Axier.se

För bättre aktieaffärer

BCS


BCS – molntjänster tar dig till högre höjder

 

Om bolaget

Styrelseordförande

Mikael Carlsson

VD

Hans Orre

Antal Aktier

21 574 000

Market CAP

12,9 MSEK

Senaste aktiekurs

0,6 SEK

Lista

Aktietorget

Webbplats

www.bcs.se

 

  • Ø Växer snabbt genom nya förvärv                                          
  • Ø Snabbt växande marknad
  • Ø Har ett samarbete med Aggregate Fund V
  • Ø Synergieffekter att vänta från förvärven
  • Ø Prognostiserad omsättning på 15 MSEK under de kommande tolv månaderna

 

 

 

Sammanfattning

Business Control Systems utvecklar ett analysverktyg för företag och genom olika programvaror och utbildningar hjälper verktygen kunderna att prognostisera ekonomisk data och räkna ut värdet på företaget.  BCS har senaste tiden förvärvat ett flertal bolag inom allt från redovisning till inkasso. Bolaget kommer att erbjuda ett affärssystem som täcker det mesta som en mindre och mellanstor företagare behöver i sin vardag.

Marknaden är i det molntjänstbaserade tidevarvet och i kombination med att större bolag börjar tappa kunder till mindre aktörer då flexibilitet idag är viktigare än tidigare. Idag räcker det inte med att stora bolag visar upp referenskunder från en specifik bransch. Kunderna efterfrågar en branschanpassad produkt vilket har gjort att mindre aktörer har haft betydligt lättare att etablera sig idag än för tio år sedan.

BCS är därmed en spännande aktör med ett spännande produktutbud positionerat på en marknad som är under en förändring som är gynnsam för bolaget. Bolaget är sedan den 25:e mars på Aktietorget.

BCS har för avsikt att under den kommande tiden att förvärva ytterligare företag och på så sätt växa genom uppköp. Därför kommer de tidigare prognoserna inte att stämma då den prognostiserade omsättningen för de kommande åren överstiger den prognos bolaget hade för 2013.Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd                

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice               

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 

 

 

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!