Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Eyeonid, Proaktiv IT-skydd mot bedrägeri till börsen

 

EyeOnId
EyeOnId

Eyeonid, Proaktiv IT-skydd mot bedrägeri till börsen

Eyeonid Group AB är är verksamt inom IT-säkerhet. Bolaget skall bedriva, utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster.

Verksamhet grundades 2014 och har sedan start utvecklat en tekniskt avancerad plattform för proaktiva ID-skyddstjänster. Eyeonids tjänst bevakar och varnar kunder när deras digitala information så som inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer finns tillgängligt på Internet innan eventuell skada kan ske.

Affärsidé

Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för den privata eller ett företags digitala identitet, ett skydd som varnar när den bevakade informationen har hamnat i fel händer och innan det blir stora problem.

Verksamheten

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. För B2B finns möjligheter att anpassa specifika funktioner från plattformen efter kundens behov och önskemål samt frihetsgrader för att utveckla specifik funktionalitet då kundens typ av integrationsplattform kan variera. Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen av integration flexibel för partners och för integrering med andra typer av applikationer. För B2C tillhandahåller Eyeonid en kundportal med flertalet prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på hur många uppgifter som användaren önskar att skydda, debiteringscykel samt valuta. Det går att ändra prenumerationsmodell efter behov samt möjlighet att köpa tilläggsprodukter.

För att använda kundportalen registrerar sig den blivande användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, kreditkortsnummer och emailadress som exempelvis används vid inloggning och identifiering. Registrering och administration av tjänsten kan ske antingen via webben eller en mobilapplikation.

När kunden tecknat sig för tjänsten och registrerat sig, påbörjar systemet kontinuerlig sökning och bevakning av uppgifterna. Flödet genomförs av Eyeonid’s olika moduler där mängder av data bearbetas och processas. Om systemet hittar data som tillhör någon av Eyeonid’s kunder i forum där den inte bör finnas, uppstår en så kallad matchning. När matchningen har identifierats och kategoriserats kontaktas kunden enligt kundens valda sätt. Systemet genererar alltså en varning via exempelvis email och/eller SMS med rekommendationer på hur den specifika läckan bör hanteras av kunden.

Tjänsten lanseras kommersiellt hösten 2016.

Målgrupp

Eyeonids produkter och tjänster är skapade för en global marknad och addresserar ett globalt problem som tyvärr är under kraftig tillväxt. Bolaget har delat upp kunderna i tre kategorier; Samarbetspartner, Privatkund och Företagskund.

I första hand riktar sig Eyeonid mot olika samarbetspartners. Det handlar då om

a) företag som integrerar in Eyonids tjänst i sitt redan befintliga produktutbud
b) företag med större kunddatabaser som vill bredda sitt nuvarande erbjudande
c) företag som agerar återförsäljare av Eyeonids tjänst till befintliga kunder och nätverk.

Motiv till notering

Motiven för Eyeonids notering är att:

· Öka kännedom om bolaget och dess produkter.
· Skapa de finansiella resurser som krävs för att etablera Eyeonid internationellt.
· Möjliggöra aktierelaterade incitamentsprogram vilket förbättrar rekryteringsmöjligheterna.
· Möjliggöra att använda egna aktier vid eventuella förvärv.

Framtidsutsikter och strategier

Bolagets styrka ligger i kompetens inom teknisk utveckling, stort nätverk av potentiella kunder, starkt team med kompletterande erfarenheter samt erfarenhet av att starta upp och driva internationella bolag. Bolagets strategi är att bygga stor volymstock av betalande prenumeranter via samarbetspartners som samtidigt hjälper bolaget att snabbare nå en global expansion.

Finansiella och verksamhetsmål

Målet för Eyeonid är att vara det självklara valet för företag som vill integrera en proaktiv ID-Skyddstjänst. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet användare de närmaste två åren. Bolaget skall även ha nått tillfredsställande lönsamhet.

I det korta perspektivet är målet kommersiell lansering med samarbetspartners hösten 2016.

Bolagets mål inom de närmsta två åren är att:

· Lansera kommersiellt i minst fem länder
· Uppnå lönsamhet
· Etablera sig som en attraktiv arbetsplats
· Lansera ytterligare tjänster baserade på bolagets tekniska plattform
· Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land


Många onlinekonton är idag sammankopplade. Detta innebär att tjuven endast behöver komma åt ett av dina konton för att ta över din digitala identitet

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 9,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: 3 800 000 aktier
Pris per aktie: 2,50 kronor
Teckningstid: 16 juni 2016 – 30 juni
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har ansökt om att aktien skall tas upp till handel på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Emissions­garantier: Eyeonid har erhållit teckningsförbindelser om 4 miljoner kronor och garantiåtaganden om 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

Teckna dig på internet
med Bank-ID

Allt finns på internet, även det som inte borde finnas där

Idag lever vi i två världar, den analoga och den digitala. Dessa två börjar nu flyta ihop och det vi en gång ansåg var naturligt att göra i den analoga världen som att gå till banken och handla i butik sker nu via internet i den digitala världen.

Det som kan upplevas som säkert för dig som användare är i själva verket många gånger tillgängligt för den som utför kriminella handlingar i form av exempelvis 'hacking'. Samhället förändras och brottsligheten med den. Idag är id-stölder Nordens snabbast växande brottslighet och vi ser inga tecken på en minskning, snarare tvärt om.

Om oturen är framme och någon stjäl din plånbok vet du vad du ska göra i form av att spärra dina kreditkort, polisanmäla händelsen osv. Du vet när stölden inträffade och har ganska god koll på vad du blev av med. I den digitala världen fungerar det inte på samma sätt och framförallt är din plånbok oftast väldigt mycket större. Din digitala plånbok består bland annat av kreditkort, personnummer, passuppgifter, inloggningsuppgifter till banker, Facebook, Uber, LinkedIn, Snapchat, mailkonton, dagstidningar och allt som du någon gång i ditt liv har registrerat på internet. Listan utökas löpande och i takt med att 'Internet of Things' (digitalisering av saker som t ex bil, belysning och prylar i hemmet) kraftigt ökar, skapas nya utmaningar.

