Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

är det tidens tecken

Jag såg i morse att Nordnet har för avsikt att dra ned på sin så kallade Expertsatsning, https://www.nordnet.se/mux/web/analys/experterna/expert/kommentar.html?expert=DANIELURBAN&id=2636

 

En del av dessa är ganska kul att läsa, andra är väl kanske inte lika intressanta men visst läser jag mycket av vad andra skriver, detta oavsett av vad jag anser om deras förmåga och träffsäkerhet. Skall här tillägga att Urban Ekelund har jag respekt för, och jag läser dennes kommentarer med stor glädje.

Emellertid, detta är ännu ett tecken på att det kommer bli tuffare än vad många tror. Goldman Sachs har i en alldeles färsk rapport skruvat upp sin prognos över amerikansk arbetslöshet till 8 procent i slutet av 2009. Detaljhandelssiffrorna från USA avseende september ser inte vackra ut, och jag tror vi kommer att se samma sak i Sverige, med december som ett undantag. Av outgrundlig anledning så är alla alltid lika oroliga för julhandeln, men den överraskar alltid och blir dyrare än vad året innan. (Not till mig själv, kom i håg att ta ett snack med flickvänen om vad vi verkligen behöver. Någon som tror att jag lyckas med detta?)

Vi ser lägre bostadsbyggande i USA. och i Sverige ser vi att priserna på bostäder fallit en hel del. Här tror jag inte att det är över ännu, jag tror att det kommer att bli en hel del som drabbas kraftigt av detta. För ett par år sedan tog många lån för hela köpeskillingen, och valde att strunta i att amortera, för det var i alla fall ingen idé eftersom de aldrig skulle bli av med skulden, och dessutom hade banken sagt att det behövde de inte.

OK, bra jobbat eller vad säger Ni? Nu är räntorna dubbelt så höga, priserna har fallit, och det gäller verkligen för dessa att det inte händer något, att ingen blir av med arbetet, blir långtidssjuk eller att de separerar. Effekten av en av dessa händelser skulle kunna bli att de som lånade som galningar står utan hus men fortfarande har kvar ett stort lån som de får betala dyrt för.

Jag är med andra ord inte alls övertygad om att vi sett det värsta ännu. Jag tror det blir värre innan det blir bättre.

Nu är det emellertid dags för en stor kopp kaffe, och sedan skall jag förbereda ett möte med en potentiell samarbetspartner som vi tror kan addera mervärde för våra läsare.

//Erik Forsell

 

Flykten från NGM

I förra veckan meddelade Firefly att bolaget skulle flytta sin notering till First North och i dag var det Yield som meddelade att de flyttar sin aktie till Aktietorget.

Scandinavian Healthy Brands observationslistas på grund av att det finns osäkehet kring bolagets ekonomiska ställning. Frågan är vad som händer med dessa bolag, för det finns fler som inte ser så ekonomiskt hälsosamma ut bland de bolag som handlas på NGM MTF.

Jag tror emellertid att under de närmaste månaderna så kommer vi att få se hur fler och fler av bolagen förs över till andra marknadsplatser, och hur paniken kommer att öka för de bolag som inte klarar av att få sin aktie flyttad. Flera av de allra minsta bolagen har aviserat att de skall över till First North men det tror jag att det kommer att stöta på patrull i vissa fall. Det skall bli intressant att följa denna händelsekedja.

Vet någon om det går att låna aktier i NGM?

//Erik Forsell

Hq Bank köper Glitnir AB för endast 60 Mkr‏

I veckan som gick lät HQ meddela att de förvärvar Glitnir AB av Glitnir Banki HF.

Affären kompletterar HQ:s befintliga verksamhet inom investment banking, och medför en breddad kundbas i och utanför Sverige. Förvärvet leder till mervärde via ett utökat produkterbjudande.

Hmm, intressant..... Glirnir Bank hette en gång Fischer Partners Fondkommission På den tiden dvs då Invik sålde Fischer Partners till Glitnir var prislappen 425 Mkr, och Invik gjorde då en reavinst om 60 Mkr. Efter det så köpte Glitnir Tamm & Partners för en okänd summa pengar och införlivade detta bolag  Glitnir för att få en corp avdelning.

