Axier.se

För bättre aktieaffärer

Micropos


Micropos – om prostatan själv får välja

  • Prostatacancer vanligare än bröstcancer
  • Antalet prostatacancerfall spås öka till 18,000 årligen inom 20 år
  • RayPilot® erbjuder färre biverkningar och snabbare behandling

Sammanfattning

Vad har Andrew Lloyd Webber gemensamt med Bert Karlsson, Kjell-Olof Feldt, Sean Connery och Norman Schwarzkopf? Jo samtliga dessa män har drabbats av en av de allra vanligaste cancerformerna – prostatacancer. Sjukdomen är faktiskt vanligare än bröstcancer, något som få människor känner till. Enbart i Sverige drabbas 10,000 män av denna sjukdom – varje år.

Micropos har utvecklat ett helt nytt system för att behandla denna sjukdom, och på sikt är det också tänkt att denna skall kunna användas till att behandla såväl bröst- som coloncancer. Från och med i slutet av året kommer de allra första behandlingarna att äga rum på Sahlgrenska Sjukhuset och Karolinska institutet, något som kommer att sätta fokus på behandlingsmetoden. Redan nästa år räknar bolagets ledning med att kunna kommunicera för aktiemarknaden att Micropos gått från ett forskningsbolag till ett kommersiellt företag med försäljning.

I skrivande stund har bolaget inlett en nyemission med syfte att säkerställa marknadsinsatser och som ett sätt att bredda ägandet i bolaget.

Aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget där den första handelsdag beräknas bli den 21 december 2009. Baserat på hur andra cancerrelaterade företag utvecklats och på den teknik som Micropos utvecklat anser Axier att det är en intressant men riskfylld aktie. Vi rekommenderar emellertid teckning av aktien.

 

Antal aktier

12 505 760

Notering

Aktietorget

Styrelseordförande

Bert Ringblom

Största ägare (%)

Bo Lennernäs med bolag (14,5 procent)

Webb

http://www.micropos.se

Market Cap

84,4 Mkr

Axiers rekommendation

Teckna

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

 

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

 

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

 

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

 

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

 

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

 

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

 

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

 

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

 

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!