Axier.se

För bättre aktieaffärer

Inbjudan till teckning av aktier i The Great Wild

The Great Wild

Inbjudan till teckning av aktier i
The Great Wild

The Great Wild AB (publ) Nordens största digitala jaktplattform

Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild har denna vecka påbörjat en spridningsemission som väntas bli en viktig milstolpe inför nästa stora mål; listning för handel av bolagets aktie senast under första kvartalet 2018.

The Great Wild kan liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jägare med matchning av utbud och efterfrågan av jakttillfällen i fokus och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten. Därtill bygger bolaget ett medialt ekosystem runt appen i form av egna sociala kanaler (FB, Instagram) och jakt- och jaktrelaterat innehåll, allt i syfte att - förutom att revolutionera marknaden för jaktupplevelsen som sådan - vara den naturliga mötesplatsen för Sveriges, och i förlängningen, världens jägare.

The Great Wild

 

Marknad

 

Det finns ca 25 miljoner jägare i Europa, Nordamerika och Australien enligt Bolagets bedömning av tillgänglig statistik*. Enligt US Fish & Wildlife Service rapport från 2012 lägger amerikanska jägare ca 34 miljarder USD per år på jaktrelaterade utgifter och det totala värdet på europeisk jakt uppskattas till ca 16 miljarder euro 2016 enligt FACE (European Federation of Associations for Hunting & Conservations). Inklusive Kanada och Australien torde alltså jaktens värde uppgå till runt 500 miljarder kronor årligen bara i det vi i dagligt tal brukar kalla 'Västvärlden'.

De amerikanska jägarna, som uppgår till drygt hälften av världens jägare, jagar sammanlagt 282 miljoner dagar per år. Med utgångspunkt i den siffran kan det globala antalet jaktdagar per år antas uppgå till runt 522 miljoner och den genomsnittliga kostnaden för en jaktdag globalt är knappa 1 000 kr.

Knappa 300 000 svenskar löser statligt jaktkort varje år och 475 000 innehar minst en jaktvapenlicens. De svenska jägarna beräknas jaga ungefär 7 miljoner jaktdagar om året. Med ett globalt genomsnitt på ca 1 000 kr per jaktdag torde svensk jakts värde uppgå till ungefär 7 miljarder kronor. Med ett allmänt växande intresse för jakt, inte minst från kvinnor, gör Bolaget antagandet att jaktmarknaden kan växa betydligt under en 10-årsperiod, i synnerhet som TGW gör det enklare än någonsin att komma iväg på sin första jakt.

*Källhänsvisning till all redovisad statistik finner du i The Great Wilds Investeringserbjudande

The Great Wild

Johan Lund - ordförande. Robert Nathanson - VD. Johan Eldh - grundare

 

Intäktsmodeller

 

The Great Wild

Provision på förmedlade jakter: TGW erhåller provision på förmedlade jakter i appen. Denna intäktsdel säkras genom att betalningen för jakten sker genom TGW-appen. I dagsläget prioriteras dock användartillväxt och Bolaget avvaktar därför tills vidare med funktioner för betalning genom TGW-appen.

The Great Wild

Profilanpassad annonsering. Jakt är en materialsport vilken, som framgår ovan, bedrivs av en stor och köpstark kundgrupp. Med den data TGW har om jägaren och dennes jaktpreferenser kan målinriktade och anpassade erbjudanden förmedlas med god träffsäkerhet är allt med iakttagande av högsta etiska annonseringsstandard.

Jaktmark

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs teasern
pil Läs mer på The Great Wilds hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier
Pre-money värdering: 30,4 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: Till med den 15 september
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
teckna bankid

 

Framtidsutsikter

 

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.

AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tar med sig det tänket in i jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som vi gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.

Markägaren kan sälja en mer förädlad produkt om man sköter viltvården, och det vanliga jaktlaget kan skapa intäkter som antingen sänker de egna jaktkostnaderna eller möjliggör mer viltvårdsåtgärder.

Genom att sänka trösklarna in i jakten blir det lättare att börja jaga. Fler jägare betyder större acceptans för jakten, mer pengar till viltvård samtidigt som nya jägare får chans att lära sig från de mer erfarna.

Nu ser vi att vi har nått proof-of-concept på den svenska marknaden. Antalet användare ökar kontinuerligt och antalet bokningar i marknadsplatsen ökar kraftigt.

Vi ser att vår marknadsföring fungerar. Målsättningen är att fortsätta bygga antalet användare i appen och medlemmar i våra sociala kanaler (FB och Instagram) med nuvarande tänk men öka spridningen genom strategiska samarbeten och eventuella förvärv. Vi skall vara störst i Sverige redan i år.

Tillsammans kan vi göra skillnad, välkomma till The Great Wild.

Robert Nathanson

Robert Nathanson
VD The Great Wild AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med The Great Wild AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-8.712995
HangSeng-20.528677
OMX Stockholm 30-1.31637
S&P 5001.42559
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!