I den digitala världen sker löpande stölder av känslig information precis som i den analoga världen, med en väsentlig skillnad, i den analoga världen är du oftast medveten om när du har blivit bestulen. I den digitala världen kan det ta lång tid innan den eller de kriminella utnyttjar stölden av ett kreditkort eller inloggningsuppgifter och du upptäcker det oftast inte förrän skadan redan är skedd.

Hur kan du undvika att drabbas av det nya samhällsproblemet?

Bortser du liksom jag från kravet på oss själva som digital användare? Vi är många gånger bekväma och använder samma login och/eller lösenord för flera olika tjänster. Detta medför en stor säkerhetsrisk då det kan räcka med att dina login-uppgifter stjäls för en tjänst för att få tillgång till i princip hela din digitala identitet. Eyeonid är svaret på ett samhällsproblem och samtidigt en innovation bortom befintliga tjänster för id-kapning. Vi kan erbjuda något så unikt som ett förebyggande skydd, en möjlighet att slippa bekymmer i framtiden med privat information i fel händer.

Idag finns framförallt reaktiva erbjudanden på marknaden i form av försäkringar, bankernas garantier och rättsväsendet. Ingen av dessa förhindrar att du drabbas utan fokuserar på att ersätta de faktiska problemen när skadan väl är ett faktum. En kapad identitet blir i praktiken betydligt mer kostsamt än vad dagens försäkringar kan täcka. Eyeonid erbjuder istället en förebyggande tjänst för dig som inte vill drabbas. Istället för att lägga tid och pengar på att reda upp vad som har hänt, betalar du istället för att slippa att något ska hända. Eyeonid är ett stöldlarm för din identitet på internet, ett skydd som aktiveras och förvarnar dig så att du kan agera innan det är för sent.

Som VD för Eyeonid är min främsta uppgift att skapa värden för våra aktieägare. Detta ska ske genom att vi, Eyeonid, skapar marknadens bästa och mest innovativa plattform för ett proaktivt ID-Skydd. Ur vår plattform tar vi fram tjänster och lösningar på ett globalt problem för en global marknad. Våra tjänster skall bli en naturlig del av de befintliga ID-skydd som idag erbjuds, finnas integrerade mot företag som behandlar kreditkort och personuppgifter men framförallt en del av en lösning på något som håller på att bli ett samhällsproblem.

Välkommen som aktieägare i Eyeonid Group AB (publ) – Tillsammans skapar vi lösningar på ett globalt problem.


Daniel Söderberg
VD Eyeonid Group AB (publ)


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Eyeonid Group AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Kinesiskt lotteri fyller 170 år

Under maj publicerades en ny bok, "Direito do Jogo", i vilken det framgår att Macaus kinesiska lotteri, pacapio, fyller 170 år i år. Detta är bara en av alla de saker som framgår i den bok som skrivits av Jorge Godinho - en gästprofessor vid University of Macau, undervisning spel lag och bekämpning av penningtvätt lag - publicerade sin nya tredelade publikation.

Boken är skriven på portugisiska, en av Macaos två officiella språk, och tar itu med rättshistorien, juridiska begrepp och juridiska praxis i Asiens mest kända speljurisdiktion. Rättssystemet som är mer än fyra århundraden gammalt och härstammar från den av portugisiska administrationen. Faktum är att portugisiskan fortfarande används i utarbetandet av stadens stadgar.

Den första volymen är i huvudsak konceptuell. Det ger en tvärvetenskapliga grund av spelrätten – men även betydelsen av avtalsrätt - och gräver en hel del i historien om hasardspel, men även lotterier och vadslagning som är av stor betydelse för Macau. Det kommer en andra volym som ägnas åt en särskild analys av branschen och hasardspel, lotterier och vadslagning. Slutligen kommer det att finnas en tredje volym: straffrätt där författaren tittar på spelbrott, plus att förebygga och upptäcka penningtvätt inom spelindustrin. Den först boken är ganska akademisk, men författaren som är mer än halvfärdig med de två andra delarna lovar att de följande delarna kommer att vara anpassade till alla som har intressen in spelvärlden även om en viss övervikt läggs på juridiken i den sista volymen.

Tio års undervisning i tre volymer

Böckerna är resultatet av de mer än tio år som Jorge Godinho har undervisat i spelrättsliga frågor och hur de tillämpas i Macao. Han ger också bakgrunden till denna unika speljurisdiktion. Han tar bland annat upp den andra halvan av 180-talet där en av de mer populära spelrelaterade aktiviteter i Macau var vem som skulle den berömda svåra kejserliga undersökning som var nyckeln till att bli anställd som statstjänsteman i Kina under Qingdynastin. Satsningen på detta var känd som Wei Seng lotteriet. Han berättar också om den portugisiska guvernören Ferreira do Amaral som spelade en central i historien om spel i Macau. Han bemyndigade till exempel pacapio lotteriet 1846, och det började i januari 1847 så lotteriet kommer att bli 170 år gammalt nästa år.

Macaos regering turistkontoret beskriver pacapio som ett traditionellt spel introduceras i Macao i slutet av Qingdynastin när folk i Guangdong satsade på brevduvesporten. Detta ändras till ett spel som liknar en lycklig dra baserad på kinesiska kalligrafiska tecken. Idag används siffror i stället för text, och manuell röstning har ersatts av datorisering. Pacapiospel är fortfarande tillgängliga på vissa platser i Macau.

Spänningen med Fantan

Fantan lanserades av Guvernör Ferreira do Amaral, och är det första slumpspelet i Macau. I dag spelas det fortfarande i många av Macaus kasinon, men omsättningen är blygsam, cirka 8,5 MUSD under Q1 2016 enligt uppgifter från den lokala myndighet som under förkortningen DICJ övervakar Macaus spelindustri. På 1920- och 1930 –talet förekom det en hel del korrespondens mellan tjänstemän i Lissabon, Portugals huvudstad, och Macao vilket visade problemet med de spänningar som spelindustrin utsattes för redan då. Macao ville ha västerländska spel. Det ville ha roulette speciellt. Lissabon sade emellertid nej, Macau kunde spela Fantan. Detta höll på till och med 1962 när vi fick se STDM få en spelkoncession Sociedade de Turismo e Diversões de Macau SARL, som kontrolleras av Mr Ho och var föregångaren till SJM Holdings - hade ett monopol på kasinospel i Macau i 40 år fram till 2002. Det är fortfarande inte möjligt att spela kinesiskt lotteri online, men om Du letar efter internationella lotterier så finns det ett företag som har nått Viral succé världen över och EGR vinnare.

