Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Dow Jones säger väldigt litet om börsens utveckling

Dow Jones säger väldigt litet om börsens utvecklingSom vanligt hittar Du en dagsfärsk analys på OMX-indexet längre ned i detta nyhetsbrev

Dow Jones säger väldigt litet om börsens utveckling

Dow Jones Industrial Average är ett prisviktat index som består av 30 blue chip företag i USA, utvalt av en kommitté. 'Dow' är uppkallad efter Charles Dow, en Wall Street Journal redaktör och grundare av Dow Jones & Co. 'Jones' är faktiskt uppkallad efter en av Dows affärskontakter, Edward Jones (någonsin hört det namnet?). Indexet lanserades första gången 1896, vilket gör det till en av de längsta löpande indexen på aktiemarknaden som vi har. Dow Jones säger världigt litet om börsens utveckling, men det är intressant av många anledningar.

Aktiemarknadshistoria är fascinerande för vissa människor. Men med tanke på indexets historia, band till media och välbekant status i investerarnas sinnen är det lätt att se varför det har varit framstående. Men det finns fortfarande ett antal brister att överväga.

Låt oss bryta ned den beskrivning som lades fram tidigare - 'ett prisviktat index bestående av aktierna i 30 blue chip företag i USA'

Aktier med högre kurser har större vikt

Läs resten av artikeln här

Pensionsboken: den enkla vägen till bättre pension

av Fredrik Lanner

häftad, Svenska, 2017

214 kr

köp

Så får Du mer som pensionär

Det svenska pensionssystemet är i grunden bra, men pensionerna är ofta för snålt tilltagna. Hur du klokast förbättrar dina inkomster på ålderns höst kan du läsa i nya Pensionsboken – den enkla vägen till en bättre pension.

Allt fler svenskar oroar sig över att pensionen inte ska räcka till. Sanningen är att många blir obehagligt överraskade av de låga beloppen, när de öppnar sina orange pensionskuvert eller gör en egen prognos över sina pensioner.
Även bland de politiker, som skapat pensionssystemet, hörs bekymrade röster om pensionens storlek. Senast i den kören hördes nyligen förre statsministern Göran Persson, som ansåg beloppen vara för låga.

– Bästa sättet att få en bättre tillvaro som pensionär är att förstå hur systemet fungerar. Och det är inte alls så svårt som banker, försäkringsbolag och många andra försöker ge sken av. Mest för att ta hand om delar av ditt pensionssparande, i många fall till onödigt höga avgifter, förklarar pensionsrådgivaren Fredrik Lanner, författare till Pensionsboken.

– Blunda inte för den obehagliga sanningen. Se över dina pensioner. Helst så tidigt som möjligt. Med ett genomtänkt eget sparande har du alla möjligheter att förbättra ditt liv som pensionär.

Pensionsboken är utgiven av Sterners Förlag.

Intrum gav positiva signaler

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 8/12-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Intrum Justitia 318,80

Intrum lyfte med kraft under torsdagen efter positiva besked från bolaget. 322 kronor blev dagens högsta notering. Detta öppnar för en fortsättning uppåt med ett test av rekordet vid 350 kronor. Ett genombrott kan  inte uteslutas men vi ser först hur marknaden hanterar 350-nivån. 

Ripasso, klimatsmart el genom förnyelsebara källor

Ripasso

Ripasso, klimatsmart el genom förnyelsebara källor

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem säkrades samma år en licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent.

2013 togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol och dylikt.

2017 lanserades PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning med vår stirlingteknologi som möjliggör förbränning av restgas inom industrin. PWR BLOK medför samma klimateffekt som 100 % förnyelsebar produktion till 17 öre / kWh och ger ett betydande bidrag till mindre CO2-utsläpp.

Parabol

Framtidsutsikter

Ripasso Energy är på väg in i nästa fas i den spännande resa vi inledde 2008. Något förenklat skulle man kanske kunna uttrycka det som att bolagets huvudfokus från start tills idag har varit forskning, och utveckling. Att anpassa stirlingteknologin för att kunna erbjuda marknaden en stirlingmotor som kan tillhandahålla hållbart producerad elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt.

I den period som ligger framför oss kommer fokus i betydligt högre utsträckning ligga på försäljning och produktion. Innan jag går närmare in på detta kan det dock vara på sin plats att titta på vad vi hittills har åstadkommit.

