Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Bostadsbristen skapar affärsmöjligheter

Det råder som bekant stor bostadsbrist i Sverige. Trots en ökad byggtakt under de senaste åren pekar alla prognoser på fortsatt bostadsbrist under flera år framöver. Det skapar en möjlighet för företag inom byggsektorn. RealX IQ har hittat en intressant nisch.

I dagsläget är byggbranschen starkt gynnad av de stigande bostadspriserna och de låga räntorna. Efterfrågan på nya bostäder är på rekordnivå och byggbolag gör allt de kan för att utnyttja marknadsmöjligheten genom att bygga nya bostäder.
Det försvåras emellertid av byråkratin kring bostadsbyggandet. Ledtiderna är långa och därför ser vi inte lika många byggstarter som skulle kunna vara möjliga i nuvarande marknadsläge. Byggbolag letar efter byggklara tomter och det skapar en möjlighet som bolaget RealX IQ tar tillvara på.

Traditionellt sett köps marken upp av byggbolag från t.ex. kommuner och privata aktörer men ledtiderna är som sagt långa på grund av byråkratin kring bl.a. bygglov. Med tanke på den stora efterfrågan som råder just nu på den svenska bostadsmarknaden är det tacksamt för byggbolag att snabbt kunna påbörja nya projekt. Byggbolag letar därför efter byggklara projekt.

RealX IQs affärsidé är att aktivt förvärva utvecklingsbar projektmark i stor skala. Därefter projektera marken främst för bostadsproduktion i olika former, företrädelsevis bostadsrätter och hyresrätter. Bolaget fokuserar på den initiala fasen av värdekedjan i varje projekt. Som marknaden ser ut just nu går det att fördubbla investeringarna i mark enligt bolagets affärsmodell, med kostnaderna för förädling inräknade.

För RealX IQ är risken i verksamheten oerhört låg. Särskilt i dagens marknad. Även om bostadspriserna skulle stagnera eller falla lite bör verksamheten kunna fungera väl. Marginalerna inom byggsektorn är mycket goda för närvarande och mindre prisförändringar på marknaden kommer inte att påverka efterfrågan på byggklar mark. Efterfrågan på nya bostäder kommer att bestå under flera år framöver. Däremot kan förstås eventuella större räntehöjningar göra ledtiderna i köpprocessen längre och minska byggbolagens behov för att komma igång snabbt med projekt.

RealX IQ erbjuder ett intressant sätt att exponera sig mot möjligheterna inom byggbranschen som har uppstått på grund av bostadsbristen. Risken är också lägre än i byggföretag där processen från markförvärv till färdigställt bygge är avsevärt längre. Bolaget behöver inte stå med osålda och belånade byggprojekt. Markvärdet är minst volatilt i hela byggvärdekedjan.

Just nu genomför bolaget en nyemission för att kunna skala upp verksamheten. Kapitalet som bolaget tar in kommer att användas för förvärv av mark för att kunna genomföra fler projekt samtidigt.

Bolagets styrelseordförande, Peter Wittsten svarar på frågor om bolagets verksamhet och förklarar affärsmöjligheten som bolaget tar tillvara på.
 
På vilket sätt hjälper ni till att förkorta byggprojekt?

Genom att driva processen i stadiet mellan markägare och byggentreprenör på ett effektivt sätt. Markägaren behöver bara förhandla med RealX IQ som motpart och samma sak gäller för byggentreprenören som bara kan förvärva ett projekt med färdiga byggplaner och byggnadslov och börja bygga, det vi gör sparar enormt med tid för de parterna. Vi tror på modellen att var och en gör det de är bäst på i ett projekt. När vi förvärvat utvecklingsbar mark har vi fullständig kontroll över och äger projektet vilket ger oss en frihet och flexibilitet att kunna anpassa projektet för bästa möjliga avkastning i alla led. Tiden är ju särskilt viktig nu när behovet av nya boenden är så skriande högt.
 