Vi fick i veckan ta del av uppgifter om att även Öhman förbereder någonting. I Finansförbundets tidning som kom ut i veckan framgick det att ledningen för Öhman har tagit kontakt med facket ang att de vill förhandla om uppsägningar eller omstruktureringar.

Penser återköpte aktier från personalen som förra året fick köpa in sig och skjuter på sin notering. Just detta är kanske en speciell händelse, för visst tror jag att det kommer att hända saker även här, men jag tror inte att det är en panik i detta fall. Penser har ägt denna firma länge och det är inte ett "måste" att sälja fondkommissionärsverksamheten till skillnad från andra ställen.

Vad kommer att hända med den svenska delen av Kaupthing? Den lär vara till salu den med, och något lär hända det närmaste året.

Just detta är ett ganska signifikant exempel på vad jag tror vi kommer att få se hända i denna sektor. Det finns i dag ett antal lite lagom stora kommissionärer men som saknar en nätmäklare eller som inte har en storbank i ryggen. Jag har svårt att se hur dessa skall klara sig på sikt.

De större husen och nätmäklarna ser jag inte några större faror för, inte annat än att dessa kommer att få det tuffare ett tag framåt, men de kommer att överleva till dessa att konjunkturen vänder. De allra minsta firmorna har små kostymer, och av den anledningen ser jag att dessa kommer att klara av den kommande frosten, även om vi kommer att se att en och annan kommer få det tufft här.

Tyvärr så tror jag att vi kommer att få se en hel del personalneddragningar och liknande i och med det som vi sett starten på denna vecka. Ingen skall försöka övertyga mig om att HQ inte har för avsikt att minska ned på personalen i samband med det köp som sker. Det kommer med största sannolikhet att innebära att det är en ganska liten del av personalen som följer med in till Norrlandsgatan.

Även Axier märker av detta, men det är snarast på ett positivt sätt. Vi märker att vårt koncept lockar fler och fler aktörer på marknaden, och att de gärna vill samarbeta med oss. På måndag går vi i gång med vår nya tjänst, vi har lanserat CFD handel tillsammans med SycapGroup och inom kort kommer vi att kunna presentera ytterligare samarbeten med ett par större aktörer. Därmed breddar vi vårt utbud, och är inte enbart en leverantör av tekniska analyser. Jag säger "bara" men vi är inte bara, utan vi är Sveriges ledande leverantör av teknisk och statistisk analys, men vi vet att våra kunder hela tiden vill ha mer och det arbetar vi på att kunna tillgodose.

Inom kort kommer vi med nya produkter och med nya samarbeten

//Erik Forsell

Scanjack: Avbryter nyemissionen

Så här stod det i det pressmeddelande som gick ut i veckan

Styrelsen för minröjningsföretaget Scanjack AB har beslutat att inte genomföra nyemissionen inför börsnotering vid NGM Equity. Skälet är att Finansinspektionen har återkallat Nordic Growth Market NGM AB:s tillstånd att som börs driva en reglerad värdepappersmarknad.

- Börsnoteringen av Scanjacks aktie var en väsentlig del i vårt erbjudande till aktiemarknaden, säger Ola Modigs, vd i Scanjack AB.

- När möjligheten till notering vid NGM Equity försvann förändrades förutsättningarna för emissionen drastiskt. Efterfrågan på minröjningsprodukter fortsätter att öka, och vår ambition är att inom kort presentera ett nytt erbjudande till dem som vill medverka i vår expansion.

Jag vet inte riktigt vad jag skall anse om detta, men visst det var ungefär i samma veva som Finansinspektionen valde att dra in tillståndet för NGM (mer korrekt de drog in det den 1 oktober). Visserligen har både OMX Nasdaq och Aktietorget sagt att de skall beredda plats för de bolag som är noterade på NGM, så visst hade det säkrt funnits en möjlighet även för detta bolaget att komma in på någon av de andra listorna trots att det rent tekniskt sett inte var noterat på NGM då detta inträffade.

