Axier.se

För bättre aktieaffärer

SI Holding


Uppdragsanalys   2011-01-31

SIVERS IMA – Tidigt ute på ny tillväxtmarknad

SIVERS IMA genomför i nuläget en nyemission för att i slutet på februari noteras på NGM MTF. Värderingen pre-money är ca 24,9 MSEK, och 33,9 MSEK efter fulltecknad genomförd nyemission. SIVERS IMA har en lång historia med sitt ursprung i Sivers Lab AB grundat 1951. Idag säljer bolaget produkter inom kategorierna radarsensorer, signalkällor och millimetervågsprodukter.

De senaste åren har denna verksamhet haft en omsättning på 20-25 MSEK, men det är inte i huvudsak i traditionella affärsområden som potentialen i bolaget ligger. För några år sedan öppnades de högre frekvenserna i kommunikationsnätet upp för allmän kommunikation, från att ha varit reserverade för militären. SIVERS IMA har under ett antal år levererat högfrekvenskommunikationsprodukter till bland annat den amerikanska militären och har därför ett försprång mot många andra på denna nya marknad.

SIVERS IMA har dessutom utvecklat en patentsökt konstruktion av dessa komponenter som i sin tur tillåter maskintillverkning av dessa, vilket har sänkt produktionskostnaden med uppemot 80% gentemot traditionell tillverkning. I nuläget är SIVERS IMA i stort sett en av de få som har en liknande teknologi i världen.

Det kapital som bolaget nu tar in via en nyemission har därför inte i huvudsyfte att finansiera produktutveckling, utan istället att ta vara på den unika situation som uppstått. Telekommarknaden är en marknad i behov av konstant prispress och SIVERS IMA har nu möjligheten att tidigt komma in och bli en ledande aktör på marknaden för högfrekvensprodukter. Det kan bli en svår väg, men om SIVERS IMA lyckas kommer bolagets vinster inom några år att överstiga dagens börsvärde.

 

Antal aktier

9 692 089

Notering

NGM MTF

Styrelseordförande

Christer Stoij

Största ägare (%)

Nutwell Investments AS (23 procent)

Webb

http://www.siversima.com/

Market Cap

33,9 Mkr (after-money)

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

 

 

Ansvarsbegränsning
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.
 
Disclaimer
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.
 
Intressekonflikter
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.
Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:
 
v  Annonsering via banners och utskick
v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se
v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys
v  RåvaruJournalen
 
Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.
 
Axier Equities lämnar inte investeringsråd
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.
 
Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.
 
Källor
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.
 
Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.
 
Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.
 
Important notice
The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.
 
The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
 
The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
 
The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

 

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!