Proaktiv IT-skydd mot bedrägeri på väg till börsen

VD intervju med Daniel Söderberg, VD på emissionsaktuella Eyeonid.

Sveriges Radio rapporterade i maj 2016 att antalet kortbedrägerier i Sverige ökar lavinartat. Under årets tre första månader har polisen fått in 25 000 anmälningar, vilket är dubbelt så många som förra året.

Företaget EyeOnId är ett Svenskt företag som i flera år har utvecklat en unik tjänst inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter. Vi har intervjuat Daniel Söderberg, tillträdande VD, för att få en större inblick i tjänsten och framtiden.

---

Fråga: Kan du berätta om personerna bakom och bakgrunden till varför ni startade bolaget?


Svar: Grundarna och människorna som jobbar på Eyeonid har bred erfarenhet från internetsäkerhet. Vi har jobbat med allt från signalspaning och internetbaserade brottsutredningar till infiltration av brottsorgan och teknisk utveckling i såväl Sverige som utomlands. Genom åren har vi sett hur enorma mängder personlig information tillgängliggörs på Internet utan personers kännedom. Information som sedan används för att utsätta vanliga människor för olika brott, som till exempel kontokorts-bedrägerier. Något som den drabbade inte märker förrän det är försent. Och när det väl uppdagas är det obehagligt och det kostar mycket pengar att hantera. Ur denna insikt och kunskap växte affärsidén fram: att skapa ett proaktivt larm som ger bättre förutsättningar än vad som erbjuds på marknaden idag att varna när ens personliga och privata uppgifter finns tillgängliga på platser där de inte ska finnas.

Fråga: Er tjänst har väckt stort intresse hos stora internationella bolag. Hur ser ni på er roll på marknaden?


Svar: Under utvecklingen av plattformen och vår tjänst har vi varit i kontakt med potentiella samarbetspartners i både Norden och övriga världen för att få deras input. Responsen har varit väldigt positiv. Vi är tydliga med vad vi gör och inom vilket område vi verkar. Vår ambition är inte att bli någon form av försäkringsförmedlande bolag/distributör. På det viset konkurrerar vi inte med andra bolag på området som erbjuder någon form av ID-Skydd. Vi är snarare ett komplement till dessa genom att vår tjänst passar in i deras paketutbud och produktutbud. Vi kan tydligt se hur till exempel renodlade försäkringsbolag och banker numera erbjuder, eller är på gång att erbjuda, ID-Skydd som en produkt eller inkluderat i någon annan tjänst. Ställer man samtliga av dessa bolags erbjudanden bredvid varandra ser man att de är väldigt snarlika och få, om ens någon, erbjuder den del Eyeonid arbetar med. Vi ser oss först och främst som en samarbetspartner som förstärker etablerade aktörers erbjudande till sina kunder.


Fråga: Hur många kan egentligen drabbas av bedrägerier på nätet?


Svar: Potentiellt kan alla människor drabbas. Och man ska vara medveten om att många gånger kan till exempel inloggningsuppgifter blivit stulna långt före informationen når allmänheten. Ett bra sådant exempel skedde nyligen då Linkedin nu i maj 2016 gick ut och informerade att de blivit hackade och att förövarna hade kommit åt användarnamn och lösenord. Här handlade det om cirka 164 miljoner uppgifter, som blev hackade redan i juni 2012. I nuläget finns det inte någon lag som kräver att den som har blivit hackad eller bestulen på känslig information måste delge detta omgående. Det innebär att mörkertalet är väldigt stort.  

Fråga: Hur fungerar den tekniska lösningen i praktiken? Ni säger att det handlar om att tillhandahålla en ”automatisk varning” för kunden?


Svar: Eyeonid:s IT-plattform söker i realtid i olika databaser och nät efter uppgifter som användaren har registrerat och vill skydda. Sökningarna sker i både synliga och dolda nätverk som finns på internet. De så kallade ”dolda utrymmena” på Internet, Deep Web och Dark Web, beräknas vara 4000 till 5000 gånger större än det synliga nätet som den vanliga användaren känner till. Genom att analysera och jämföra omfattande mängder data i realtid från mängder av datapunkter världen över kan Eyeonid matcha de uppgifter kunden vill skydda med läckt eller stulen information tillgänglig på̊ nätet. Detta gör IT-plattformen hela tiden, varje dag, dygnet runt, året om.

Fråga: Vad händer efter att man har fått en varning?


Svar: När en matchning har identifierats, det vill säga när Eyeonid:s plattform har hittat uppgifter kunden vill skydda i fel forum, genererar systemet automatiskt en notifiering via E-post och/eller SMS. Varningsnotifikationen som skickas innehåller rekommendationer om hur den specifika läckan bör hanteras.

Fråga: Ni är ett svenskt bolag, men ni tänker verka globalt?

Svar: Ja, det är oundvikligt, ID kaparna ser inga landsgränser. Och även om behovet är enormt i Norden, är det ännu större i mindre it utvecklade länder. Varje dag kommer nya fall av intrång där inloggningsuppgifter, kreditkortsinformation och annat läcker. Och eftersom användarna kommer från hela världen blir också vår marknad global.


Fråga: Ni har annonserat en kommande listning på NGM börsen. Varför vill ni komma ut publikt?


Svar: Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. Det innebär en kvalitetsstämpel av bolaget då noteringen ställer höga krav på bolagets informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. Det bidrar även till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster.
Förutom det underlättar det för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden om det skulle behövas, det möjliggör att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, det möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram vilket förbättrar rekryteringsmöjligheterna.

Fråga: Finns det konkurrenter till era tjänster?


