Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Välj investeringssparkonto (ISK) när du ska investera på börsen

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Ett investeringssparkonto är en sparform som möjliggör för privatpersoner att enkelt investera i fonder, aktier och andra värdepapper. De aktier eller fonder som köps via kontot ägs av kontoinnehavaren själv och aktieinnehavet ger bland annat rösträtt vid bolagets årsstämma. ISK lanserades 2012 som ett enkelt alternativ för privatpersoner att placera pengar på börsen. Målsättningen har varit att stimulera sparandet i fonder och aktier för småsparare och på det här sättet ge dem del av de historiskt sätt stora avkastningar som aktiemarknaden har genererat.

Vill du lära dig mer om hur ett investeringssparkonto (ISK) fungerar så rekommenderar vi att du besöker Investeringssparkonto.se. Här finns all information samlad tillsammans med jämförelser och räkneexempel. Sidan drivs av Consilium Online AB som även driver andra kända finansrelaterade sajter så som Aktieskolan.se.

Flertalet olika banker, kreditbolag och finansiella institut erbjuder sparformen och att öppna kontot är oftast avgiftsfritt. Via kontot kan aktier, fonder och andra värdepapper enkelt köpas och säljas. Avgifter vid handel med aktier och andra värdepapper, så kallat courtage, tillkommer men courtagefri handel förekommer hos vissa institut. Om du investerar i fonder betalar du också fondavgifter kopplade till de specifika fonderna i innehavet.

Den stora fördelen med ISK jämfört med traditionella aktie- och fondkonton är att kontot är schablonbeskattat. Det här innebär att användare slipper deklarera de enskilda affärerna. Istället beskattas tillgångarna på kontot med ett schablonbelopp årligen, oavsett om värdet på kontots tillgångar ökat eller minskat. Schablonbeloppet är kopplat till statslåneräntan och ligger för närvarande på 0,375 % av kapitalunderlaget. Det här kan jämföras med att vinsten vid försäljning av aktier som ligger i en traditionell depå beskattas med 30%. Däremot beskattas ISK även om tillgångarna har haft en negativ utveckling under året. Oberoende av detta är ISK det skattemässigt mest förmånliga sättet att investera i aktier, fonder och värdepapper för privatpersoner.

Investeringssparkonton omfattas dessutom av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att staten ersätter pengar som flyttats över till ett ISK och inte investerats om institutet som handhar kontot går i konkurs. Insättningsgarantin gäller belopp upp till 950 000 kronor.

Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

Kapitalförsäkringar erbjuds av de flesta försäkringsbolag. En kapitalförsäkring är en annan typ av sparande i fonder och aktier som sker genom tecknandet av en försäkring hos ett försäkringsbolag. Vanligtvis betalar försäkringstagaren en specifik summa till försäkringen varje månad. Pengarna placeras sedan i fonder som försäkringstagaren själv väljer alternativt att försäkringsbolaget placerar pengarna i en blandning av värdepapper, fonder och aktier och sedan sköter förvaltningen. Försäkringstagaren äger i regel inte själv de värdepapper som köps via en kapitalförsäkring utan försäkringens värde följer värdet i de valda fonderna.

En KF belastas med både en avgift till försäkringsbolaget samt fondavgifter för de valda fonderna. En kapitalförsäkring kan därför ses som en relativt dyr sparform även om målsättningen är att fondernas avkastning på sikt ska överstiga avgifterna.

KF omfattas, likt ISK, av andra skatteregler än depåkonton. Skatten för en KF betalas årligen och beräknas på kontots värde vid början av året samt på de insättningar som gjorts under året. Skatten beräknas ut med en specifik formel som förenklat innebär att den minsta möjliga avkastningen som beskattas är 1,25 %. Detta belopp beskattas sedan med 30 %.

Kapitalförsäkringar omfattas ibland av garantier. Garantierna förutsätter vanligtvis att försäkringsbolaget fritt får placera pengarna i olika värdepapper, fastigheter et cetera. Garantin kan exempelvis vara att försäkringstagaren garanteras ett visst belopp av det inbetalade kapitalet, oberoende av utvecklingen på placeringarna. Garantierna är oftast kopplade till både inbetalningarnas belopp och försäkringens bindningstid. Bindningstiden för kapitalförsäkringar kan variera från några månader upp till många år. Vanligtvis är även antalet avgiftsfria uttag per år begränsat. Återbetalningen av det sparade kapitalet kan ske i form av en klumpsumma eller månatligen beroende på villkor och önskemål.