När vi startade 2008 var ambitionen att utveckla stirlingsteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Att utnyttja denna för kommersiellt bruk där vårt fokus från start låg på att utvinna solenergi. Vi var tidigt framgångsrika i det utvecklingsarbetet. 2012 slog vår stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Idag har vi världens bästa stirlingmotor med största uteffekt och en oöverträffad effektivitet från motorn för både sol och gas.

Vi har även jobbat intensivt med att anpassa motorn för volymtillverkning i samarbete med vår produktionspartner Sibbhultsverken. Vi erbjuder marknaden en effektiv motor med låga underhållskostnader. Vi står väl rustade för en produktion där styckkostnaden per motor kommer att sjunka snabbt vid serieproduktion.

För att möta solenergins akilleshäl har vi också jobbat hårt med utveckling av hybridteknik. 2016 lanserade vi en solhybridsmotor där man kan kombinera solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning i samma enhet. Detta innebär att Ripasso Energy har en lösning som möjliggör leverans av klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den. Inte endast när solen lyser. Vi är ensamma i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och lämnade våren 2017 in patentansökan för tekniken.

I september 2017 lanserade vi en ny containerbaserad lösning - PWR BLOK 400-F. I denna används vår stirlingmotor för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Globalt bränns (facklas) det bort restgas varje år med ett energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion. Det görs utan att energin tas tillvara. Vår lösning gör det möjligt att utvinna hållbar energi ur denna restgas till ett pris som många gånger är avsevärt lägre än elpriset på de flesta marknaderna. Ett tydligt exempel på fördelarna med vår teknologi är ferrokromindustrin i Sydafrika (en tredjedel av världsproduktionen).

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Ripassos hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 91,7 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 18 347 312 aktier.
Pre-money värdering: 780 Mkr
Pris per aktie: ,5,00 kronor
Teckningstid: 2017-12-04 - 2017-12-14
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig nu

Det är en industri som är stora konsumenter av el och som själva producerar stora mängder restgas som idag bara bränns upp. Med PWR BLOK-400F blir det möjligt att utvinna el ur denna restgas till rekordlåga 17 öre per kWh. Det minskar företagens behov av köpt el från nätet och därmed deras totala koldioxidutsläpp. I Sydafrika produceras idag huvudparten av all el med fossila bränslen med stora koldioxidutsläpp som följd. Vår teknik bidrar här till en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

Industriritning

Helt nyligen (10 november 2017) tillkännagav vi också att vi tecknat en avsiktsförklaring med en ferrokromproducent i Sydafrika rörande försäljning av sju stycken PWR BLOK 400-F. Det potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. Detta är första tydliga tecknet på att Ripasso Energy nu går in i en ny fas där försäljning och produktion kommer ta en större andel av vår tid i anspråk.

Vi står mycket bra rustade inför denna fas. En förutsättning för att nå affärsmässig framgång på elmarknaden är självfallet priset. Lika självklart viktigt idag är att denna produceras på ett klimatsmart och hållbart sätt. Att produktionen inte bidrar till att öka det globala CO2 utsläppet. Vi är stolta över att Ripasso Energy kan leverera hållbar energi som bidrar till att reducera koldioxidutsläppen till ett pris som är rekordlågt för klimatsmart el.

En tredje viktig faktor för marknadsframgång idag är att elen som produceras finns tillgänglig där och när som konsumenten faktiskt behöver den. Detta är kanske Ripasso Energy's största styrka. Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vind och solkraft har ökat kraftigt det senaste decenniet. Dessa har dock sina uppenbara begränsningar och svagheter.

Vad gör man när solen inte lyser eller vinden inte blåser? Konsumenternas behov av el finns ju där hela tiden, även när det är mörkt, vindstilla eller 'fel' årstid. Lagring och transmission är kostsamt och komplicerat. Ripasso Energy har idag tekniken och lösningarna för att kunna leverera hållbar el när och var kunden behöver den och till mycket konkurrenskraftiga priser jämfört med andra tekniker.

Därför är det med stor optimism och framtidstro som vi på Ripasso Energy ser på framtiden. Vi har sedan starten 2008 drivits av övertygelsen om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att ni vill fortsätta vara med och göra det tillsammans med oss.