Svar: Ser man IT-säkerhet ur ett vidare perspektiv har vi naturligtvis fler konkurrenter. Alla företag som arbetar med IT säkerhet är en form av konkurrenter. Men de allra flesta vi känner till arbetar främst med reaktivt skydd. Det vill säga att hjälpa konsumenten att reducera skadan när den väl är skedd. Till exempel att hjälpa till med att spärra/byta kreditkort, bestrida betalningskrav och juridisk hjälp.


Det finns även företag som genom sms och mejl snabbt kan upplysa kunderna om att någon försöker utnyttja deras personuppgifter. Men när man får det meddelandet är bedrägeriet/köpet förmodligen redan gjort, tyvärr.

Skillnaden med vårt system och erbjudande är att vi varnar innan bedragaren har hunnit agera.

Fråga: Hur fungerar er säljorganisation? Hur bearbetar ni kunderna?

Svar: Svaret kanske kan låta nonchalant, men behovet på marknaden är så stort och intresset vi mött likaså. Vi har fler intressenter än vi hinner ta hand om för tillfället.

Varje samarbete kräver noggrann förberedelse och analyser, och det fuskar vi inte med.  Bolaget har redan idag, kontakt med personer och bolag som står redo att representera och presentera Eyeonid:s tjänster för sina nätverk i ett flertal länder och världsdelar. Vi jobbar intensivt med att utvärdera dem och se hur och på vilket sätt vi kan skapa ett samarbeta som alla är nöjda med.  Nästa steg är att bygga ut agent- och återförsäljarnätverket. För det fall något land/region/världsdel kräver fysisk närvaro i form av en ”Hub” kommer även detta vare ett alternativ.


Fråga: Hur har ni delat upp kunderna?


Svar: Vi har delat in kunderna i tre kategorier; Samarbetspartner, Privatkund och Företagskund. Primärt fokuserar vi på samarbetspartners då vi har funnit ett stort behov och intresse av vår tjänst till deras befintliga utbud.

Fråga: Hur mycket avser ni att växa?


Svar: Att växa i storlek i form av många anställda är inget självändamål. Vår affärsmodell, med en unik sökmotor på internet, ger oss möjligheten att växa kontrollerat och med mycket god lönsamhet – det ska vi ta vara på. Så svaret är att vi först och främst kommer att fokusera på att bygga lönsamhet. Tillväxttakten i form av storlek kommer att anpassas efter den.

Fråga: Hur skulle en eventuell Brexit påverka er?


Svar: Ur mitt perspektiv vore ett beslut av Storbritannien att gå ur EU olyckligt. Jag gillar samarbeten och tror att det är vägen fram. Men ironin i detta är att det vore bra för oss. Oroligheter, dåligt samarbete och turbulens på finansmarknaden skapar möjligheter för brottslingarna på nätet och då ökar behovet och betalningsviljan för våra tjänster drastiskt i hela Europa. Men som sagt, efterfrågan är stor nog redan nu, så låt oss hoppas på samarbete i Europa.

Fråga: Var befinner sig bolaget utvecklingsmässigt om två år?


Svar: Vårt mål är att vara ledande inom segmentet proaktivt IT skydd. Marknaden är gigantiskt och troligtvis finns vi representerade med kontor i andra delar av världen för att kunna serva våra kunder och se till att följa utvecklingen i varje enskild världsdel. IT-mognaden och utmaningarna ser ju väldigt olika ut i olika världsdelar.

Fråga: Vad är den största risken med att investera i EyeOnid?


Svar: Den största risken är att tjänsten inte tas emot väl av marknaden. Och den största utmaningen är att säkerställa att bolaget fortsätter hitta tillräckligt mycket och relevant data. Vilket i sin tur bygger på att ha rätt kompetens och rätt personal. Och det har vi just nu och vi känner oss trygga. Men i takt med att vi växer kommer vi behöva attrahera fler medarbetare med kompetens och speciell utbildning och talang. Kort sagt; vi har kunderna, men det kan bli svårt att rekrytera rätt team. Här vill jag tillägga att vi kommer att lägga mycket energi på att säkerställa att vi hittar och anställer rätt team.

Fråga: Varför skall man välja att investera i EyeOnId?


Svar: En investering i Eyeonid-aktier innebär en investering i en ny typ av ID-skydd, som bevisligen har en stor efterfrågan, stor potential och en gigantisk marknad. Idag sker det ID-kapningar över hela världen, dagligen, med förödande konsekvenser. Eyeonid möter hotet både på den privata och professionella marknaden. En investering i Eyeonid innebär dessutom att man gör en samhällsinsats i kampen mot IT-brott, samtidigt som det finns stora möjligheter för värdetillväxt i aktien.

Cefour, stabil verksamhet med intressant option

Cefours ursprungliga affärsområde är produktion och försäljning av vin i engångsglas gjorda i plast. Till följd av likviditetsproblem tvingades bolaget emellertid ansöka om företagsrekonstruktion under 2014. Med hjälp av en ny ledning har bolaget framgångsrikt tagit sig igenom rekonstruktionen och via ett förvärv stabiliserat verksamheten. Under februrari 2016 förvärvades L.O. Smith Holdings för 14,8 miljoner kronor. Några månader senare såldes varumärket L.O. Smith (grundare av Absolut Rent Brännvin, föregångare till Absolut Vodka) till The Absolut Company för 1 miljon euro. Försäljningen av varumärket påverkade den förvärvade verksamheten endast marginellt, och kvar finns en årlig omsättning på över 60 miljoner kronor. Verksamheten består bland annat av egna spritsorter (t.ex. Hallonlacks), Blomgrens (serie för matlagnings-produkter till storkök) och legotillverkning åt flera sprittillverkare (bland annat Svedka).

Via förvärvet tillfördes Cefour även en stor industrifastighet. I förhållande till Cefours nuvarande värdering har denna fastighet ett betydande dolt värde. Gissningsvis kan fastigheten vara värd någonstans mellan 20 och 30 miljoner kronor. Fastigheten har idag en vakansgrad kring 30%. Denna siffra bör kunna sänkas relativt enkelt, och diskussion pågår för närvarande med existerande hyresgäst om utökad verksamhet. Den intressanta optionen i Cefour är nu det ursprungliga affärsområdet – vin i engångsförpackning. Flera viktiga kundavtal har tecknats under det senaste året, och marknaden klassas av hög tillväxt och höga värderingar.