Vad är ett aktie- & fondkonto?

Ett aktie- och fondkonto kan öppnas av både privatpersoner och företag och erbjuds i de flesta banker och institut. Via kontot handlas aktier, fonder och andra värdepapper och tillgångar. När värdepapper säljs med vinst betalas 30 % skatt på vinsten, samtidigt kan eventuella förluster dras av. På fonderna betalas en årlig schablonskatt som uppgår till 0,12 % av fondandelarnas totala värde. Ägaren, ägarna eller företaget som handhar kontot behöver själv deklarera vinster och förluster till Skatteverket.

Vad är skillnaden?

ISK, KF och aktie- och fondkonton är tre olika sätt att spara och investera i aktier och fonder. Den stora skillnaden mellan de olika produkterna är beskattningsreglerna. Generellt är ett ISK det mest fördelaktiga alternativet beskattningsmässigt. Schablonbeskattningen är, trots en höjning 2018, betydligt mer fördelaktig än de andra alternativen, förutsatt att investeringarna går med en liten vinst. Om utvecklingen på innehavet är negativ är ett traditionellt aktiekonto bättre då förlusterna kan dras av. Privatpersoner behöver själva deklarera sina aktie- och fondförsäljningar när de sker via aktie- och fondkonton medan uppgifterna om innehav och värdeutveckling på ISK och KF skickas till Skatteverket av instituten.

En annan viktig skillnad är att aktie- och fondkonton kan samägas av flera olika personer och företag medan ISK och KF är knutna till en specifik privatperson. Kapitalförsäkringar erbjuder betydligt mindre flexibilitet än ISK och KF då de enbart erbjuder möjligheten att investera i fonder och investeringarna. De är bundna under längre tid och med specifika utbetalningsvillkor. ISK och aktie- och fondkonton erbjuder vanligtvis fria insättningar och uttag. En annan skillnad är att placeringarna i en KF helt kan överlåtas till försäkringsbolaget, något som inte är möjligt i de andra två typerna. I en KF kan även försäkringstagaren själv välja vem som får de placerade pengarna om försäkringstagaren dör - något som inte är möjligt i ISK eller aktie- och fondkonton. Där gäller den vanliga arvsordningen.

Ett ISK och aktie- och fondkonton innebär att köpta aktier och fonder ägs av kontoinnehavaren till skillnad från fonder och andra värdeslag som köps via en KF. Fonder som köps via en kapitalförsäkring ägs av försäkringsbolaget och inte av försäkringstagaren. Både ISK och aktiedepåer kan användas som säkerhet och belånas. Kontona kopplas då till ett kreditkonto och ger ett kreditutrymme som motsvarar värdepappersinnehavet. Det här är inte möjligt med en KF.

Majoriteten av svenska befolkningen bör använda investeringssparkonto

Ett eget sparande ger både trygghet och möjlighet till större investeringar i exempelvis bostad eller bil. Sparandet kan dessutom vara livsnödvändigt vid oförutsedda händelser i livet. Även för den som bara har råd att spara mindre summor kan pengarna växa sig större över tid. Speciellt när de investeras på ett sådant sätt att de växer. Att spara pengar på ett bankkonto har tidigare kunnat generera avkastning i form av ränta men med de senaste årens låga räntor har denna möjlighet försvunnit. För den som sparar med lång horisont har aktiemarknaden visat sig lukrativ. Exempelvis har Stockholmsbörsen gett en avkastning på cirka 12,2 procent i snitt under de senaste trettio åren, utdelningar inräknat. Det här innebär att aktier och fonder historiskt sett har genererat betydligt bättre avkastning än de flesta andra investeringsslag.

Ett investeringssparkonto är ett enkelt och tillgängligt sätt att spara i aktier och värdepapper. ISK är beskattnings- och avgiftsmässigt fördelaktigt för de allra flesta privatpersoner jämfört med andra möjliga konton och produkter på marknaden. Schablonbeskattningen innebär dessutom att kontot inte är förknippat med några svåra skatteregler.