Gunnar Larsson

Gunnar Larsson
VD, Ripasso Energy AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Ripasso Energy AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Silver på fall

Så här går börsen i dag 20171208 Gratis teknisk analys ETF OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20171208

Så här går börsen i dag 20171208 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 8/12-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20171208 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20171208. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 väntar in lucia

OMX S30 index 

(C 1 599,29 H 1 606,94 L 1 594,77)

OMX S30 har svängt en hel del den senaste tiden. Vi har fått reaktioner på en mängd kortare rytmer men uppgångarna har hela tiden kommit av sig på ett tidigt stadium. Inte ens 38-realtionen har infriats sedan nedgången inleddes från 1 682 efter topparna den 6-7 november. I och med att nedgången nu är 30 dagar den 6-7 december är det dags igen för i första hand en tillfällig reaktion uppåt igen. Onsdagen den 6 december gav 1 591, som ny lägsta notering efter toppen för en månad sedan. Det ger oss en nedgång på 91 punkter i detta läge och vi får då ta det lägre alternativet 0,24 av 91 punkter för att få en möjlig uppgång på 21-22 punkter. Det ger oss 1 610-1 611, som motstånd nu närmast. Torsdagen gav oss endast 1 607, som högst. Men ´med en uppgång även under fredagen är det 1 611 som utgör motstånd.

Redan under förmiddagen...

Redan under förmiddagen på torsdagen fick vi in 1 607, som högst och det fattas en del till detta första motstånd. Bryts det har vi sedan 38-realtionen att jobba på med värdet 1 626. Det är först när den nivån bryts som jag är beredda att höja ribban ytterligare.

Intressant i sammanhanget är att Olja, alla tre ädelmetallerna och index i New York har sina rytmer fallande från den 4 december. Inget dramatiskt i sig när det gäller index i New York men det ser ut som att man städar i portföljer inför årsslutet och de större aktörerna brukar har städat klart i mitten av december.

Stochastic

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 77,5 och 82,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 49,4 och 62,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 19,6 och 22,3 fallande

 

Årshögsta för OMXS30

Årshögsta för OMXS 30 är 1 682 från den 6:e och 7:e november. Tidigare toppen 1 659 från den 20 juni är därmed passerad men har en stor betydelse i vågberäkningen. Det intressanta är att det är 139 dagar från den 20 juni till den 6 november, vilket i vår GW-värld betyder reaktion.

Lite kuriosa i detta sammanhang är att oljepriset Brent Blend också upprepade sin rytm på 139 dagar. Dessutom två gånger. Första gången från den 20 januari 2016 till 9 juli 2016 och andra gången från 21 juni i år till toppen den 7 november. Båda gångerna blev det stopp och reaktion. Den senare reaktionen pågår fortfarande från den 7 november efter toppen 64,6 dollar.

Nästa reaktionspunkt för index räknat från junitoppen ligger på onsdagen den 13 december. Detta datum (13 dec) får vi också om vi rullar upp 106 dagar från den 29 augusti i år och botten vid 1 518 för index. Detta datum ser ut att bli allt viktigare nu när index inte orkar lyfta utan stiger endast tillfälligt under andra halvan av november och fram till nu under veckan 4-8 december.

Finns det någon alternativ tolkning till kursutvecklingen under hösten?

Finns det någon alternativ tolkning till kursutvecklingen under hösten? För egen del pågår det alltid en process, som söker möjliga alternativ till utvecklingen. Denna sökprocess är för mig helt avgörande för att inte blockera tankebanorna för en lösning. Detta speciellt, när uppgången varit så kraftig som under hösten med ett lyft på 164 punkter (1 682-1 518), som omräknat blir +10,8 %.

Ett av dessa alternativ är att vi fick en vågtopp den 20 oktober vid 1 671. Om det alternativ blir gällande har vi 5 vågor nedåt, där den sista vågen ska fullbordas i intervallet 1 590-1 600 med 1 595 i mittpunkten. Nu fick vi in 1 592 den 1 december och 1 591 den 6 december, vilket gör det intressant att bevaka nu in mot den 13 december.

Det skulle i så fall innebära att vi kan få en a-b-c-våg uppåt med 1 638-1 644, som ett viktigt motstånd.

Rörelsefaktorn

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!