Beskrivning av verksamheten


Cefours ursprungliga verksamhet är försäljning och distribution av vin samt andra drycker som tappats i drickfärdiga engångsglas av splitterfri, återvinningsbar plast. Bolagets produkt förenklar konsumtionen av vin i lägen då flaskor och bägare i glas blir en belastning. Målet är att inte sänka kvaliteten på dryckesupplevelsen, vilket vanligtvis sker då man dricker ur traditionella plastglas.


Fokus ligger på förfyllda glas med olika sorters vin men bolaget har produktionsmöjligheter för färdigfyllda glas med andra sorters icke-kolsyrad dryck. Cefour har som intern regel att alla nya produkter ska kunna produceras i den befintliga anläggningen. Under 2015 genomförde bolaget en serie framgångsrika produktionstester gällande möjligheten att fylla Cefours förpackningar med annan dryck än vin. Andra möjliga drycker är exempelvis juice, vatten, blandade drinkar och sprit. För närvarande produktutvecklas cocktails för bolagets bägare.


 
Cefour har sedan 2010 producerat i egen regi vid bolagets anläggning i Åhus, Skåne. Denna produktionsanläggning har kapacitet en bra bit över dagens, och det beräknas dessutom inte krävas några större investeringar för att utöka produktionskapaciteten. Anläggningen har kapacitet för produktion av både egna produkter och private labels (externa varumärken). Bolaget säljer och marknadsför efter produktion sina egna varumärken. Primära kunder för Cefours produkt är arenor, större konserthus, catering- och eventbolag, och festivaler, såväl i Sverige som internationellt. Prefilled-konceptet är på vissa marknader även lämpat för dagligvaruhandeln.


Via partner säljs Cefours produkter exempelvis på Wembley Arena i London samt på Bråvallafestivalen. Wembley Arena ligger i närheten av fotbollsstadion Wembley Stadium och har en kapacitet på drygt 12 000 besökare. Cefour tecknade även avtal med Camp Sweden inför fotbolls-EM 2016 i Frankrike. Camp Sweden är ett initiativ av fotbollsentusiaster, och målet är att stötta landslaget i fotboll såväl på bortaplan som på hemmaplan. En central uppgift är att underlätta samling av svenska supportrar före och under landskamper. Under fotbolls-EM i år kommer detta evenemang att hållas i Agay, Frankrike. Supporterevenemanget som kallas Camp Riviera kommer vi avtalet att ha Cefours serveringslösning Selected by Glass för samtlig vinförsäljning. Ordervolymen för detta uppdrag är 12 000 glas. Camp Sweden gav följande kommentar till avtalet:


”Vi valde Cefours förfyllda vinglas för att vi vet att de kommer passa perfekt vid vårt fotbollsevenemang utanför Nice i sommar. På vårt festivalområde skall många människor umgås och trivas på en liten yta. Detta gör att vi måste ställa höga krav på både effektivitet och säkerhet. Genom Cefour’s Selected by Glass™ fick vi bägge delar. Att sedan vinet är av hög kvalitet ser vi som en bonus av en redan god affär.”
 

En av Cefours produkter på Systembolaget


Reser sig ur askan

Under 2015 klev en ny styrelse in i bolaget, och sedan dess har en ny strategi implementerats.Vid årsskiftet 2015/2016 avslutade Cefour den företagsrekonstruktion som hade inletts ett år tidigare. Bolagets blev under våren skuldfritt då lån konverterades till skulder genom en riktad kvittningsemission. Under vintern flyttades Cefour åter till handel på Aktietorgets ordinarie lista efter nästan två år på observationslistan. Detta var därmed en stor milstolpe, och oerhört viktigt för bolagets framtida utveckling.


L.O. Smith Holdings

I februari 2016 förvärvade Cefour 100% av L.O. Smith Holdings AB, som producerar och förpackar alkoholhaltiga drycker och flytande livsmedel till såväl konsument- som företagsmarknad. Med förvärvet tillfördes Cefour cirka 60 miljoner kronor i omsättning på årsbasis, en produktionsanläggning i Götene, en stabil kundbas, en bred produktportfölj samt en större fastighet. Utöver den egna verksamheten i fastigheten finns även externa hyresgäster. Vid affären värderades hela L.O. Smith Holdings till 14,75 miljoner kronor. Köpeskillingen utgick till 50% kontant och 50% via nyemitterade aktier i Cefour. Via förvärvet av L.O. Smith Holding har Cefour potential att nå goda stordriftsfördelar inom exempelvis försäljning, lager och produktion.


L.O. Smith Holdings äger 90,001% av verksamhetsbolaget L.O. Smith där produktionsverksamheten ligger. Verksamheten består bland annat av tappning av Svedka Vodka, något som görs på uppdrag av Constellation Brands. Constellation Brands är noterade på New York-börsen, och äger 9,999% av aktierna i L.O. Smith. L.O. Smith producerar även flera egna starkspritssorter och så kallade shots-likörer såsom HallonLacks. Bolaget producerar även sås- och matlagningsviner under varumärket Blomberg, samt olivoljor och vinäger.
I maj såldes varumärket L.O. Smith till The Absolut Company/Pernod Richard, tillverkaren av Absolut Vodka, för 1 miljon euro. Efter en analys av verksamheten beslutades att detta var det mest strategiska beslutet. L.O. Smith var den entreprenör som skapade Absolut Rent Brännvin 1879, föregångaren till Absolut Vodka som produceras och tillverkas i Åhus i Skåne.

