Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Brexit kan driva brittiska bolag till Nasdaq i Stockholm

Brexit kan driva brittiska bolag till Nasdaq i Stockholm

Som vanligt hittar Du en dagsfärsk analys på OMX-indexet längre ned i detta nyhetsbrev

Brexit kan driva brittiska bolag till Nasdaq i Stockholm

Brexit kan driva brittiska bolag till Nasdaq i Stockholm

Enligt en artikel som publicerades av nyhetsbyrån Bloomberg kan Brexit kan driva brittiska bolag till Nasdaq i Stockholm. Nyhetsbyrån förväntar sig att under 2018 kan mellan tio och femton procent av alla de bolag som listas vara icke-nordiska företag. Det är osäkerheten kring vad Brexit kommer att medföra som driver denna utveckling då det får fler företag än någonsin tidigare att söka sig till Nasdaq.

15 procent av alla listningar och IPOs

Nasdaq Nordic räknar nu mer att 15 procent av alla IPOs, börsintroduktioner och listningar under 2018 kommer att vara sådana som görs av icke-nordiska företag. Det är emellertid inte endast brittiska företag som visat intresse, det finns företag från Irland, Israel, Malta och Tyskland som har besökt Nasdaq. Den osäkerhet som Brexit medför gynnar den nordiska finansmarknaden eftersom börsen hatar allt vad osäkerhet heter.

Fler och fler företag som tidigare var på väg att lista sina aktier på AIM, London Stock Exchange motsvarighet till First North, söker nu andra alternativ. Flera av dessa företag har visat intresse för att deras aktie skall tas upp till handel i Stockholm. Tillsammans med London har Nasdaq Stockholm under flera år varit en de mest topprankade aktiemarknaderna för IPOs. Under det andra kvartalet 2017 var Stockholm den mest aktiva marknaden med 34 IPOs. Under samma tid listades 24 bolag på Londonbörsen.

Londonbörsen har inte velat kommentera antalet bolag som överväger att byta marknadsplats. Det skall emellertid hållas i åtanke att utöver AIM i London så driver Londonbörsen även en AIM-lista i Italien. Denna kan komma att fungera som ett alternativ för de företag som vill lämna Storbrittaniens börser innan Brexit. Tillsammans svarade Londonsbörsens AIM-listor i London och Italien för 57 procent av det kapital som drogs in i olika IPOs under det första halvåret 2017. Läs resten av artikeln här

 


Den enkla vägen hitta världens bästa aktier

av Marcus Hernhag

storpocket, Svenska, 2017

214 kr

köp
DEN ENKLA VÄGEN HITTA VÄRLDENS BÄSTA AKTIER

Marcus Hernhags tredje aktiebok handlar om en av världens mest beprövade och mest lyckosamma strategier – värdeaktier. Många av världens mest kända mästerplacerare har något gemensamt. De flesta har tjänat stora pengar på att satsa på värdeaktier.
Warren Buffett är en av dem.

De har lyckats hitta framstående bolag som skapar mest värde för sina aktieägare. Långt innan det avspeglas i aktiekurserna. Vi kan kalla dem världens bästa aktier.
Vem vill inte hitta placeringarna som skapar mest värde i ditt sparande? Marcus Hernhag guidar dig bland de gamla mästarnas metoder. Vilka håller än och vilka har passerat bäst före-datum? Dessutom visar Hernhag hur du enkelt bygger en långsiktig
vinnarporfölj av värdeaktier.

Swedbank tog chansen

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/9-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Swedbank 218,70

Swedbank har en längre tid fört en lugn tillvaro men med positiva förtecken. Torsdagen betydde ett utbrott uppåt med 219 kronor som högsta notering under dagen. Signalen ger oss omgående 229 kronor som motstånd. Vi kan konstatera att 234 kronor är toppnotering från den 20 februari i år och får ingå i ett motståndsintervall med värdena 229-234 kronor. Nu ska vi inte ha för brottom med att räkna hem en uppgång utan den får ta sin tid med de rekyler som ingår i processen. 

