Axier.se

För bättre aktieaffärer

Beowulf Mining


Presentation Raw Materials Group Conferance november  2010>>

 

Beowulf Mining – Hej hå, hej hå, vi till gruvan gå…

Ø    Analysresultat från Kallak North väntas inom kort

Ø    Påbörjar provborrning i Kallak South

Ø    Planerar borrningar i Ruoutevare

Ø    Utvecklar Ballekfyndigheten tillsammans med australiensiska Energy Ventures

Sammanfattning

För ett och ett halvt år sedan uppmärksammade Axier läsarna på ett litet prospekteringsföretag, Beowulf Mining, med ett tiotal undersökningstillstånd uppe i norra Sverige. Sedan dess har ledning och styrelse i detta företag gjort allt rätt.

Sedan järnåldern har järnmalmen varit en av Sverige viktigaste naturresurser och Beowulf Minings styrelse anser att så fortfarande är fallet, att deras järnmalmsfyndigheter är så pass betydande att Sverige kan komma att vara på väg in i en ny järnålder. Sedan 1500-talet har export av järnstänger, varit en av Sveriges dominerande handelsvaror, även om dess betydelse fallit sedan dess till följd av den globala industrialiseringen.

Historiskt sett har den svenska järnmalmsindustrin utvecklats med hjälp av utländska intressen, bland annat från Belgien, Tyskland, Österrike och England. Nu är det åter dags för britterna att blicka mot de svenska skogarna, Beowulf Mining prospekterar och utvecklar ett antal fyndigheter i norra Sverige. De råvaror som bolaget valt att fokusera på är basmetallerna järnmalm och koppar, men har även inmutningar avseende guld och i viss mån också uran. Bland de noterade svenska företagen är det främst guldletande företag som är noterade, men ledningen för Beowulf Mining anser storleken på fyndigheterna är så pass omfattande att järnmalmen kan komma att visa sig vara en veritabel guldgruva i sig. Axier anser att det finns fog för dessa påståenden särskilt som det en skriande efterfrågan efter långsiktiga och stabila samarbetspartner som klarar av att leverera det som behövs för att klara av den ökade urbaniseringen i Kina, men också i Indien.

Antal aktier

159,796,689

Notering

Parallellnoterad på AIM, London och på Aktietorget

VD

Clive Sinclair-Poulton

Största ägare (%)

Sunvest Corporation med närstående, 13,73 %

Webb

http://www.beowulfmining.net

Market Cap

519 Mkr

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

 

 

Ansvarsbegränsning
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.
Disclaimer
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.
Intressekonflikter
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

annonsering via banners och utskick
sponsorbevakning, sponsorbevakningen är en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se
prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys
RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.
Axier Equities lämnar inte investeringsråd
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.
Källor
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!