Transaktionen låter därmed The Absolut Company återföra sina rötter till sfären. Inom affärens villkor kommer Cefour senast 30 september 2016 att byta de företagsnamn som innehåller namnet L.O. Smith. Produkterna som bär namnet har rätt till s.k "samlevnad" (dvs att både Cefour och Absolut får använda namnet L.O. Smith på sina produkter) fram till 30 juni 2017. Därefter måste Cefours produkter sluta med användningen av namnet L.O. Smith. Cefour har idag ett fåtal produkter som marknadsförs till konsument under varumärket L.O. Smith, och deras totala försäljning motsvarade endast omkring 5 procent av koncernens totala försäljning under 2015. Via affären tillförs Cefour en kapitalinjektion som kommer att möjliggöra en snabbare expansion inom Cefours ordinarie verksamhetsområde. Dessutom har Cefour nu skapat en relation med The Absolut Company, vilket kan komma att gynna bolaget i framtiden.
I L.O. Smith Holding finns även ett dolt värde i form av en industrifastighet. Fastigheten kontrolleras via det helägda dotterbolaget Götene Västerby 1:263 AB. Fastigheten innefattar 36 381 m2 industrimark samt industrilokaler på 11 750 m2. Dessa lokaler har även en extern hyresgäst. Denna fastighet bör ha ett betydande värde. I den nya koncernens balansräkning finns byggnader och mark bokförda till ett värde på 16,2 miljoner kronor. Potentiellt sett har fastigheten ett högre värde än så. Hyresgästen i lokalen är E-logistik, och ett samtal har inletts kring utökning av deras andel av fastighetens lokalyta, samtidigt som L.O. Smith-koncernens användning av fastigheten effektiviseras.

Marknadsbeskrivning

Marknad, vin i engångsförpackning


Cefour har fyra stora kundgrupper inom segmentet vin i engångsförpackning: arenor & konserthus, festivaler, catering- & eventbolag och detaljhandeln. För större arenor (såväl sport- som musikarenor) och konserthus är tjänste- och produktförsäljning en viktig inkomstkälla. Emellertid finns det ofta tidsmässiga begränsningar för när drycker och mat kan distribueras/säljas, exempelvis i matchpauser. För att maximera intäkterna från kringtjänster gäller det därmed att effektivisera serveringsledet med innovativa lösningar. Färdigfyllda engångsvinglas som till väldigt låg grad gör avkall på dryckesupplevelsen är just en sådan lösning. Jämfört med vanlig vinservering går det snabbare, tar mindre plats, och kräver mindre plock/städning. Många arenor och konserthallar är dessutom begränsade i sin användning av äkta glas med hänsyn till skaderisken. Detta försvårar serveringen av vin utan en produkt som Cefours.


En annan central kundgrupp för Cefours produkter är festivaler. Här är tidsaspekten i serveringen inte lika väsentlig. Ett större problem är disk- och avfallshantering. För festivaler (till ännu högre grad än arenor) gäller ofta restriktioner vad gäller bestick och glas i material som potentiellt sett kan skada besökare. Dessutom är festivaler generellt sett begränsade i sin diskkapacitet, vilket innebär att servering av vin i naturligt glas försvåras. Vin i engångsförpackningar i plast öppnar därför i stort sett för helt nya möjligheter.


Catering- och eventbolag behöver lösningar likt Cefours vid uppdrag där glas-, spill- samt diskproblematik uppstår. Marknaden mot catering & eventbolag är betydande, men är mer fragmenterad än ovanstående kundgrupper. Evenemangen är i regel mindre än vid arenor och festivaler, men antalet kunder är istället högre.

Detaljhandel är ännu ingen stor verksamhetsgren för Cefour, framförallt beroende på att spritförsäljning är så pass reglerad på bolagets hemmamarknad Sverige. Detsamma gäller flertalet länder i Europa, men på sikt ser Cefour stor möjlighet att växa inom detaljhandeln.

Konkurrenter

Det finns ett flertal konkurrenter till Cefour, exempelvis Copa di Vino, StackWine, Zips, Wine Innovations och Singlz. Skillnaden mellan dessa aktörers produkt och Cefours är bland annat hårdheten i använd plast. Cefour använder en mjukare plast som är lättare att återvinna och dessutom inte skapar vassa skärvor om glaset krossas. Detta är i många fall en mycket viktig konkurrensfördel, exempelvis på festivaler.


Cefour verkar på en marknad som kallas ”187-ml”-marknaden, vilken består av aktörer som tillverkar så kallade kvartsflaskor. En av de mer framgångsrika konkurrenterna är Copa Di Vino, som bland annat synts på det populära tv-programmet Shark Tank (amerikansk motsvarighet till Draknästet). Grundaren bakom Copa Di Vino väckte en del ilska bland investerarna som syns i programmet eftersom han vägrade ingå licensieringsavtal med större vinproducenter (i kontrast till att enbart ha sitt eget vin i behållarna). Även konkurrenten Zipz har deltagit i Shark Tank och lyckades då säkra den största investeringen i programmets historia – 2,5 miljoner USD för 10% av bolaget. Zipz hade valt investerarnas föredragna strategi, nämligen att låta bägaren vara bolagets primära produkt och inte vinet.

Investeringscase

Ny ledning vänder verksamheten


Cefour har en något krisartad historik, men en ny ledning har på kort tid vänt verksamheten och skapat förtroende för bolaget. När den nya styrelsen klev in i det då krisdrabbade Cefour i juni 2015 hade bolaget få stabila kundrelationer samt en serie missnöjda kunder då tidigare ledning lovat hållbarheter på vinet som inte kunde hållas på grund av produktionsfel. Bolaget var skuldsatt och på gränsen till konkurs. På mindre än ett år har bolaget tagits till skuldfritt läge, tecknat flertalet viktiga nya kontrakt och via förvärv ligger koncernens omsättning nu på närmare 70 miljoner kronor på årsbasis. Bolaget har tillförts flera ledande kunder bland annat Svedka (numer största vodkavarumärket i USA), Spendrups och Heavy Water. Förvärvet av L.O. Smith Holdings tycks inte kunna klassas som annat än ett genidrag av den nya ledningen, och man kan nästan börja tvivla på att det inte finns något sådant som en gratislunch. Bolaget förvärvades för 14,8 miljoner kronor, och några månader senare säljs ett av de förvärvade varumärkena för 9 miljoner kronor utan att bolagets verksamhet påverkas nämnvärt. Vi anser att den nya ledningen bevisat sin duglighet på flertalet plan samt att den indikerade värderingen på Cefours engångsförpackningssegment ser lockande ut med tanke på peer valuations.
Goda tillväxtmöjligheter i flera riktningar


