Axier.se

För bättre aktieaffärer

SolTech Energy Sweden AB


 
Sol Tech

Investera i framtidens Energikälla!

SolTech Energy verkar på en mycket expansiv marknad inom området solenergi. Genom nya strategiska samarbeten når Bolaget en snabbare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Målet är att bygga upp ett större företag inom energisektorn moget för en introduktion på Stockholmsbörsen. Som ett led i detta mål, ingår en notering av Bolagets aktier på First North eller motsvarande aktielista under 2012. Inom 5 år skall Bolaget ha uppnått en omsättning på 300 miljoner kronor med en stabil och uthållig tillväxt och lönsamhet.

Syftet med nyemissionen är att förstärka balansräkningen och öka rörelsekapitalet samt frigöra medel för marknadsföring och framtida förvärv.

Verksamhet
SolTech Energy Sweden AB (publ) bildades 2006 men har sitt ursprung i KTH forskaren Peter Kjaerboe och innovatören Arne Mobergs mångåriga forskning (1999) och patenterade uppfinning, Ljusabsorbatorn. Verksamheten bedrivs även i det helägda dotterbolaget SolTech Energy Mediterraneo S.L.

Genom att täcka hela eller del av taket med takpannor i glas i stället för tegel eller betong utnyttjas solens energi för att värma upp huset samt generera varmvatten och el samtidigt som kunden får ett nytt tak. En lösning lika enkel som genial! Lösningen lämpar sig väl både för nybyggnad och eftermontage på alla typer av byggnader och kan kombineras med alla i dag kända värmesystem.

Genom att kombinera SolTechs prisbelönta pannor i glas (årets materialnyhet 2010) med den senaste tekniken för solceller, skapas både värme och elektricitet som t.ex. kan användas för att driva en värmepump!

Erbjudandet i sammandrag:


Emissionsbelopp :
19,95 Mkr

Pris per aktie:
0,70 kr

Antal emitterade aktier:
28, 500, 000

Teckningstid:
10 oktober - 14 november, 2011

Mer information:


Handel i aktien: SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Alternativa aktiehandeln sedan i mars månad 2010

Teckna aktier här PDF
SolTech Energy prospekt PDF

 

 

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!