Emellertid, ScanJack har förlängt sin emission ett antal gånger, och emissionen skulle egentligen ha stängts den 17 juni. Att bolaget behövde förlänga denna emission så pass många gånger är inte kul. Bolaget lever ju i en form av limbo där problemet är att ingen vet vad som händer, de vet inte vilka regler som gäller framgent eller vilket kapital det har att arbeta med.

I detta fall så tror jag att bolaget valde att använda sig av NGM:s indragna tillstånd som en ursäkt för att slippa gå vidare i en smärtsam process. Framförallt så tror jag att teckningsgraden var så pass låg att bolaget ville slippa redovisa denna.

Emellertid, det är inte enbart detta bolag som har drabbats av sotdöden till följd av en kraschad finansmarknad. Teckningsgraderna är överlag mycket låga just nu. Morphic Technoligies redovisade i dag att deras emission tecknades till 73 procent, men att de fick den fulltecknad tack vare garanterna.

Jag ser detta som ett tecken på att det är svårare för bolagen att få in sina pengar, samtidigt som det är många bolag som faktiskt, in i elfte timmen inser att de behöver pengar. Jag tror att vi kommer att få se ett stort antal olika nyemissioner under vintern, medan marknaden för introduktioner kommer att minska kraftigt.

Vi kommer att öka vår fundamentala bevakning, och har som mål att försöka hinna med att kommentera samtliga av de bolag som gör emissioner. Vi tror nämligen att det fortfarande kan finnas en hel del guldkorn bland de företag som skall ta in pengar, men att det i vissa fall behöver uppmärksammas. Många företag tror tyvärr att det räcker med att skicka ut anmälningssedlar och inbetalningskort till sina aktieägare så är problemet löst.

Det är det inte, utan dagens aktieägare är mer pålästa än tidigare, bland annat tack vare den utveckling av Internet som varit de senaste tio åren.

Missar vi något bolag, eller om Du känner att det är något bolag som Du vill att vi tittar närmare på, så tveka inte att kontakta Axier. Vi försöker att titta på så pass många företag som möjligt för att Ni våra kunder skall ha så stor glädje som möjligt av det.

//Erik Forsell

Dare making a fortune

Det har kanske aldrig i historien funnits så många och så stora obalanser i de olika delarna i världsekonomierna och många gör som bankerna säger till dem "sitt stilla i båten". För den som är orädd så kommer det att finnas och finns redan nu stora möjligheter att göra stora ekonomiska vinster utan lika stora risker.


Som jag ser det måste dollarn snart depriceras till förmån för andra valutor, till exempel euron och kanske kronan. Om det visar sig att svenska banker står pall i Europa kommer kapitalet att flöda in i landet när det flyr USA och dåliga europeiska banker, kronan stärks oundvikligen och den som då står med lån i dollar tjänar och den som har investeringar i dollar står med svarte petter. 

Vilka skäl finns det till en depricering?
1. Svensk ekononomi står starkare (inte stark, utan relativt sett starkare) än utländsk (eller har vi bara ännu inte upptäckt hur skadat Sverige är, har vi för många oupptäckta lik i garderoben).

2. Amerikansk ekonomi har ännu inte utvecklat den recession som kan komma när amerikanska arbetslöshetsstatistiken exploderar, vilket risken är stor för att den gör. När den andra eller den tredje stora arbetsgivaren konkar, (vilken är först ut, GM?) och skapar en massarbetslöshet på 50-100 000 personer och indirekt 150-400 000 personer per storbolag. Pensionskassorna som utgörs av stora fonder får brister i sina utbetalningssystem och skapar nöd för de pensionärer som inte längre får sina inbetalda pensioner varför dessa kommer att minska sin konsumtion (i värsta fall blir de hemlösa) och därmed har vi sett en minskad köpkraft i den inhemska ekonomin med minst 30% (siffran höftad, men räkna med många miljoner människor som drar ner kraftigt på sin konsumtion). 