2014 omsatte Copa Di Vino 14 miljoner USD, eller vid dagens växelkurs cirka 115 miljoner kronor. Det ska sägas att Copa Di Vino precis som Cefour är ett väldigt ungt bolag. Branschen som helhet är överlag väldigt ung, vilket innebär att marknadstillväxten är hög. För att använda något överdrivna termer kan man säga att engångsförpackningar för vin som inte gör avkall på dryckesupplevelsen är för vinbranschen vad aluminiumburken var för öl. De goda tillväxtmöjligheterna har bidragit till höga värderingar inom branschen. Cefours konkurrent Zipz värderades vid investeringen i Shark Tank till 25 miljoner USD eller till omkring 200 miljoner kronor i dagens växelkurs. Innan investeringen hade Zipz inte omsatt mer än 650 000 USD. Zipz har utvecklat en särskild förpackning som förlänger vinets hållbarhet, men som nämnt tidigare har Cefour exempelvis en fördel vad gäller hårdheten i plasten. Ett tecken på Cefours starka position är avtalet med Camp Sweden inför årets EM i Frankrike. Ordern är relativt stor, men det största värdet i ordern kan vara Camp Sweden som referenskund.


Cefour har dessutom tillväxtmöjligheter inom flertalet segment utanför vin på engångsförpackning. Via förvärvet av L.O. Smith Holdings tillfördes en produkt som Hallonlacks.

Denna säljer fortfarande bra, och i nuläget utvärderas en expansion inom verksamhetsgrenen egna spritsorter. Genom förvärvet av L.O. Smith Holdings har Cefour även tillförts en stor bredd i sitt produktionsutbud vilket höjer stabiliteten. Koncernen tillverkar nu allt från engångsglas till flaskor i storlekarna 5 cl till 175 cl, bag-in-box och dunk.


Justerat för nettoskuld värderas Cefour i nuläget till ca 70 miljoner kronor. I och med att L.O. Smith Holdings nyligen förvärvats, och omsättningen inom segmentet vin på engångsförpackning fortfarande är relativt lågt, är det lättaste sättet att ge en indikation på bolagets korrekta värdering en separat värdering av bolagets delar. The Absolut Companys förvärv av varumärket L.O. Smith var framförallt en strategisk affär ur bland annat marknadsföringssyfte, och påverkar inte Cefours verksamhet nämnvärt. Som syns ovan har L.O. Smiths verksamhet haft problem med marginalerna under 2014-2015, men detta beror framförallt på att bolaget hanterat inköp och försäljning å kunds vägnar i ett av fyllningsuppdragen, varvid både omsättning och kostnader ökat i jämförelse med tidigare år.

Som referenssiffra för värdering av L.O. Smith Holdings finns köpeskillingen som Cefour betalade vid förvärvet, 14,8 miljoner kronor. Förhoppningsvis kommer Cefour via synergieffekter och nysatsningar att kunna försvara en sådan värdering även exklusive den stora industrifastighet som kontrolleras via holdingbolaget. Framförallt eftersom lokalen i nuläget endast har en vakansgrad på 30%. Vår uppskattning är att lokalen mycket väl kan vara värd 25-30 miljoner kronor. Antingen kan bolaget försöka realisera detta värde genom en försäljning, vilket skulle ge Cefour välbehövt expansionskapital samt tydliggöra koncernens totala värde. I annat fall bör Cefour kunna spara kostnader genom att flytta sin Åhus-produktion till den nyförvärvade fastigheten.


Baserat på ovanstående uppskattningar skulle resterande del av Cefour skulle därmed i nuläget värderas till 25-30 miljoner kronor. Med tanke på hur högt konkurrenter till Cefour nyligen värderats, exempelvis de 25 miljoner USD som Zipz värderades till 2014 (då med omsättning ungefär i nivå med Cefours nuvarande inom engångsbägarsegmentet), känns denna värdering inte utmanande. Cefour har dessutom attraktiva expansionsmöjligheter inom andra dryckeskategorier så som färdigblandade drinkar, juicer, vatten och sprit. En utökning av produktlinjen skulle ske utan nya förpackningslösnigar, vilket innebär en besparing i utvecklingskostnaderna.  


Även värdet på L.O. Smith bör kunna stiga avsevärt, särskilt med tanke på att Cefour planerar en fortsatt förvärvs- och konsolideringsprocess. Synergier från sådana förvärv kommer att uppstå snabbt i och med att Cefours produktion nu inte går på full grad. Synergierna kommer framförallt att uppstå inom lågmarginalverksamheten, exempelvis legotillverkning. En annan typ av uppsida finns inom koncernens egna varumärken, framförallt Hallonlacks. Förmodligen kan försäljningen stärkas genom en modernisering av varumärket (vilket kommer att behöva genomföras vilket som eftersom loggan innehåller L.O. Smith). Sammantaget anser vi att Cefour omvandlats till en betydligt mer stabil koncern, och att bolaget har en hög uppsida inom både nya och ursprungliga affärsområden.

Three Gates, nästa heta spelutvecklare

Three Gates
Three Gates

Three Gates, nästa heta spelutvecklare

VARFÖR INVESTERA I THREE GATES AB?

En global växande marknad

Med ett totalt marknadsvärde uppskattat till över 91 miljarder US dollar 2015, är spelmarknaden en av de allra största underhållningsindustrierna. Betydande tillväxt, främst driven av de växande marknaderna för mobilspel, beräknas öka det totala marknadsvärdet till mer än 113 miljarder US dollar 2018.

Den svenska spelindustrin är välmående, med en aggregerad omsättning som ökade 800 % mellan 2012 och 2014 och en årlig omsättning som närmar sig 1 miljard euro. Det totala värdet av svenska spelutvecklare, inklusive förvärv, var över 2,75 miljarder euro 2014.

Internationellt starkt nätverk

Genom ett brett och starkt nätverk kan Bolaget leverera en portfölj av högkvalitativa spelprodukter för internationell distribution. Bolaget har även möjlighet att snabbt komma ut på den bredare marknaden och via rätt kanaler genom sitt nätverk. Detta skapar konkurrensfördelar gentemot andra utvecklare.