Så här öppnar man ett investeringssparkonto

Om du vill öppna ett investeringssparkonto görs detta enkelt online via en bank eller annat finansiellt institut. Det är i regel lika enkelt som att öppna ett vanligt sparkonto på nätet. Vanligtvis krävs endast ett Bank-ID för att öppna ett ISK och så fort kontot är öppnat kan pengar föras över för handel. Hos de flesta institut går det att göra både enstaka överföringar och sätta upp månadsöverföringar som dras från exempelvis lönekontot.

Så här kan du sänka räntan på privatlån

Långivare bestämmer själva vilken ränta deras privatlån ska ha och därför kan det variera mycket vilken ränta du får. Den kan ligga på allt från 3 till 30 procent, men låntagare kan sänka räntan eller få ett lån med lägre räntekostnader. Så här går det till.

En sak som är värd att nämna är att det alltid är viktigt att du ser på den effektiva räntan innan du tar ett lån. Den effektiva räntan är alla kostnader för lånet, som räntekostnader, uppläggningsavgifter och andra kostnader som tillkommer. Genom att göra det får du en korrekt bild om vad lånet kommer att kosta dig. En del lån som har en mycket låg ränta kan ha andra kostnader som kanske inte är tydliga vid en första anblick.

Förbättra dina ekonomiska förutsättningar

Räntor på lån sätts i regel efter låntagarens ekonomiska förutsättningar. Har du bra ekonomi, inga betalningsanmärkningar och god kreditvärdighet brukar bankerna eller låneföretagen gå med på en lägre ränta. Har du många små krediter kan det därför vara en bra idé att betala av dem innan du ansöker om ett lån eftersom det kan förbättra ditt kreditbetyg. Ju mer lån, desto sämre kreditvärdighet.

Jämför lån för att hitta bäst ränta
Det finns ingen anledning att inte jämföra lån mellan flera olika långivare, för idag sänker många räntorna för att locka till sig kunder. Använd en jämförelsetjänst för att hitta marknadens billigaste privatlån, för lite snabba efterforskningar kan spara dig mycket pengar. Det är inte alltid säkert att den bank du brukar låna från har den bästa räntan på privatlån.

Baka ihop små lån till ett större
Om du har flera olika privatlån med olika räntor kan det sluta med att du betalar skyhöga räntekostnader varje månad. Det kan vara en bra idé att baka ihop alla små lån till ett större lån med lägre ränta och inte bara för att det kan bli billigare i längden. Att bara ha ett lån att betala av gör även ekonomin lättare att hantera. Prata med banker eller låneföretag för att diskutera möjligheterna att få ett hopbakslån.

Våga förhandla ner räntan
Var inte rädd för att förhandla ner räntan på lånet om du har möjlighet till det. För att förbereda dig inför förhandlingarna kan du jämföra liknande lån för att se vilket som har lägst ränta. Presentera sedan vad du har hittat till den bank du vill låna av. Det kan finnas en chans att banken är villiga att matcha den lägre räntan och det kan du vinna stort på. Är du redan kund hos banken och har god ekonomi har du bättre chanser vid förhandlingar.

Fintech fortsätter att utmana bankerna

Banksektorn fortsätter att gå igenom kriser och enligt ekonomiska experter ser inte framtiden för de traditionella bankerna ljus ut. En rapport som släpptes av den amerikanska konsultfirman McKinsey varnar för att många banker riskerar att bli en historisk detalj när fintech-bolag samt ny teknologi förändrar kunders förväntningar och beteenden.

I rapporten avfärdas de globala bankernas försök att öka effektiviteten, för samtidigt som fintech-bolagen spenderar över 70 procent av sin budget på utveckling spenderar de traditionella bankerna enbart 35 procent av sin budget på att utveckla sina tjänster. Kausik Rajgopal som är senior partner på McKinsey har uttalat sig om bankernas bristfällande åtgärder:

– Vi tror att vi ligger sent i den ekonomiska cykeln och bankerna behöver genomföra tuffa åtgärder nu (…) Sent i cykeln har ingen råd att vila på lagrarna.

McKinsey gör en liknande undersökning varje år. I rapporten 2019 anser konsultfirman att bankernas avkastning på eget kapital inte går i jämn takt med kostnadsökningarna. Enligt deras analys är mer än hälften av världens banker för svaga för att överleva en stundande lågkonjunktur. McKinsey uppmanar bankerna att utveckla sin teknik, lägga ut verksamheter samt att öka i storlek genom fusioner och förvärv för att överleva en kommande avmattning.