 

Power and Tower, unik teknologi inom fiberteknik infrastruktur

Power & Tower
Power & Tower

En unik teknologi inom fiberteknik och infrastrukturella metoder

Unik teknologi inom fiberteknik och infrastrukturella metoder

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolagen Power and Tower LLC, Southern Engineering & Construction Corp och Kerr Electrical Repair, Inc. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Southern Engineering & Construction Corp. SE. Samtliga dotterbolag är verksamma i den amerikanska delstaten Florida men är registrerade i Delaware USA. Power & Towers huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

SECC är ett företag som grundades 2002, är verksamt med unik teknologi inom fiberteknik och infrastrukturella metoder, s k horisontalborrning. Tekniken kan komma att revolutionera fibermarknaden på samma sätt som frackning har påverkar marknaden för oljeborrningar.

Planerar för marknadsnotering under 2017

Power & Tower Holding AB (publ) planerar för en marknadsnotering under hösten 2017 och erbjuder I samband med detta investerare att förvärva aktier i bolaget. Bolaget har under sommaren beslutat att genomföra ett omvänt förvärv med Southern Engineering & Construction Corp (SECC) i Florida innebärande att den rörelsen blir ett helägt dotterbolag till Power & Tower och kommer också att vara den rörelsedrivande verksamheten.

Det kapital som nu tas in kommer uteslutande att användas till expansion av den redan befintliga verksamheten samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission. Det är styrelsens avsikt att under hösten göra en spridningsemission i syfte att bredda ägandet så att styrelsen kan ansöka om att uppta aktierna i Power & Tower Holding AB (publ) till handel på en lämplig MTF-lista. Möten har redan hållits med två av dessa, även om ingen formell ansökan om upptagande till handel har lämnats in.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 4,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 500 000 aktier
Pre money värdering: 36,2 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Lägsta teckningspost: 1 500 aktier
Tecknigstid: 25 augusti – 15 september 2017
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
teckna bankid

Framtidsutsikter

I juli 2017 förvärvade Power & Tower Holding AB (P&TH) entreprenadföretaget Southern Engineering & Construction Corp. (SECC). SECC grundades 2002 för att betjäna telekommunikationsindustrin och är ett fullserviceföretag som utför ett brett utbud av tjänster inom fiberläggning, planering, projektering till fiberläggning. På byggnadssidans tjänster ingår styrd borrning, öppen grävning, antennplacering, fiberoptisk installation, fibersvetsning och testning.

För närvarande är SECC aktivt i sydöstra USA, med en plan för expansion både i USA och till Europa. Det finns ett stort behov av en utökad infrastruktur med fiberoptiska kablar i USA och detta skapar ett utrymme för SECC att växa under många år framöver. Med en gedigen erfarenhet från telekomindustrin och som tidigare VD för ett av Tele2:s dotterbolag är jag övertygad att vi kan skapa ett växande värde för våra aktieägare. Vi har en sedan 15 år tillbaka väl etablerad verksamhet i USA, med ett växande behov av ytterligare utbyggnad av fibernätet.

Fördel – Horisontalborra istället för att gräva

SECC använder en unik teknologi för att borra horisontellt istället för att gräva diken. Detta eliminerar stora delar av behovet av att gräva upp gator och andra anläggningar till höga kostnader. Tekniken gör att produktionen går snabbare till en lägre kostnad. Behovet för asfaltering och avstängning av gator och vägar bortfaller. Teknologin är synnerligen intressant även för den europeiska marknaden då den medför stora kostnadsfördelar. SECC har även en fördel framför sina konkurrenter genom att tillhandahålla inbyggda nyckelfärdiga funktioner som innefattar planering, teknik och tillstånd. Detta gör det möjligt för SECC att vara en del av projekt i tidiga skeden med avancerad förhandsinformation om de flesta projekt som planeras av sina kunder.