Kan du beskriva affärsmöjligheten för RealX IQ?

RealX IQ är en lämplig partner i stort som smått inom nybyggnation. Den stora affärsmöjligheten är att ta ett koncept som bevisligen fungerar och påvisat god avkastning i två verksamhetsår och expandera det. Marknadsbehovet är naturligtvis en avgörande faktor till att vi väljer att expandera nu.
 
Ni tar in riskkapital nu. Vad ska ni använda kapitalet till?

Det enkla svaret är expansion! De befintliga aktieägarna i bolaget har under två verksamhetsår fått beviset på att affärsmodellen fungerar, resultatnivån har legat på 6-7 MSEK de senaste två verksamhetsåren. I oktober 2016 togs beslutet att expandera verksamheten genom att kunna genomföra fler projekt samtidigt. Rest kapital kommer främst att användas i syfte att utöka försäljningen, behovet är enormt både bland markägare och byggentreprenörer men som i alla branscher säljer inget sig självt. Vi måste träffa parter på båda sidor och sätta projekten. En förstärkning av den egna organisationen blir naturligtvis en följdeffekt även om mycket av processen sköts genom partners.  
 
Vilka bolag konkurrerar ni med och vad skiljer er åt?

I det ganska smala men lönsamma segment vi verkar i finns det i dagsläget inte mycket konkurrens. De flesta i segmentet ger sig även in på själva entreprenaden vilket vi är helt ointresserade av, det är självklart så att intjäningen är väldigt mycket högre med även entreprenaden men också exponeringen. Vår modell Förvärva-Förädla-Sälj och strategin att aldrig frångå detta är vi ganska ensamma om.
 
Vilka kompetenser finns i bolaget samt i bolagets nätverk?

VD och styrelse är handplockade för att de har stor erfarenhet av både fastighetsbranschen och finansmarknaden. Det mest avgörande är dock det nätverk som byggts upp både under verksamhetens aktiva tid och även innan. Det är kontakter med kommuner och större markägare, kontakter med de bästa arkitekterna för att ta fram byggplaner, söka byggnadslov etc. och inte minst byggbolagen som ständigt söker nya nyckelfärdiga projekt.
 
Hur ser marknaden ut just nu?

Som tidigare nämnts är det nära på ett unikt marknadsläge. Vi kan nästan dagligen läsa katastrofrapporter om bostadsbristen. Framförallt i storstadsregioner och studentstäder är läget väldigt kritiskt och kommunerna skriker efter hjälp med bostadsbyggande.
 
Ni släppte nyligen ett pressmeddelande om samarbetsavtal om att skapa ett Campus. Kan du berätta mer om den affären?

Tyvärr inte så mycket mer än det som framgår av pressmeddelandet, samarbetsavtalet är tecknat från båda parter och det finns intressenter på att köpa projektet. De befintliga lokalerna lämpar sig väl för studentboende eller inkubatorverksamhet med intilliggande serverhall med hög säkerhetsklass och det är också så den mycket kapitalstarka intressenten ser att fastigheten ska utvecklas. Värdemässigt ligger projektet högt i jämförelse med tidigare genomförda projekt, det är en stor affär.
 
Vilka kommande affärer kan ni tänkas presentera?

Vi har bland de pågående projekten en del mindre projekt men som är i attraktiva lägen. Våra indikationer bland kommuner och markägare och även marknaden i stort är att det är volymsprojekt som kommer att vara mest eftertraktat de närmaste åren, företrädelsevis hyresrättshus eftersom kommunen ofta kommer att vara markägare.
 
Vad kan aktieägarna förvänta sig? Hur handlar man aktien idag och hur kommer den att handlas i framtiden?
 
Nyemissionen kommer att sprida aktieägandet en del, men inte tillräckligt för en marknadsnotering då man bör ha åtminstone 30 % "free float" för att det ska bli likviditet och handel i aktien. I dag handlas aktien onoterad på Bequoted vilket så här långt har fungerat tillfredsställande men under väldigt låg omsättning, vilket är naturligt då aktieägarna är så få. Det pågår diskussioner om ett omvänt förvärv som i så fall skulle medföra att aktien blev noterad omgående efter en sådan affär.