Förväntas tappa miljarder dollar i intäkter
Konsultbolaget Accenture har undersökt den globala marknaden för betalningar som är värd cirka 1500 miljarder dollar. Där ingår lösningar för utlandstransaktioner och kortbetalning. I undersökningen värderas marknaden växa till 2000 miljarder dollar 2025. Det är dock inte storbankerna som vinner på ökningen. Enligt Accentures undersökning kan upp till 280 miljarder dollar av intäkterna från betalningsverksamheter gå till de nya fintech-bolagen.

Svenska fintechbolag tar över i Sverige
Den globala bankkrisen är tydlig i Sverige där flera fintech-bolag utmanar storbankerna med smarta, digitala produkter. Ett exempel är Axo Finans, en skandinavisk låneförmedlare som låter konsumenter jämföra olika lån från flera olika fintechbolag. Lendify, Klarna och iZettle är tre andra svenska utmanare som har varit med på KPMG:s årliga lista över världens mest framgångsrika fintech-företag.

Thomas Zachariasson på avdelningen Bank & Försäkring på Salesforce säger följande om förändringen som utmanar bankerna:

– Folk i allmänhet har ett helt annat köpbeteende idag än för 20 år sedan. Mycket har gjorts i banksektorns digitaliseringsarbete, men med fokus på transaktion och mindre på relation. Bankkunderna har fått snabbare och enklare tillgång till sin bank, samtidigt som bankernas kostnader för kundservice har minskat. Men, kundernas förväntningar på bankerna ökar hela tiden. Vi använder våra mobiler för både nytta och nöje, vänjer oss snabbt vid nya och attraktiva lösningar samt väljer ofta bort något så snart något bättre erbjuds.

5 tips på hur du kan investera dina pengar

Varför bör man investera pengar och vad betyder egentligen ordet investera?

När man investerar pengar i ett projekt eller en affär så vill man alltid att ens pengar ska växa till sig, det vill säga att man går med vinst. Hur pengarna växer till sig varierar. Ibland kan det handla om att man får ränta på pengarna men också att de aktier man äger eller har andelar i ökar i värde. Att investera pengar kan verka svårt till en början, men ju mer van man blir desto bättre blir man också på att sondera marknaden och hitta bra projekt att investera i.

Genomför du en sökning i google på ”investera pengar” så hittar du en av nätets största investeringsguider på aktiebloggen Västkustinvesteraren.se. Bloggen drivs av Anton Gustafsson och ger dig inspiration på 34 olika sätt du kan investera dina pengar.

Här nedanför har vi listat de vanligaste tillvägagångssätten för dig som vill placera pengar. 

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett företag eller bolag som man förvärvar. Ju fler aktier man äger i ett visst företag, desto större chans har man att man går med vinst. Det kan dock vara riskabelt också eftersom man förlorar mer om ens aktier sjunker.

För att öka sina chanser att gå med vinst är det bra att köpa aktier i flera olika företag, allt för att sprida risken. Har man god insyn i ett företags ekonomi och dess historik är det väldigt bra i syfte att bedöma om aktien är värd att köpa eller inte. Precis som att man kan köpa aktien kan man sälja aktien. Ofta vet man inte vem som köper aktien, speciellt inte om man använder sig av tjänster såsom Nordnet eller Avanza.

För att bedriva affärer med aktier måste man enligt svensk lag vara 18 år gammal. Oftast gäller samma åldersgräns för om man vill köpa aktier av ett utlandsbaserat företag. 

Fonder

Fonder är en finansiell produkt som investerar i olika sorters värdepapper. Oftast handlar det om så kallade aktiefonder där fonden består av flera olika aktier eller räntefonder som består av räntebärande tillgångar. Till skillnad från aktier så är insynen i fonder mindre, man vet inte alltid vad fonden grundar sig på. Därför är det vettigt att köpa många olika fonder av olika typer för att sprida risken.

Det är fondförvaltaren eller fondbolaget som bestämmer vilka aktier som ska införskaffas. Därför får man en mindre överblick över vad fondägaren är intresserad av. Det kan i förlängningen vara tråkigt eftersom fondägaren kan ha andra ideal eller etiska riktlinjer än dig själv. Du kan till exempel själv välja att avstå från att handla aktier av ett bolag i Bolivia som driver kaffeplantager, men om du är delägare i en fond kan du inte göra mer än att sälja dina fondandelar om du inte vill bidra till kaffeplantagen. 