Expansionsmöjligheter

Det krävs en omfattande utbyggnad av fibernäten eftersom vi blir allt mer beroende av att kunna sända och ta emot stora mängder data via internet. Dessutom måste mobilmasterna kopplas ihop genom ett finmaskigt fibernät för att det mobila bredbandet ska försörjas med tillräcklig kapacitet. SECC har mycket goda tillväxtmöjligheter via befintliga kundstock i alla befolkningstäta områden i Florida, som Orlando, Tampa och Jacksonville. Dessa projekt omfattar utbyggnaden av befintlig infrastruktur, både grävd fiber och trådlöst samt tjänster till slutanvändarna. Vi ser goda möjligheter att med SECC:s unika teknologi för horisontell borrning inte bara kunna expandera i USA utan även betydande ta marknadsandelar i Sverige och övriga Europa.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Power & Tower Holding AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Ericsson blivande guldkorn

Så här går börsen i dag 20170922 Gratis teknisk analys ETF OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20170915

Så här går börsen i dag 20170922 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/9-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170922 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170922. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 upp 5,3 procent

(C 1 596,31 H 1 597,56 L 1 585,38)

OMX S30 fortsatte sin positiva utveckling efter vändningen vid 1 518 den 29 augusti. Rörelsefaktorn var 39 punkter nere vid 1 518, vilket ger oss 78-79 punkter om vi dubblar det värdet. Vi har med andra ord ett motstånd vid 1 518+79 pktr, vilket ger oss motstånd vid 1 597.

Det var därför helt logiskt att index stannade upp vid denna nivå under torsdagen. Nivån ska ses som ett delmål i en fortsatt uppgång till området kring 1 606. Det är kring denna nivå det hela sedan ska avgöras. Håller detta motstånd får vi inrikta oss på en ny nedgång. Skulle index i stället bryta 1 606-nivån och skapa en stängningskurs över denna nivå är en fortsatt uppgång bekräftad. I detta ryms en viss tvekan strax över 1 600-nivån utan att ett genombrott av 1 606-nivån sker.

Vi ser små reaktioner på upptrappningen i Spanien och Katalonien. Detta ser ut att vara börja på den turbulens som vi kan förvänta oss på flera håll i Europa under 2018. Olustigt att se hur Madrid skickar in militär och polis för att stoppa omröstningen den 1 oktober.

MA 100-kurvan ligger vid 1 600-1 602 i dag och det ökar sannolikheten för att vi får minste en tillfällig tvekan på den nivån. Utvecklingen kan lätt eskalera man agerar med denna kraft. ECB är i stort sett enda köparen av spanska obligationer, vilket än så länge får räntemarknaden av står från en reaktion på det som händer.

OMX-index igen. Vi vet ju att 1 603 och 1 604 utgjorde lågpunkter den 18 maj respektive 30 juni. Dessa lågpunkter bidrar till att skapa det ovan relaterade motståndet kring dessa värden.

Uppgången har nu pågått under 23 dagar och gett en uppgång på 5,3 procent, vilket ger oss anledning att inom kort räkna med en tvekan innan det hela sedan bestämd inför fortsättningen i oktober.

Tidsmässigt är det nu 2,5 år, 30 månader 130 veckor eller 916 dagar nu från toppen 1 719 den 19 mars 2015. Då 2015 var denna topp en del i den toppformation som skapades under våren 2015 och sedan lede till nedgång in mot februari 2016. Denna rytm bör kunna visa sig i först hand i form av en mindre reaktion. Vi behöver även ha in 20-månadersrytmen från den 11 februari 2016 för att få det hela att bygga upp en något större spänning i marknaden. Denna senare rytm ska ge oss effekt kring den 11 oktober i år.

Ser vi till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de stigande och så länge de har positiva förtecken finns det anledning att sikta högre.

MA 200-kurvan är stigande och har nu haft en positiv lutning de senaste 12 månaderna. För att kunna bryta denna kurva till fallande krävs att index faller under 1 500 de närmaste 5-7 veckorna. Just nu ser det inte troligt ut, vilket förstärker den positiva bilden ännu ett tag.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,3 och 81,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 44,3 och 31,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 90,5 stigande

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Sex viktiga rytmer

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året.

9 månader – 22 september – 22 december 2016

12 månader – 22 september – 22 september 2016

15 månader – 23 september – 23 juni 2016

6 månader – 29 september – 29 mars 2016

3 månader – 30 september – 30 juni 2017

18 månader – 6 oktober – 6 april 2016

 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 29 september, 15 oktober, 30 oktober

 

Rörelsefaktorn

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-412596
HangSeng-229.327881
OMX Stockholm 300.71597
S&P 500-7.22501
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!