Resurseffektiv organisation

Bolaget har en smal organisation, som främst består av senior teknisk personal och preferensen är att köpa in ytterligare tjänster vid behov och förlita sig på projektanställd personal för att upprätthålla flexibilitet och kostnadskontroll.

Stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin

På basis av mer än 30 års förenad industrierfarenhet och lanseringen av hundratals spel, har grundaren och VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen en gedigen erfarenhet och förståelse för spelindustrin.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: Cirka 12 Mkr
Pre-money värdering: Cirka 35 Mkr
Antal aktier i emissionen: 342 860 aktier
Pris per aktie:   35,00 kronor
Teckningstid:   7 – 21 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Efter nyemissionen planerar Bolaget för notering vid svensk MTF-lista
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig på internet med Bank-ID

Teckna dig via BankID

Stark affärsmodell

Three Gates använder en tvåfaldig affärsmodell. Med en starkare finansiell position får Bolaget möjlighet att egenfinansiera utvecklingen av spel för att maximera intäktsströmmar och uppsida. Samtidigt kommer delar av portföljen även fortsättningsvis att utvecklas i partnerskap med förläggare som täcker delar av eller hela utvecklingskostnaden, men minskar uppsidan.


Bounty Hunter Jackpot är ett casual shooting arkadspel med cowboy-tema. Spelet inkluderar gambling genom bSpot:s gambling-system. Planerad utgivning; 2017.

Genom att kombinera de två modellerna kommer Three Gates att kunna uppnå stabila intäktsströmmar och hantera utvecklingsrisken, samt upprätthålla en signifikant uppsida i produktportföljen.

Spelportfölj med stor global potential

Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under utveckling, med fokus på tre typer av spel med stor global potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader och integration med flera distributionsplattformar


8 to Glory är det officiella tjurridningsspelet från PBR (Professional Bull Riders) som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Planerad utgivning; tredje kvartalet 2016.
 
Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten. Planerad utgivning; fjärde kvartalet 2016.

Framtidsutsikter

Under mina år i spelbranschen har jag upplevt många intressanta situationer, och efter att ha varit med och 3D-skannat ryttare och tjurar vid Pro Bull Riders tjurridningsevent Helldorado Days i Las Vegas i mitten på maj, så kan jag lägga till ytterligare en spännande upplevelse i erfarenhetsbanken. USA är den viktigaste marknaden för spel – en marknad där vårt bolag har en mycket intressant position med flera spännande produkter på gång tillsammans med våra amerikanska partners.

Three Gates utvecklar tillsammans med Rarity Investments, Pro Bull Riders (PBR) och NFL-stjärnan Jared Allen ett tjurridningsspel med PBR:s välkända varumärke för lansering under hösten 2016. Projektet öppnar dörren för en starkare relation till Rarity, ett amerikanskt investmentbolag med investeringar och goda kontakter i amerikanska idrottsklubbar, samt PBR med moderbolaget IMG, med stor potential för flera spännande projekt för Three Gates. IMG är en ledande aktör inom sport, event och talent management, som äger rättigheterna till en mängd attraktiva sportarrangemang som exempelvis PGA Golf, UEFA France 2016, Kentucky Derby och Wimbledon.

Samarbetet kommer även att hjälpa lanseringen av vårt kommande spel Mainstream Fishing, som kommer att korsvis marknadsföras med PBR-spelet innan den planerade utgivningen under fjärde kvartalet 2016.

Dessutom har vi ett spännande samarbete med gambling-plattformen bSpot, den enda aktören med etablerade licenser för online gambling som sträcker sig över flera delstater på den strängt reglerade amerikanska spelmarknaden och täcker ca 40 % av möjliga spelare.

Tillsammans utvecklar vi två produkter där den första ska lanseras redan i slutet av 2016. Utöver detta är vi mycket entusiastiska inför möjligheterna inom sociala kasinospel, dvs. spel som liknar traditionella gambling och bettingspel men där spelaren inte spelar om riktiga pengar. Marknaden för dessa är enorm i USA, där 3-5 av de 20 mest nedladdade spelen numera är sociala kasinospel. Vi utvecklar en plattform för sportsbetting utan riktiga pengar, som lätt kan anpassas för spel på så väl traditionell sport som e-sport och fantasysport.

Vi på Three Gates har under de senaste fem åren samlat på oss värdefull erfarenhet och utvecklat en effektiv och flexibel utvecklingsprocess för spel. Vi har etablerat samarbeten med starka och spännande samarbetspartners och befinner oss nu i ett mycket intressant läge för att flytta fram vår position inom den snabbväxande och attraktiva spelbranschen.

Bolaget har en tydlig strategi för att hantera utvecklingsrisk och samtidigt maximera genomslaget för våra produkter genom attraktiva samarbeten.

Våra partners har den nödvändiga kapaciteten att marknadsföra produkterna och ger oss möjlighet att dra nytta av starka varumärken.

Studion har under de senaste två åren fokuserat på att utveckla unika spelteknologier och system, samtidigt som vi har byggt upp ett första klassens utvecklingsteam, med kapacitet att utveckla produkter av hög kvalitet. Resultatet är en spännande produktportfölj med attraktiva spel och en plan för regelbunden utgivning tillsammans med etablerade förläggare och distributörer med global räckvidd.

Med ökade resurser ser vi goda möjligheter att bygga upp stabila intäktsströmmar och skapa betydande aktieägarvärden.

Med produkter planerade för utgivning i närtid inom flera populära genrer, som inkluderar så väl rena underhållningsspel som sociala kasinospel och online gambling, ser vi ljust på framtiden. Nu är det dags att ta Bolaget ytterligare ett steg och tillsammans ska vi skapa Sveriges nästa internationella spelsuccé.

Välkommen att följa oss!

VD Don Geyer
Don Geyer
Verkställande Direktör och grundare
Three Gates AB

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer med alltifrån en handfull till hundratals personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med partners som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing, GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I och Svenska Spel.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med ThreeGates AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!