P2P-lån

P2P står för Peer-To-Peer vilket innebär att man bedriver låneaffärer med privatpersoner. Du kan till exempel avsätta en viss summa pengar i en lånefond mot en viss räntesats eller låna ut direkt. Det senare kan vara riskabelt om du inte noggrant undersöker personens kreditvärdighet och därmed möjlighet att betala tillbaka lånet.

Givetvis kan du också låna pengar själv, enligt samma system. P2P-lån är en förhållandevis ny metod att låna pengar på och ibland kan räntan vara mer förmånlig än vad storbankerna kan erbjuda. Samma insyn erbjuds inte dock som i ett traditionellt lån. Det kan kännas betungande att låna ut pengar för en chimär. Det är inte alltid lätt att avgöra om pengarna verkligen går det till fastställda syftet eller till något som du inte vill finansiera.

Crowdfunding är på sätt och vis en form av P2P-lån. Crowdfunding handlar om att man investerar pengar i husaffärer, stora byggprojekt eller annat som kan komma allmännyttan till glädje. Crowdfunding är ett säkert sätt att investera pengar på eftersom gäldenärerna ofta har en god renommé och en stor förmåga att slutligen betala tillbaka lånet. Nackdelen är att projekten ofta pågår över flera år, något som gör att du kan få vänta länge på att få tillbaka dina pengar och räntan du erhållit. 

Fastigheter

Det sista stycket under den förra rubriken återkopplar till fastigheter. När man investerar i fastigheter köper man ofta aktier i fastighetsbolag. Dessa pengar går till nybyggnationer eller underhåll av redan befintliga fastigheter. Det kan handla om hotell, bostadsrättsföreningar med mera. Ofta ingår mark i konceptet, det är vanligt numera att investera pengar i mark vars värde kan öka om exempelvis städer växer och behöver mer yta till bostäder, handelsområden och mycket mer.

Just crowdfunding är populärt bland fastigheter och mark. En annan sak som är bra med fastighetsaffärer är att du själv kan infinna dig vid platsen och se hur byggnationen fortskrider och vilka problem som uppstår. Det gör affären mer konkret eftersom du svårligen kan visualisera vad ett företag bestämmer på sina möten eller vad fondförvaltare tänker göra härnäst. 

Valutahandel

Valutahandel innebär att man växlar en valuta (exempelvis euro €) mot dollar $. Valutahandeln pågår dygnet runt finanscentrum mellan. Den här typen av handel har ökat de senaste åren, inte minst med tanke på explosionen av e-valuta såsom Bitcoin. Handeln görs för att en viss valuta vid en bestämd tidpunkt kommer vara antingen starkare eller svagare än en annan valuta. Det gör att många sparar på sig exempelvis dollar för att de tror att värdet kommer fortsätta öka under en viss period gentemot euron eller någon annan valuta.

Den här typen av handel är mer abstrakt än att köpa aktier och fonder, och den kan tyckas tråkig för vissa. På sätt och vis tillför man inte något i materiellt eller mänskligt värde genom valutahandel. Däremot kan såklart vinsten som genereras placeras i aktier eller fonder.

Den svenska spelmarknadens fortsatta utveckling

Finns det något tak för spelmarknaden? Det är en fråga som man kan ställa sig då nyhet efter nyhet om en marknad som växer explosionsartat rullas ut. Även om det då och då kommer notiser om att vissa kvartal inte har varit lika starka tycks trenden ändå vara fortsatt tillväxt.

Hur kommer den fortsatta utvecklingen på den svenska spelmarknaden att se ut? Det är en intressant fråga vars svar påverkas av flera faktorer.

Licenssystemet har fått en bra start

Det svenska licenssystemet fick sin start i januari 2019 men bolagen som då hade licensen hade givetvis sökt om den mycket tidigare. Sajter som Hajper casino fick redan sin licens i slutet av december 2018. Med det nya systemet fick Sveriges myndigheter mycket bättre kontroll över spelen. Dessutom fick man ju intäkterna via skatten på 18 % som tas från alla med licens som erbjuder spel till svenskar online.

När det har gått ett år efter införandet av de nya svenska reglerna för spel online kan vi konstatera att många upplever större trygghet då de spelar på nätet. Då det går att ordna med spelpaus för alla svenska sajter är det lättare att hantera ett spelberoende.