Det finns även diskussioner runt en normal marknadsnotering på någon av de mindre listorna i Sverige, First North eller NGM MTF. För att aktieägarna, både befintliga och tillkommande inte ska hamna i ett vacuum rörande handelsplats har bolaget beslutat om en generös utdelningsstrategi om minst 50 % av utdelningsbart resultat årligen.

Bra diskussion om riskerna i Catena media

I aktiekretsar finns det en hel del prat om Catena Media och vad Google egentligen tycker om deras verksamhet. Det är viktigt för jag tror att +80% av Catenas affär idag är relaterat till sökmotoroptimering. Det är nämligen inte tillåtet, att göra Adwords för Catenas webbsidor, i de flesta av de länder där Catena är aktiva. Det betyder att enda sättet att möta användarna är att ranka sina sidor i det organiska sökresultatet i Google

I november höll Redeye sitt årliga gambling semenarie och jag var inbjuden till att vara en del av affiliatepanelen och dela mina åsikter om Google och affiliate. Likaså var Erik Bergman, en av grundarna till Catena media. Denna paneldebatt filmades och det som gör nedanstående video så bra, om man är intresserad av aktier, är att man får två helt olika åsikter om verksamhetsrisken i Catena, min och Eriks.

 

Min åsikt om Catenas rapport imorgon

Även om jag är något av en dysterkvist i ovanstående video tror jag ändå Catena Media kommer leverera en  bra rapport på onsdag. Dels beror det på att fjärde kvartalet brukar vara ett bra kvartal inom casinoverksamhet men det beror också på förändringar i Google som gynnat Catenas sajter.

Nedan har ni god approximation för synligheten I Google, för Askthegambler.com (Jag tror denna är en av deras viktigare tillgångar). Som ni kan se har synligheten ökat dramatiskt under kvartal 4. Min tolkning är att de förändringar som skett i Google under andra halvåret 2016, gynnat Asthegambler.com.

 

Tittar man istället på en annan av Catenas tillgångar, Rightcasino(tror denna är viktigt också), ser man en helt annorlunda bild men minst lika positiv om man är intressrad av tillväxt.

Nedan har ni också ett synlighetschart för Rightcasino.com men grafen visar ej den organiska trafiken utan den köpta trafiken i UK.  Man har under Q4 mångdubblat trafikköpen. Det är mycket ekonomisk tillväxt i en sådan kurva.

Köp Catena på rykte, sälj på besked

Även om jag nu tror att det kommer bra siffor från Catena imorgon, tror jag ändå att effekten blir sval. Anledningen till det är att ovanstående information är redan ute i marknaden. Flera (sådana som jag) har redan agerat på ovanstående information. Ni kan korrelera de senaste månadernas börsuppgång med graferna ovan så förstår ni varför jag drar denna slutsatsen.


Detta är också ett problem, för dig som aktieägare i Catena, sådana som jag, har ett stort informationsövertag. Dels har vi tillgång till data som ej är publik och utöver det, kan vi tolka den mycket bättre än vad du kan. Du måste inte bara gissa rätt, du måste betta mot mig, som är mycket vassare på att identifera när Catena skall köpas och säljas kortsiktigt, än vad du som läsare är.

hämtat från topdog

Bankerna väntar på att vinsterna skall rusa i höjden

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), en av de börshandlade fonder som investerar i finansiella företag, till exempel banker, har varit under luppen de senaste veckorna. Finanssektorn utgör den näst största sektorvikten i det amerikanska referensindexet S&P 500 och kommer att påverkas av rapporterna för det fjärde kvartalet 2016.

Det förefaller som vissa marknadsbedömare fortfarande väntar på att bli imponerade av sektors resultatrapporter. Finanssektorn har stärkts efter att flera banker har avlämnat starka kvartalsrapporter och i sina bokslutskommunikéer uttryckt en optimism för det kommande bokföringsåret.