3. Andra utländska banker och länder skapar likviditet i sina egna system och minskar risken för allvarliga störningar via valutarisker som man definitivt inte vill ha utanpå allt annat elände nu, det gör att man tar beslut attsälja dollar (för dollar är det man har, man äger i mycket mindre omfattning Euro i  latinamerika exempelvis).

4. Växelkurserna svajar för länder i latimaerika och centralbankerna öser ut dollar på marknaden för att appricera (stärka) den egna valutan kortsiktigt, vilket kan visa sig vara fel långsiktigt om det egna landets bytesbalans är långsiktigt felaktigt såsom USA:s varit under decennier. Världsekonomin kan komma att oscillera runt olika jämvikter med kraftiga över och underslag på aktie- ränte- och råvarumarknader innan den l ångsiktiga balansen återfår sin form och det kan ta lång tid, inte bara ett par år, men svängningarna är kraftigast i början såklart. En lösning som jag ser det är att vi återfår balanserna och det skulle i mitt perspektiv innebära att USA:s tillgångar köps ut av utländska köpstarka intressen när de blivit tillräckligt billiga.

Ryssland, Kina och Indien är ekonomier som växt sig starka utan en alltför stor excess av privat kreditexpansion varför det inte finns lika mycket luft som skall pysas i dessa ekonomier. Men man köper inte förrän billigt blivit riktigt billigt, ev. inte förrän man sett konkurserna komma. GM måste antagligen konka, men först kommer de att försöka fusionera med Chrysler, sedan konkar båda. Toyota eller någon köper då ut realvärdena och låter kreditförlusterna ligga kvar vilka USA får hantera självt.

Kom dock ihåg att den amerikanska staten i mångt och mycket har restriktioner och starka nationalistiska intressen som kommer att omöjliggöra att starka kinesiska intressen ens får chansen att andas "köp" utan att landet ligger helt på rygg, och det sker inte än på länge är min gissning. Men långt dessförinnan kommer dollarn att rasa ner och skapa andningsutrymme för den amerikanska exporten och några bolag kommer därmed att överleva och blir nästa generations giganter. 

Bomull- stål, bilar... samtliga sektorer som upplevt ett skydd gentemot decennier av effektivisering och strukturomvandlingar kommer att få stå på egna ben när man får sätta in insatserna på att hålla funktion i den offentliga förvaltningen och prioriterade områden.

Efter regn kommer sol. Har man en startup har man ofta låga omkostnader, i alla fall innan man tagit in nytt kapital. Har man fått kapital kanske man kan utnyttja det genom att skapa hävstång genom att flytta utveckling där kapitalet ger större hävstång. Silicon Valley kan komma att bli hett i Europa om dollarn rasar men kompetensen finns om man vill skapa nya bolag i en av världens bästa infrastrukturer för startups. Det kanske också är riktigt att försöka se hur nya marknader med köpkraft växer fram, Ryssland ligger inte långt från Sverige. 

Surar Europa och USA finns det alltid andra marknader som växer. Så länge man inte sitter still i båten så kommer man att kunna påverka sin situation. Står man upp i båten blir det vingligt och man kan kantra, men det är också då man först ser land och man kanskebara behöver stå en kort stund, exponera sig lite grann för att nå stora fördelar i den konjunktur som råder nu.

Som sista avslutning så tror jag att den som skrev Sequioas rapport är fruktansvärt rädd just nu och tänker visserligen analytiskt och kanske helt rätt, men frågan är om ett sådant PM någonsin fyller en funktion. Vad fanns det i det som hjälper någon investment manager med något som denne inte redan känner till eller kan räkna ut annat än att man sprider skräck? 

Själv har jag ingen aning om ovan scenario kommer att slå in, jag är inte synsk, men det är så jag känner att en utveckling verkar rimlig om marknaden intevänder helt inom sex månader och som jag ser i charten så verkar det inte som mitt första scenario idag även om jag ser det som att vi kommer få en vända uppåt i charten på en resa som kan vara 1-3 månader.

/ Jonas ForsmanMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!