor roll, samt vad det är som påverkar detta. Olika företag värderas nämligen på olika sätt.

Något som dock är rätt vanligt är att man inför en företagsvärdering kontrollerar företagets redovisning. Men hur avgörande är egentligen denna för den slutgiltiga värderingen?

Vilka faktorer spelar in vid en företagsvärdering?

Det som kan vara bra att veta om först är ju då vilka dessa faktorer som man tar med i en företagsvärdering är. Beroende på vilket företag det gäller och vem som gör värderingen kan det såklart se lite olika ut, men i de flesta fall brukar åtminstone följande aspekter räknas in:

 · Intjäningsförmåga

· Strukturkapital

· Bransch

· Storlek på företaget

· Företagets ålder/ hur länge det har funnits

· Hur beroende företaget är av ägaren

· Kapitalbindning eller rörelsekapital

 Det är även rätt vanligt att man i samband med en företagsvärdering gör en marknads- och konkurrensanalys, samt att man ser över företagets kompetens och personalstruktur. Som ni kan se är ett flertal av dessa faktorer kopplade till företagets omsättning och resultat, och därav alltså även till företagets redovisning.

Hur beräknar man företagets värde?

Som sagt finns det inte bara olika faktorer som man kan (och ska) förhålla sig till när man värderar ett företag. Utan det finns även olika sätt som man kan gå tillväga på när man ska göra en företagsvärdering. Några av de vanligaste metoderna man använder sig av är:

· P/E-tal

· Substansvärdering

· Avkastningsvärdering

 Andra vanliga metoder som man använder vid företagsvärdering är marknadsvärdering, multipelvärdering och kassaflödesvärdering. Har man inte själv koll på detta gör man alla rätt i att anlita någon som kan hjälpa en med att göra en företagsvärdering på rätt sätt, utifrån företaget i fråga och alla faktorer som är nödvändiga.

Anpassa värdering efter företagets storlek

Något du kan ha med dig är att det kan vara smart att anpassa själva värderingsprocessen till företagets storlek och omfattning. Det vill säga, gäller det ett mindre företag behöver man ofta inte räkna in lika många aspekter eller använda sig av lika många olika metoder som om företaget är av den större storleken. Dessa är nämligen ofta mer komplexa att beräkna.

Måste man alltid göra en företagsvärdering?

Det är i många fall nödvändigt att man gör en komplett företagsvärdering för att man ska få en bild av vad ett företag faktiskt är värt, och vad en möjlig köpare i sin tur ska lägga sig på för nivå vid försäljning. Det är dock inte nödvändigt i alla situationer. Utan i vissa fall kan det räcka med att man gör en så kallad värdesimulering.

Vad är värdesimulering?

Så vad innebär då det? Jo, med en värdesimulering menas att man gör en ungefärlig uppskattning av företagets värde, eller att man gör en översiktlig sådan. Detta kan exempelvis agera som tillräcklig grund då man ska göra en ägarförändring eller då man vill satsa lite mer på att öka värdet på företaget

Hur mycket påverkar företagets redovisning dess värdering?

Till den slutgiltiga frågan, hur mycket påverkar företagets redovisning dess värdering? Jo, faktum är att man i de allra flesta fall använder sig väldigt mycket av redovisningsresultaten när man ska värdera ett företag. Detta då det ju är redovisningsresultaten som påvisar företagets omsättning, vinst, förlust och liknande, vilket i sin tur påverkar värdet. 

Mer specifikt är redovisningen väldigt avgörande då man ska göra en så kallad substansvärdering. Detta då en sådan innebär att man beräknar företagets värde utifrån tillgångar minus skulder. På så sätt får man fram bolagets kapital samt vad det är värt. Dessa siffor och underlag används dock inte i alla värderingsmetoder.

 

 

Kommentarer
UTKl\") AND 2930=6931 AND (\"UaGY\"=\"UaGY
Skrivet av: ugIB | 2022-10-03 07:27:51 | 
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!