Enligt Thomson Reuters så förväntas det resultatet för de företag som ingår i S & P 500 ha stigit med 6,2 procent under det fjärde kvartalet, främst beroende på förbättrade resultat i den finansiella sektorn. Finanssektorn har varit bland de bästa sektorerna sedan det amerikanska presidentvalet, KBW Bank Index har stigit med 23 % sedan den 8 november efter det att aktieköparna spekulerade i att högre amerikanska räntor och en potential avvecklingen av finansiella nedgångseran regleringen skulle stärka sektorn.

Bankernas resultat förbättrades under kvartalet till följd av en högre handelsaktivitet, förbättrade räntemarginaler, bättre kostnadskontroll och lägre kreditkostnader, dock är tillväxten på lån, till exempel billån fortsatt svag, vilket kan hindrar en resultatförbättring. För bankerna kommer högre räntor medföra att de kan komma att ta ut mer av sina kunder på de lån som bankerna har beviljat.

XLF har levererat en av sina bästa årliga prestationer sedan den globala finanskrisen Medan sektorn för finansiella tjänster, den näst största sektorn i S & P 500, har några tvivlare efter förra årets imponerande rally, finns det en del marknadsbedömare som tror att sektorn kan fortsätta att utvecklas högre i år.

Förutom XLF, den största börshandlade fonden som replikerar utvecklingen för finanssektorn finns också SPDR S & P Bank ETF (NYSEArca: KBE) och SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), börshandlade fonder avsedda för bankaktier so har rusat sedan början av november.

De ETFer som investerar i banker gynnas av spekulationerna om att FED kommer att höja räntan flera gånger under 2017. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kommer bankerna att få förbättrade nettoräntemarginaler, vilket ger en förbättrad lönsamhet eftersom de finansiella företagen lånar kort och lånar ut på lång sikt.

En ökad handelsaktivitet efter det amerikanska presidentvalet har hjälpt till att driva tillväxten för kapitalmarknaderna vilket har gynnat de fem stora globala handels och universalbankerna, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley. Resultat ökade med 20 % jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

Taurus Energy uppnår milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

Aktietorgsnoterade Taurus Energy presenterade sent i tisdagens ett mycket viktigt besked. Bolaget har fått positivt utlåtande från den externa expertpanel som granskat Taurus modifierade Xyloferm jäst mot vanlig jäst avseende huruvida den ska godkännas att användas i djurfoder. Just djurfoder/protein (DDGS) är en viktig biprodukt i etanolprocessen och en viktig sidointäkt för de annars hårt pressade fabrikerna med låga marginaler. Taurus jäst har nu alltså uppnått GRAS godkännande vilket är en stor framgång och öppnar upp en helt ny marknad. Länk till tisdagens pressmeddelande

Det är nu en förhoppning att detta godkännande även kan öka möjligheterna för ett slutligt godkännande hos FDA. Taurus väntar svar på sin ansökan och enligt uppgifter så ska FDA arbeta utefter samma riktlinjer och efter samma kravställningar som expertpanelen vilket i så fall öppnar upp för ett godkännande. Nyheten har även fått genomslag i branschmedia i USA viket framgår av nedan artiklar:

http://www.ethanolproducer.com/articles/14114/taurus-energy-favorable-opinion-over-xyloferm-distillers-grains

https://mnbiofuels.org/media-mba/blog/item/1764-thumbs-up-for-distillers-grains-produced-using-taurus-energy-s-xyloferm

Ser man framåt så ökar nu möjligheterna för Taurus första kommersiella avtal och då primärt med Quad och Syngenta vilket framgår av senaste kvartalsrapporten. Amerikanska etanolproducenten Quad har tillsammans med Syngenta utvecklat en ny teknik kallad Cellerate för så kallad 1.5 G etanol och med Taurus Xyloferm jäst skulle de kunna optimera sin process ytterligare. Om Taurus når dit vet vi inte idag men chanserna måste anses ha förbättrats avsevärt  i och med veckans godkännande