Viktiga punkter i det nya systemet är:

  • Bonus – Det blir bara en bonus per spelbolag numera. Den kan ges som en välkomstbonus. Reglerad bonus gör det mindre troligt att spelare dras in i ett beroende på grund av ständiga erbjudanden.
  • Sansad speltakt – Det går inte att köra spelomgångar efter varandra hur snabbt som helst. Det är också något som påverkar hur spelare uppfattar spelupplevelsen. Det blir svårare att överdriva med satsningarna.
  • Reklamen – Det är inte tillåtet med aggressiv reklam som syftar till att få folk att spela huvudlöst. Det går inte att utmåla spel som en säker källa till inkomst. Det här är också något som har bidragit till ett lugnare spelklimat online.

Spelar vi mer eller mindre?

Viktigt i sammanhanget är att se på utvecklingen av svenska spelares tid på online casinon. Om tanken med den nya reglerade svenska spelmarknaden var att det skulle bli mindre casinospelande så har man misslyckats.

Det tycks istället vara så att omsättningen på spelmarknaden bara ökar. Och det är särskilt spelen online som lockar. De som blir myndiga nu är mycket vana vid att använda sig av mobiler såväl som datorer för att surfa på nätet. Med god vana av betalningsmetoder via mobil och dator är det mycket enkelt att börja spela på ett casino som fungerar fint på varje enhet.

I dåliga tider spelar vi mer

Det är välkänt att spelbranschen inte påverkas negativt av att det blir dåliga tider. Många experter menar att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Om det blir svårare tider kan det innebära att fler spelar mer. Då kommer de svenslicensierade sajterna att få ännu större omsättning och växa ytterligare.

Nya former av casinospel

Men oavsett konjunktur kan vi se att det händer en hel del inom utvecklingen av spel. Speltillverkare har varit snabba med att anpassa sina produkter efter rådande omständigheter på den svenska marknaden.

Idag ser vi allt fler spel som har inbyggda bonuseffekter. Så även om vi inte längre kan få mer än en bonus på casinot kan vi se fram emot samma effekt i själva spelen. Det är än så länge fullt lagligt och något som får oss att uppleva det som att vi får ut mer av spelupplevelsen.

Casinospelen blir också alltmer interaktiva. Det ser vi särskilt i formatet livespel. Det här är inget nytt i sig. Men när livespelen först introducerades handlade det i första hand om klassiska casinospel som roulette och blackjack. Man lät en casinovärd leda spelet i direktsändning för att skapa mer kontakt med casinots medlemmar.

Idag kan vi se nya former av livespel som är innovativa. Det går att vara med på lotterispel såväl som på specialversioner av de klassiska spelen. En så enkel lek som att gissa på nummer som dras i direktsändning kan vara otroligt underhållande. Särskilt då det finns en värd som leder spelet framåt och kommunicerar med alla som är med på datorer och mobiltelefoner.

Det är högst troligt att vi kommer att få se fler koncept som lockar fler att spela under kommande månader och år. De klassiska verktygen med stora bonusar och aggressiv reklam är inte längre aktuella. Men det kommer nya metoder som kan ge precis samma effekt.

Reklamen för spel kritiseras

Just reklamen är fortfarande under stor kritik. Den anses vara för aggressiv och det vill svenska spelmyndigheten samt politiker inte ha. Tanken med den svenska regleringen är ju att den ska ge större trygghet. Då kan man inte ha reklam som lovar guld och gröna skogar.

Men spelföretagen behöver reklamen som ett sätt att hävda sig i den stenhårda konkurrensen. Här är den svenska regeringen ute på farlig is. Och det blir verkligen intressant att se om man kommer att följa spåret och till sist göra all reklam för spel på tv och i andra sammanhang olaglig.

Om reklamen plockas bort kommer det att få stora konsekvenser för de mindre spelbolagen som inte får samma chans att ta sig fram och synas som de som redan har en massa spelarkontakter.

Summering

Under det kommande året blir det alltså av största intresse att hålla ett öga på utvecklingen av nya spelinnovationer såväl som på relationen mellan lågkonjunktur och spelmarknad. Dessutom kan det få betydelse för spelmarknadens fortsatta utveckling om Sveriges regering bestämmer sig för att göra spelreklam olaglig.



Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!