En introduktion till daytrading med optioner

Historiskt sett har inte optioner varit ett traditionellt instrument för daytraders. Detta håller emellertid på att förändras. I dag finns det många företag som erbjuder sina kunder att handla med optioner, och de har i sin tur upptäckt hur de på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av klassiska daytradingtekniker för att köpa och sälja optioner. Att daytrada med optioner kan vara en av de strategier som ger investeraren den lägsta kostnaden samtidigt som den ger handlaren en möjlighet att snabbt köpa och sälja sina optioner, i flera fall snabbare än vad det är möjligt att handla med till exempel aktier, obligationer eller fonder.

En av de stora fördelarna med optioner är att de kostar mycket mindre än att köpa den underliggande tillgången (såsom aktier) direkt. Så istället för att köpa eller sälja aktier kan handlaren helt enkelt köpa en option och kontrollera samma antal aktier för mycket mindre pengar.

En option är ett finansiellt derivat. Det är ett juridiskt avtal som ger köparen rätt att köpa eller sälja ett värdepapper (eller annan finansiell tillgång) till ett visst pris under en viss tidsperiod eller på ett visst datum (lösendagen). Säljaren har också en skyldighet att uppfylla transaktionen, vilket är att sälja eller köpa, om köparen väljer att utnyttja sin option innan förfallodagen.

Vad är ett optionskontrakt?

Ett optionsavtal ska ange följande:

  • Typ av option (köpoption eller säljoption)
  • Underliggande tillgång
  • Enheter som omfattas (till exempel antal aktier)
  • Lösenpris (Det pris till vilket optionen kan utnyttjas)
  • Lösendatum (Det datum som är det sista datumet optionen kan utnyttjas)


Många av de daytraders som handlar med terminskontrakt har också börjat handla med optioner eftersom dessa två instrument har stora likheter. De baseras till exempel ofta på samma underliggande tillgångar och påminner om varandra i sina avtalsstrukturer.

Det finns emellertid också skillnader, till exempel sättet som optioner handlas på skiljer sig väldigt mycket från det som terminer handlas på.

Det finns mycket större utbud av optioner, och reglerna för handel är också annorlunda. Optioner kan köpas på börsindex liksom på enskilda aktier. Alternativ kan handlas för sig, eller de kan köpas i kombination med terminskontrakt eller aktier, för att bilda en typ av försäkring på handeln, en strategi som kallas covered calls.

Optioner erbjuder investeraren en hävstång och förmågan att säkra och begränsa förlusterna. Utan ordentlig förståelse och korrekta handelsstrategier kan emellertid optioner klassas som riskfyllda investeringar, och detta rykte skrämmer ofta nya aktörer.

Trading med binära optioner är en typ av daytrading som det råder blandade åsikter om, under kontrollerade former är det dock en helt legit handelsform som till och med finns på NASDAQ. Idag finns det guider och varningslistor om du är intresserad av att hitta mäklare där det går att handla binära optioner med bra villkor.

Utmaningar för den som daytradar med optioner

Daytraders kommer att stöta på ett par problem vid användning av optioner, men inget av dem är oöverstigligt.

Prisrörelserna kan komma att dämpas på grund av tidsvärdet, en del av optionspremien, framförallt när det avser at-the-money optioner. Även om det inneboende värdet stiger i takt med den underliggande tillgången kan denna värdeökning begränsas något av förlusten av tidsvärdet. Förändringen av tidsvärdet under dagen är i allmänhet begränsat, i alla fall intill den sista veckan av optionens löptid.

Den så kallade spreaden, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen är oftare procentuellt större för optioner än vad den är för till exempel aktier. Detta beror framförallt på den lägre likviditeten på optionsmarknaden. Spreaden kan vara så pass hög att den kommer att begränsa vinsterna i en typisk daytrade.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!